56-os Ki kicsoda


Czinege Lajos
1924-1998

Karcagon született. Apja béres tanyás, majd postai kézbesítő volt. Kisgyermekkorától mezőgazdasági segédmunkásként dolgozott. Az elemi iskola elvégzése után kitanulta a kovácsmesterséget. A front átvonulását egy tanyán bujkálva élte meg, majd a harcok elcsitultával visszatért Karcagra. 1944 őszén belépett a Vasas Szakszervezetbe és a MKP-ba. Ismert sportoló lévén a Madisz titkárává választották. 1946-ban önkéntesként teljesített katonai szolgálatot egy műszaki zászlóaljban. 1947-ben a MKP karcagi titkárának nevezték ki, majd két hónapos pártiskolára küldték Budapestre. 1948-tól a MDP Szolnok Megyei Végrehajtó Bizottságának osztályvezetője. 1952-ben a HM-be rendelték, és századosi rendfokozatban először a Politikai Csoportfőnökség Felügyelő Osztályán teljesített szolgálatot, majd tartalékos alezredesi rangban a tüzércsapatok politikai osztályának a vezetője lett. Ez idő alatt végezte el a Katonai Politikai Akadémiát. 1954-ben áthelyezték az MDP KV Adminisztratív Osztályára, ahol először helyettes vezető, majd 1956-tól osztályvezető volt. 1956. október 23-án az MDP KV Katonai Bizottságának tagja lett. Részt vett a katonai diktatúrát sürgető javaslat kidolgozásában. A második szovjet intervenció után visszahelyezték korábbi beosztásába, az MSZMP KB Adminisztratív Osztályának vezetője lett. 1956. november 5-én szerveződő Honvéd és Belügyi Karhatalom ellenőrzésével bízták meg. 1957 júliusában az MSZMP Szolnok Megyei Bizottságának az első titkára és a PB póttagja lett. 1959-től 1988-ig az MSZMP KB tagja, 1961 és 1970 között a PB tagja. 1961-ben a KB mellett működő Honvédelmi Bizottság elnöke lett. 1960-tól 1984. december 6-ig honvédelmi miniszter, majd 1987-ig miniszterelnök-helyettes. 1979-ben tábornokká nevezték ki. 1987-ben nyugdíjazták.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának