56-os Ki kicsoda


Pércsi Lajos
1911-1958

Földesen (Hajdú-Bihar megye) született. Az elemi iskola elvégzése után kovácsnak tanult, majd mezőgazdasági munkásként helyezkedett el. 1929-ben részt vett egy tüntetésben, ezután több évig nem kapott állást. 1933-ban kezdte meg sorkatonai szolgálatát; négy év továbbszolgálatot vállalt, így 1939-ben őrmesterként szerelt le. 1941-ben jelentkezett hivatásos katonának, 1944 második felében részt vett az Alföldön folyó harcokban. Decemberben csapattestétől megszökött, átment a szovjetekhez, akik hazaküldték Debrecenbe. A felhívás nyomán jelentkezett a demokratikus hadseregbe. 1947-ben felvették a Kossuth Katonai Akadémiára, alhadnagyként avatták tisztté. Különböző helyőrségekben teljesített szolgálat után Budapestre került, a HM Katonai Tanintézeti Csoportfőnökségre. 1955-ben elvégezte a Hunyadi János Lövész Tiszti Iskolát. Az MKP, majd az MDP tagja volt. A forradalom első napjaiban vidéken töltötte szabadságát. Október 30-án utazott fel Budapestre, ahol alakulatát keresve jutott el a rádió épületéhez. Itt részt vett a felkelők által előállított ÁVH-s tisztek kihallgatásában (gyilkosság gyanúja miatt őrizetbe vették és a fogdában helyezték el őket). November 2-án az egység parancsnoka, Solymosi János ezredes, a VIII. kerület katonai parancsnoka helyettesévé nevezte ki. November 4-én Nagy Imre felhívása nyomán az óbudai Schmidt-kastélyhoz ment, ahol már körülbelül 80-90 fegyveres gyülekezett. Itt Pércsi őrnagy megszervezte a védelmet, járőröket küldött ki, megsemmisíttette a Hármashatár-hegyen lévő rádió adó-vevő állomást. Másnap folytatta az egység katonai megszervezését, aznap tüzet is nyitottak egy szovjet oszlopra. Felderítőik két szovjet katonát elfogtak. Éjjel azonban kilátástalannak ítélte a további harcot, és lakására távozott. November 16-án jelentkezett a Petőfi Akadémián; a tiszti nyilatkozatot nem írta alá, leszerelt. 1957. május 31-i letartóztatásáig a MÁV-nál volt mozdonyvezető-gyakornok. Első fokon 1958. február 28-án halálra ítélték szervezkedés vezetése vádjával. A Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa 1958. május 8-án helybenhagyta az ítéletet. Május 10-én kivégezték.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának