Hírek (2006)
Október 22., vasárnap


Október 23. - kitüntetések - köztársasági elnök (2. rész) EMBARGÓ ÁTADÁSIG


a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (polgári tagozata) kitüntetést adományozza

az 1956-os forradalom- és szabadságharcban tanúsított kiemelkedő magatartásukért, 1956 eszméinek ápolása érdekében végzett tevékenységük elismeréseként

FORRÁSI LÁSZLÓNAK, a POFOSZ Csongrád Megyei Szervezete elnökségi tagjának,

HALDA ALÍZ pedagógusnak, volt országgyűlési képviselőnek,

MÁDI JENŐNEK, a POFOSZ elnökének.

A közigazgatásban végzett több évtizedes vezetői munkássága, társadalmi-közéleti és oktatói tevékenysége elismeréseként
Dr. BENEDEK ANDRÁSNAK, az MTA doktorának, a neveléstudomány doktorának, az Oktatási és Kulturális Minisztérium volt közigazgatási államtitkárának.

Több évtizedes igazságszolgáltatási, igazgatási és oktatási tevékenysége elismeréseként
Dr. CZENE KLÁRÁNAK, a Csongrád Megyei Bíróság elnökének, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi docensének.

A magyar biokémiai és molekuláris biológiai tudományok fejlődésében játszott meghatározó szerepéért, több évtizedes oktatói, tudományos kutatói és kutatásszervezői munkássága elismeréseként
FRIEDRICH PÉTER Széchenyi-díjas biokémikusnak, az MTA rendes tagjának, a MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézete igazgatójának.

A hazai gazdaság és energetika - különösen a magyar villamos energia rendszer - folyamatos fejlesztésével összefüggő sokoldalú tevékenysége és életpályája elismeréseként
HATVANI GYÖRGYNEK, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium volt energetikai és ipari helyettes államtitkárának.

Példaértékű szociális és karitatív tevékenysége, intézményszervezői és oktatói munkássága elismeréseként
IVÁNYI GÁBORNAK, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Wesley János Lelkészképző Főiskola rektorának.

Nagy népszerűségnek örvendő, sokoldalú művészi munkássága elismeréseként
KOLTAI RÓBERTNEK, a József Attila Színház Jászai Mari-díjas színművészének, rendezőnek, Érdemes Művésznek.

Három évtizedes ügyészségi szakmai és vezetői munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként
Dr. LÁNG LÁSZLÓNAK, a Legfőbb Ügyészség főosztályvezető ügyészének.

Az endokrinológia és a klinikai immunológia terén végzett kutatásaiért, több évtizedes iskolateremtő gyógyítói és oktatói munkássága elismeréseként
Dr. LEÖVEY ANDRÁSNAK, az orvostudomány doktorának, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Belgyógyászati Intézet I. számú Belgyógyászati Klinika egyetemi tanárának, professor emeritusnak.

A geokémia korszerű irányainak hazai bevezetése, fejlesztése, az akadémiai földtudományi kutatás szervezése érdekében végzett tevékenységéért, több évtizedes tudományszervezői, vezetői és kutatói munkássága elismeréseként
PANTÓ GYÖRGY Széchenyi-díjas geológusnak, az MTA rendes tagjának, az MTA Geokémiai Kutatóintézete nyugalmazott főigazgatójának, kutatóprofesszornak.

Közel négy évtizedes kiemelkedő, sokoldalú gazdasági, pénzügyi tevékenysége, vezetői-irányító munkája elismeréseként
Dr. PONGRÁCZ ANTAL bankárnak, a Szerencsejáték Zrt. igazgatósági elnökének.

Több évtizedes oktatói, tudományszervezői és tudományos kutatói munkássága, egyetemvezetői és szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
Dr. ROSTOVÁNYI ZSOLTNAK, a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Kar dékánjának, egyetemi tanárnak, a Nemzetközi Tanulmányok Intézete igazgatójának.

A magyar-kanadai kétoldalú gazdasági, kulturális és társadalmi kapcsolatok ápolása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
SZŐNYI J. ANDRÁSNAK, a First Nations Equity Inc. alelnök-vezérigazgatójának.

A magyarországi üzleti felsőoktatás fejlesztése, az üzleti képzés korszerűsítése érdekében végzett munkássága, oktatói, intézményszervezői és vezetői tevékenysége elismeréseként
Dr. TÖRZSÖK ÉVÁNAK, a közgazdaságtudomány kandidátusának, a Szolnoki Főiskola rektorának.

a magyar-litván kapcsolatok ápolása, a magyar-litván diplomáciai kapcsolatok felvétele érdekében végzett munkássága elismeréseként
Dr. GRINIUS VYTAUTAS biológusnak, a Litván Magyar Kulturális Baráti Társaság alapítójának.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE (katonai tagozata) kitüntetést adományozza

az 1956-os forradalom- és szabadságharcban tanúsított kiemelkedő magatartásukért, 1956 eszméinek ápolása érdekében végzett tevékenységük elismeréseként

PALLÓS FERENC nyugalmazott vezérőrnagynak, a TIB Felügyelő Bizottsága elnökének,

SOÓS ANTAL nyugalmazott őrnagynak.
EMBARGÓ!
     (folyt.)Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának