Hírek (2006)
Október 23., hétfő


Október 23. - Orbán Viktor az Astoriánál elmondott beszéde - DOKUMENTUM 2. rész)

     Tisztelt egybegyűltek!

     Ötven évvel ezelőtt a magyarság legszebb arcát, jelelmének legvonzóbb oldalát mutatta a világnak. A magyar szó bátorságot, szabadságszeretetet, méltóságot, hűséget és hősiességet jelentett az egész nyugati világban. Ötven évvel ezelőtt a történelem egyik legsúlyosabb igazságtalansága esett meg: a magyarok megmentették Európát a kommunizmustól, de Magyarországot nem sikerült megmenteniük. Ha magunkat nem is tudtuk, de legalább Európát megsegítettük, anélkül ismerhették meg a kommunizmus valódi természetét, hogy testközelből át kellett volna élniük.
     A magyar nép halálos sebet ejtett a kommunizmus világbirodalmán, olyan sebet, amely azonnal üszkösödni kezdett. Ötven évvel ezelőtt sokan voltak, sokan voltak, akik a kommunista ideológiát, a szocialista rendszert izgalmas, haladó, magasabb rendű demokráciához vezető kísérletnek, a Szovjetuniót pedig olyan hatalomnak tekintették, amely felszabadítóként állomásozik az elfoglalt országokban. A sajtó, az értelmiségiek, a szakszervezetek egyre baloldalibbak lettek. A kommunista pártok több országban is a hatalom küszöbén álltak, fogalmuk sem volt, miféle pusztító áradat veszélye fenyegeti a nyugati civilizációt. A szocializmusról szóló viták meggyőző bizonyíték híján eldöntetlenek maradtak.
     1956, a magyarok üzenete szolgáltatta a hiányzó bizonyítékot a világ számára. Perdöntő bizonyíték volt ez, a téveszme végleg megdőlt, az illúzió szertefoszlott, a Szovjetunió lelepleződött. Bebizonyosodott, hogy a kommunista ideológia a gyakorlatban állami terror. A szocialista rendszer veszedelmes diktatúra, a Szovjetunió pedig közönséges megszálló.
     A magyarok üzenete szíven találta a világot. Ötven év múltán azért ünnepel itt velünk Budapesten az egész világ. Azért ünnepelnek a világon mindenhol a szabadságszerető emberek, mert 1956 hősei, Ács Lajos ipari tanuló, Babér István lakatos, Tóth Ilona orvostanhallgató, Zádor János bányász és társaik nemcsak Magyarországot változtatták meg véglegesen, hanem az egész világot.
     A világ megértette, hogy a szocializmus nemcsak elméletileg, de a gyakorlatban is veszedelmes ellensége a nyugati demokráciáknak. A világ megértette, hogy a kommunizmus kijavíthatatlan, mert bajait nem beteges kinövések, hanem eredendő szervi elfajzások okozzák. A világ azt is megértetette, semmilyen paktumot, semmilyen kompromisszumot nem lehet vele kötni, a szabad világ népeinek össze kell fogniuk, hogy a kommunizmust a nemzeti szocializmushoz hasonlóan megfékezhessék, majd megsemmisíthessék. Az 56-os magyarok üzenete utat talált az elszánt angolszász és európai államférfiakhoz, akik előbb kifullasztották, majd csődbe taszították a gonosz birodalmát, és végigmentek a kommunizmus és a Szovjetunió felszámolásához vezető hosszú úton, melynek kapuját az 1956-os magyarok nyitották ki.
     Az 56-os magyarok üzenete nélkül, Kedves barátaim, még mindig ott feszülne a vasfüggöny, Berlin testébe hasítana a fal, Európa félbevágva, megosztottan, zsibbadt végtagokkal heverne, igen, az 56-os magyarok velőtrázó üzenete nemcsak a szabad Magyarország, de a szabad Európa, sőt a szabad világ kialakulásához is nélkülözhetetlen volt. Legyünk hát büszkék rá, míg magyar él a földön.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

     50 évvel az 56-os szabadságharc és 16 évvel a rendszerváltás után már tisztán látszik, bár a nemzet visszanyerte katonai függetlenségét, és kiharcolta a szabad választások jogát, milliószám élnek még hazánkban olyan magyarok, akik nem érzik szabadnak magukat. Hiába szabad kívül a nemzet, ők belül nem szabadok. Számukra a nemzet szabadsága nem hozta el az igazságosságot, sorsuk nem változott, és ha mégis, inkább romlott. A rendszerváltással kiszabadulniuk sikerült, de felszabadulniuk nem. Ők ma is kiszolgáltatottak.
     Az ország kiszabadult, de szabadsága csak törékeny lehetett. Törékeny, mert a rendszerváltoztatás felemás módon ment végbe, a szocializmus csődjéért viselendő felelősség tisztázása elmaradt, a felelősök számonkérése elsikkadt. Ez, és csak ez tette lehetővé, hogy másfél évtized után a hazugság visszatérjen, és ismét eluralja az életünket. A hazugság visszatért, és újra pénzügyi válságba sorolta Magyarországot, a pénzügyi válság lyukat ütött a gazdaság oldalán, a meglékelt, oldalára forduló gazdaság pedig megélhetési válságba sodorja családok százezreit, mert az ország gazdasági válságot okozó urai most velük fizettetik meg hazug és dilettáns kormányzásuk árát.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

     Ma már nem pártok állnak szembe egymással, nem jobb- és baloldal között feszülnek az ellentétek, hanem egy megcsalt, becsapott, a valódi választás lehetőségétől megfosztott, ezért elkeseredett és ingerült ország áll szemben illegitim kormányával. Nem felejtjük, hogy a felelősség most is az országot csőd szélére juttató országvezetőké. De azt is tudjuk, a gödröt ugyan ők ásták, de mindannyian benne vagyunk. A pártok ugyan fontosak, de az ország még fontosabb. Csak egy kicsit kellene jobban szeretni a hazát, mint a hatalmat, és minden megoldódna. Aki képes csak egy kicsit jobban szeretni a hazát, mint a hatalmat, azonnal belátja, a válság orvoslásához szükséges és elkerülhetetlen áldozatot a magyarok csak akkor hajlandóak meghozni, ha a felelősök félreálltak, ha felelősségre vonják őket, és ha az emberek garanciát kapnak arra, hogy ez még egyszer nem történhet meg Magyarországon.
(folyt.)Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának