Hírek (2006)
Október 23., hétfő


Október 23. - Orbán Viktor az Astoriánál elmondott beszéde - DOKUMENTUM (3. rész)

     Tisztelt ünneplő gyülekezet!


     A hazugságok, csalások és szemfényvesztés után ki kellett állnunk az igazság mellett. Nem fogadhattuk el, hogy a közéletet az alvilágba sülyesszék a hazugságok. Kiálltunk, mert ez volt az erkölcsi kötelességünk, tartoztunk ennyivel magunknak, a rendszerváltásnak és tartoztunk ennyivel 1956-nak is. Ez hozott bennünket nap, mint nap, újra és újra a Kossuth térre. Kiállásunk a hazugság történelmi vereségét, és az igazság történelmi győzelmét hozta az önkormányzati választásokon. Köszönet a kitartásáért!
     De a magyarok millióinak feje fölött sűrűsödő veszélyt még nem sikerült elhárítanunk. Kedves barátaim, ősi igazság, hogy a rossz önmagában hordozza a büntetését. Nem külső ítélet, nem külső büntetés semmisíti meg, önmagát számolja fel. Aki rossz útra lépett, hiába fogadkozik, hiába hirdet összefogást, mégis rossz úton jár. Rossz az előjel, és ezért minden, még a legdicséretesebbnek tűnő tettek is negatívra változnak, ez nem véletlen, hanem végzetszerű. Aki megszegi a közösség törvényeit, gúnyt űz eszméiből és ideáiból, aki félrelöki a közös élet fundamentumát adó közmegegyezéseket, legyen szó családról, munkahelyről, vagy nemzetről, veszedelmet zúdít a közösségére.
     Ha az országvezetők gátlástalanul hazudnak, megtévesztenek, csalnak, erőszakhoz nyúlnak, mindenki azt hiheti, hogy így is lehet, és ha ez bekövetkezik, kedves barátaim, átszakad a gát, a pusztító erkölcsi özönvíz után nem marad semmilyen mérce. Mérce, amihez igazodhatnánk, amivel magunkat és tetteinket megmérhetnénk, ami szerint gyermekeinket nevelhetnénk, és akkor olyan istentelen világ köszönt ránk, amelyben bármi megtörténhet. Nekünk ezért kell kitartanunk a lelkiismeret parancsa mellett. Rossz eszközökkel jót elérni, igaz ügyet szolgálni nem lehet. A cél sohasem szentesítheti az eszközt. Bármily erős a kísértés, bármily magas a hullámverés, a gát nem szakadhat át, a vizet mindig meg kell tartani. Ezért nem lökhetjük félre ma sem a rendszerváltáskor közösen alkotott szabályokat, hiába kötik meg a kezünket. Ezért utasítjuk el az erőszakot, és ezért tartunk ki a demokrácia nehézkes szabályai mellett.
     Ám azt sem nézhetjük ölbe tett kézzel, hogy kilátástalan állapotok közé sodorják az embereket, hogy reménytelenségbe lökjék a családokat, hogy lerontsák a hazánkat, kézlegyintéssel intézzék el a köztársasági elnök felszólításait, üres színjátékká silányítsák a parlamentarizmust, és erőszakkal törjék le az emberi jogokat. Cselekednünk kell, megoldást kell találnunk.

     Kedves barátaim!
     Olyan megoldásra van szüksége a magyar embereknek, amely három bajt orvosol egyszerre. Megakadályozza, hogy a reformok helyett közönséges pénzbehajtás történjen, feloldja az ország cselekvőképtelenségét, amely azért állt elő, mert amit a kormány akar, azt az emberek utasítják el, amit az emberek elfogadnának, azt a kormány nem akarja, és elhárítja annak veszélyét, hogy az ajtónkat feszegető megélhetési válság, és a hatalom arcátlansága miatti elkeseredés leszorítsa a tömegeket a demokrácia mezsgyéjéről.
     A megoldásért 1956 üzenetéhez kell visszanyúlnunk. A baj gyökere a tavaszi parlamenti választásokba kapaszkodik, hiába mentek el választani a magyarok, valójában nem tudtak az ország és a saját jövőjükről szavazni. Hazudtak, becsapták és félrevezették az embereket. Az ország nem dönthetett a valóság ismeretében, elvették tőle a szabad választás jogát. Azt a jogot tagadták meg, amit mi demokraták, 1956 örökösei harcoltunk ki, amit mi tettünk hozzá a függetlenség és a szabadság ügyéhez. Meg kell hát adni az embereknek a lehetőséget, hogy szavazzanak arról, ami ma akaratuk ellenére történik. Meg kell adni a lehetőséget, hogy szabadon döntsenek a jövőről, a reformokról, igen, most is egy demokratikus szavazás jelentheti a megoldást, egy népszavazás. Egy ügydöntő reformnépszavazás, amelyen az emberek most már valóban szabadon dönthetnek. Ezért holnap népszavazási kezdeményezéseket nyújtunk be a tanügy, az egészségügy, a nyugdíjak, a termőföld és demokratikus garanciák kérdésében.
     Igen, ügydöntő népszavazási kezdeményezéseket nyújtunk be a tanügy, az egészségügy, a nyugdíjak, a termőföld és demokratikus garanciák kérdésében. Ezzel kiköszörülhetjük a magyar demokrácián esett csorbát, és eldől a hazugságokra épülő kormányzás sorsa is.

     Kedves barátaim!
     A reformnépszavazás feloldja a cselekvőképtelenséget, megakadályozza a megélhetési válságot okozó pénzbehajtást, és visszavezetheti Magyarországot a demokrácia útjára, ahonnan a hazugságok letérítették. Ez a megoldás nyugalmat fog teremetni. Ez méltó 56 szelleméhez, ez megfelel az ősi törvénynek, miszerint, ha nem állsz ki semmiért, elesel mindentől. Mi 2006-os magyarok be fogjuk bizonyítani, hogy a demokrácia, amelyet mi alkottunk, és amelyben még mindig hiszünk, képes a legsúlyosabb gondok megoldására is. Képes rá, ha hűségesen kitartunk mellette, ha állhatatosan kiállunk érte. A demokrácia kötelez - ez a 2006-os magyarok üzenete.
     Hajrá Magyarország, Hajrá Magyarok!Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának