56 és az MTI


Visszaemlékezések Dokumentumok Korabeli MTI Az MTI halottja Kor-képek 1956


Ötven év távlatából nehéz, szinte lehetetlen az egykori események minden részletére pontosan visszaemlékezni. Még akkor is, ha az MTI munkatársai az 1956. évi október 23-ai forradalom kitörésének napjától véres leveréséig, majd a megtorlás heteiben is minden lényeges eseményen, megmozduláson részt vettek, és azokról objektíven tudósítottak. Az emlékek elhomályosultak, betemette őket az idő, az események egykori tudósítói, beírói, sokszorosítói, futárai közül sajnos, már csak kevesen vannak közöttünk. Akik pedig még élnek, azok sem emlékeznek minden részletre egyformán. Ne csodálkozzunk tehát azon, ha netán másképpen idéznek fel egy-egy eseményt. Ha a visszaemlékezésekben, idézetekben esetleg pontatlanságot, vagy ellentmondást látnak, nézzék ezt el mindaddig, amíg a történelmi kutatások meg nem erősítik, vagy meg nem cáfolják azokat. Évtizedek mulasztását pótolva - fiatal lelkes kutatók, Wéberné Zsikai Mária és Andreides Gábor bevonásával - megkezdődött ugyanis e korszak MTI-történetének kutatása és feldolgozása. (folytatás)Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának