56-os Ki kicsoda


Mecséri János
1920-1958

Győrben született. Apja asztalossegédként, anyja pedig varrónőként dolgozott. Anyagi okokból tizenhat éves koráig a nagyszüleinél nevelkedett. A hat elemi elvégzése után lakatostanonc lett, 1939-ben tett szakvizsgát. Ezt követően több munkahelyen dolgozott, mindig a szakmájában. 1941-ben belépett az MSZDP-be, 1943-tól tagja volt a Vasasszakszervezetnek. 1944-ben behívták katonának. 1945 márciusában Németországban alakulatától két társával megszökött; hamarosan amerikai hadifogságba estek. A következő év februárjában jött haza, korábbi munkahelyén helyezkedett el Győrben mint csoportvezető. Itt ismerte meg majdani feleségét, aki a szövőgyárban dolgozott. 1948 novemberében önként jelentkezett tiszti iskolára, a tanfolyam elvégzése után századosként Esztergomban és Tatán teljesített szolgálatot. 1950-től 1952-ig Moszkvában, a Sztálin Akadémián tanult. Ennek elvégzése után nevezték ki 1954-ben az esztergomi 7. gépesített hadosztály parancsnokának. 1956. október 23-án parancsra több alegységét Budapestre küldte a rend fenntartására, október 30-ig biztosítási és objektumőrzési feladatokat láttak el. Október 26-án személyesen irányította Esztergomban a felkelők által elfoglalt épületek visszaszerzését. Október 27-én Csolnokra és Szentendrére rendelt ki csapatokat. Október 28-án tizenöt ÁVH-st látott el tartalékos tiszti igazolvánnyal. Október 30-án Budapestre rendelték, itt azonban nem kapott megfelelő eligazítást. Ekkor fölkereste Maléter Pált, akit kérésére tájékoztatott a szovjet csapatok budapesti elhelyezkedéséről, megkezdett kivonulásukról. Másnap kinevezték a budai körzet parancsnokának. Felsőbb parancsra egységei felderítették, elfoglalták és őrizték az ottani ÁVH-s objektumokat. November 1-jén ugyancsak parancsra egységeivel lezáratta a Budapestre vezető utakat. November 2-án kinevezték a Kormányőrség parancsnokává. November 3-án ő vezette azt a biztosító részleget, amely Tökölről a Parlamentbe és vissza kísérte a szovjet delegációt. étközben ellenőrizte a Juta-dombnál lévő tüzelőállást. Aznap este mint a magyar küldöttség kíséretének parancsnokát fegyverezték le és ejtették foglyul a tököli szovjet parancsnokságon. Első fokon 1958. augusztus 14-én szervezkedés vezetése vádjával halálra ítélték. Ezt a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának különtanácsa 1958. november 13-án jogerőre emelte. November 15-én kivégezték.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának