Hírek (2006)
Október 22., vasárnap


Október 23. - Sólyom László szerint egyetlen 56-os forradalom van - DOKUMENTUM (1. rész)

     Budapest, 2006. október 22., vasárnap (MTI) - Csak egyetlen 56-os forradalom van - jelentette ki Sólyom László köztársasági elnök vasárnap Budapesten a Magyar Állami Operaházban az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója tiszteletére tartott díszelőadáson. Az alábbiakban közöljük az államfő beszédét, amelynek szövegét a Köztársasági Elnöki Hivatal sajtóosztálya juttatott el az MTI-hez.


     Tisztelt Ünneplők!
     Királyi Felségek, Királyi Fenség, Köztársasági Elnökök, Miniszterelnökök, Házelnökök, Miniszterek, Nagykövetek! Kedves Külföldi Vendégeink!
     Hölgyeim és Uraim!


     Az 1956-os forradalom 50. évfordulóját együtt ünnepli Magyarországgal az egész világ. Biztató és felemelő, hogy van egy megemlékezés, amellyel mindenki azonosulni tud, nincsenek ellenvélemények és fenntartások. 1956 hőseinek mindenki tisztelettel adózik. Ötven év távlatából, a szovjet kommunista világrendszer bukása után, immár tisztán kirajzolódik a magyar forradalom és szabadságharc történelmi jelentősége.
     A világ magát is ünnepli: oka van rá. Újra átélheti saját lelkesedését, amellyel a népek a magyar forradalom mellé álltak. Ünnepelheti nagylelkűségét és áldozatkészségét: hogy a megszállás alól éppen felszabadult Ausztria megnyitotta határait 160 000 magyar menekült előtt, hogy egész Lengyelországban vért adtak az emberek a szabadságharc sebesültjei megsegítésére, hogy a földkerekség országaiban a menekülő magyarok tízezrei találhattak új hazát.
     De a fő ok az ünneplésre és örömre az, hogy erre a közös ünnepre egy olyan Magyarországon gyűltünk össze, amely független, demokratikus jogállam, és saját elhatározásából lett nemzetközi szervezetek, mindenek előtt az Európai Unió tagja. Végül is megvalósultak a forradalom céljai. Abban, hogy a történelem így alakult, szintén része van a világ országainak. És benne Magyarországnak is: a kommunista világrendszer ezt a megrázkódtatást már sosem tudta kiheverni. A becsületes gondolkodók pedig leszámoltak a Szovjetunióhoz és a kommunizmushoz fűződő illúzióikkal.
     Az 1956-os forradalomnak köszönhetjük, hogy Magyarországra pozitívan tekint a világ. A hatalmas szovjet túlerő ellen küzdő szabadságharcosok hősiessége mindenütt, máig tartó megbecsülést szerzett a magyar névnek.
     Ezt a kedvező képet a magyarokról a forradalomról szóló tudósítások alakították ki, különösen azok a fotók és filmfelvételek, amelyek bejárták a világsajtót, és amelyek ma is mély megrendülést váltanak ki. Ennek a képnek a fenntartásában nagy szerepe volt a világon szétszóródott 56-os emigránsok seregének. Ők nem feledhették el, és nem kerülhették meg a forradalmat. Ha számot vetettek, ha megkérdezték maguktól, mit keresnek Ausztráliában vagy Svédországban, azt kellett mondaniuk, hogy '56 miatt vannak itt. És ezt kellett mondaniuk a gyermekeiknek is. Írott forrásokra, történészi szakmunkákra aligha támaszkodhattak. Ők azok, akik '56 közvetlen élményét, azoknak a napoknak a lelkületét és rögtön kialakult mítoszait magukkal vitték, és ébren tartották mindmáig.
     Az itthon maradottaknak nehezebb a helyzete. A mi 56-unk nem merevedett ki a forradalom pillanatfelvételeinek immár örök, dicsőséges képeibe.
     Aki az én generációmból 56-ról gondolkodik, annak saját életén kell elgondolkodnia. A forradalomtól elválaszthatatlan az, ahogy ötven éven át viszonyultunk hozzá. Az is, ha a megtorlás borzalmát hordoztuk, de az is, ha felejteni akartuk. Az is, hogy hallgattunk-e róla, vagy elmondtuk gyermekeinknek. Ha csak annyit tett valaki, hogy a Kádár-rendszer harminchárom évén át nem vette szájára soha az ellenforradalom szót 56-tal kapcsolatban, a forradalom egyik legfontosabb üzenetét őrizte: azt, hogy nem veti alá magát többé a hazugságnak.
     De el kell számolnia azzal is, immár minden generációnak, mi történt 56-tal a szabad Magyarország 16 éve alatt. 1990-ben a demokratikusan választott Országgyűlés, első ülésén nemzeti ünneppé nyilvánította október 23-át, meg is ünnepeljük minden évben. Azóta a hivatalból ünneplők mind '56 örökösének mondják magukat. Ám 1956 örökségéhez a rákövetkező 30 év öröksége is hozzátartozik, és hozzátartozik még a rendszerváltás és a forradalom viszonyának a tisztázása is.
     (folyt.)Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának