Hírek (2006)
Október 16., hétfő


Vizi: 1956 erkölcsi győzelem volt - konferencia az Akadémián

     Budapest, 2006. október 16., hétfő (MTI) - Erkölcsileg egy kis maroknyi nép legyőzte 1956-ban a világ akkori legfőbb hatalmát - erről Vizi. E Szilveszter, az Akadémia elnöke beszélt Az 1956. évi magyar forradalom 50 év után címmel kezdődött kétnapos konferencia hétfői megnyitóján.

     A Magyar Tudományos Akadémián tartott tanácskozáson az elnök hangsúlyozta: a történészek feladata, hogy választ adjanak arra a kérdésre, hogyan történhetett meg, hogy egy maroknyi kis nép fegyvert fogott a világ legfőbb hatalma ellen, s nemcsak fegyvert fogott, hanem legalábbis erkölcsileg győzött is.
     Az elnök idézte Henry Kissinger, volt amerikai külügyminiszter tanulmányát, amiben arról ír, hogy az USA-nak nem volt érdeke az, hogy háború robbanjon ki. "Magára hagyták a magyart, annak ellenére, hogy egy kis nép, a lengyelek után, akkor a történelmet írta".
     A forradalom mutatta meg, hogy mi az igazi bolsevizmus, hangsúlyozta Vizi E. Szilveszter és 1956 nyitotta fel számos nyugati értelmiséginek a szemét.
     1956 üzenete az, hogy visszaadta az igazságnak a hazugság, a jónak a gonosz feletti győzelmébe vetett hitet.
     Ennek köszönhető, hogy a kommunizmus megbukott, hogy a berlini fal leomlott, hogy Németország egyesült, hogy egész Európa szabad lett - mondta az Akadémia elnöke.
     Király Béla vezérezredes, egyetemi tanár az 56-os forradalom egyik vezető alakja szintén azt hangsúlyozta, hogy bár a forradalmat vérbe fojtották, az mégis győzött.
     Idézte Milovan Gyilaszt, Tito egykori helyettesét, aki azt mondta, hogy a magyar szabadságharc a kommunizmus végének a kezdete volt.
     Király Béla elmondta, hogy már 1956. október 31-én hajnalban megkezdődött a szovjet csapatok Magyarországra áramlása. Erről pontos jelentéseket kapott a vasutasoktól. Mint mondta, a szovjetek olyan erőt vetettek be Magyarországon, mint amilyent a második világháborúban Normandiában a szövetségesek Európa felszabadítására.
     A vezérezredes hangsúlyozta, hogy az ország semlegességének kimondása, valamint a Varsói Szerződésből történő kilépés bejelentése nem oka, hanem következménye volt annak, hogy az oroszok megkezdték Magyarország megszállását.
     Egyed Ákos, az Erdélyi Magyar Múzeum Egyesület elnöke a határon túli magyarság üdvözletét tolmácsolta a konferencián. "Az anyaország és a határon túli magyarság együtt ünnepel" - mondta.
     Rámutatott arra is, hogy annak idején a határon túli magyarság együtt lélegzett az anyaországgal.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának