56-os Ki kicsoda


Lipták (József) Tamás
1930-1998

Budapesten született. Apja banktisztviselô, 1932-ben meghalt, s így fia 13 éves koráig árvaházban nevelkedett. Az érettségi után az ELTE TTK-n folytatta tanulmányait, 1948-1949-ben Eötvös Kollégista volt. 1950-ben kizárták a nappali tagozatos oktatásból, és csak estin fejezhette be az egyetemet. 1952-ben matematika-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett. A tanulás mellett a Csepel Autógyárban dolgozott matematikusként. 1952-től az MTA Alkalmazott Matematikai Intézet Orvosstatisztikai Csoportjának munkatársa. 1953-tól aspiráns volt az MTA Matematikai Kutatóintézetében. Részt vett a Petôfi Kör vitáin, az 1956. június 20-i vitán javasolta - az addig tiltott - ökonometriai módszerek alkalmazását a gazdaságossági számításokban. A forradalom alatt elôbb a MÉFB, majd a Nemzeti Bizottság számára gyűjtött információkat (újságokat, röplapokat, híreket). Belépett az egyetemi nemzetôrségbe, a VIII. kerületben teljesített járôrszolgálatot. November 4-e után Krassó Györggyel röplapokat sokszorosított és terjesztett. Többször őrizetbe vették. 1959. február 2-án elôzetes letartóztatásba helyezték, a Zsámboki Zoltán és társai perben 1959. június 2-án a Legfelsôbb Bíróság két év és hat hónap börtönbüntetésre ítélte. 1959. december 15-én amnesztiával szabadult. 1960 májusától a BOTE Kísérleti Kutatólaboratóriumában kapott állást. 1963 márciusától a SZÁMGÉP munkatársa. 1962-ben Kornai Jánossal közzétette Kétszintű tervezés: Játékelméleti modell és iterativ számítási eljárás a népgazdasági távlati tervezési feladatok megoldására c. úttörô tanulmányukat, de a tudományos életbe nem tudott visszatérni. 1979 és 1981 között a Finomkerámiaipari Műveknél dolgozott. 1981-ben útlevelet kapott, Nagy-Britanniába utazott, ahol politikai menedékjogot kért és kapott. Cambridgben telepedett le. 1981-1982-ben a Churchill College tagja volt, még egy 1970-es meghívás alapján. 1998-ban Budapesten halt meg.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának