Hírek (2006)
Október 5., csütörtök


Kultúra - Az 1956-os forradalom emlékei (FOTÓ!)

     Budapest, 2006. október 5., csütörtök (MTI) - Az 1956-os forradalom emlékei - Új szerzemények 2004-2006 címmel nyílt kiállítás csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeumban.

     A terembe lépve az ajtóval szemben a látogató egy felfüggesztett, közepén lyukas nemzeti zászlóval találkozik. A falakon fotók a forradalom napjairól, menekült magyar kisdiákoknak az ausztriai Innsbruckban készült rajzai, a tárlókban Kossuth címeres jelvények gyűjteménye, konzervekkel teli kartondoboz, amelyre fölírták: az amerikai nép adománya.
     A terem egyik sarkában a földön gyújtógránát tüzétől megégett kövek vannak, amelyek a múzeum restaurálásakor kerültek elő.
     Kovács Tibor főigazgató elmondta, hogy a múzeum a sajtóban közzétett felhívásainak nyomán magánszemélyektől két év alatt több mint ezer fénykép, félszáz röpirat, plakát, egyéb nyomtatvány és tárgy került a gyűjteménybe.
     A tárlaton ezekből az évtizedekig féltve őrzött, majd nagylelkűen a Magyar Nemzeti Múzeumnak átadott, eddig ismeretlen történeti emlékekből láthatók a legjellemzőbb darabok.
     A drámai napokban keletkezett óriási mennyiségű kordokumentum a forradalom leverése után eltűnt a nyilvánosság elől. Az emberek a forradalmi napokra emlékeztető, birtokukban levő tárgyakat - a megtorlástól tartva - többnyire megsemmisítették. A hatóságok által elkobzottakat a levéltárak, könyvtárak szigorúan zárt, titkosított gyűjteményeibe kerültek, egy részüket pedig bizonyítékként használták fel a terrorperekben.
     A múzeum főigazgatója hozzátette, hogy a kiállítás még egy szobormásolattal gazdagodik majd. A nyitással egyidőben szállt le Ferihegyen az a repülőgép, amely az egyesült államokbeli Massachusetts államban működő magyar egyesület ajándékát hozta a múzeum 1956-os kiállításának: Hollósi György művész szobra a forradalom 30. évfordulójára adományokból készült.
     A hallgatóság azt is megtudta, hogy a Nemzeti Múzeum a külügyminisztérium fölkérésére 1956, a szabadság reménye címmel utazó kiállítást készített 80 példányban, és ez eljutott a magyar követségekre, konzulátusokra.
     Romsics Ignác történész, akadémikus beszédében azt emelte ki, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc a XIX-XX. századi történelem utolsó nagy fellobanásainak sorába tartozik, amikor a magyar nép kifejezte a nemzeti függetlenség és a társadalmi igazságosság utáni vágyát. Ilyen dátum volt 1848 és 1918 ősze, 1945-46, amelynek sikertelensége okán 1956-ban a magyar nép újra megfogalmazta a nemzet céljait. Ez azonban csak 1989-90-ben, a rendszerváltással valósult meg.
     Az emberek csendes ellenállásának jeleként - pincékben, padlásokon, szekrények mélyére rejtve - a korabeli rekvizitumokból sok megmaradt. Ennek köszönhetően jött létre ez a kiállítás, amely december 3-ig tekinthető meg a Nemzeti Múzeumban.
     (MTI-Panoráma)Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának