Hírek (2006)
Október 30., hétfő


Ötven éve volt a Köztársaság téri ostrom és Mindszenty kiszabadítása

     Budapest, 2006. október 30., hétfő (MTI) - Ma ötven éve, hogy 1956. október 30-án, kedden délelőtt a Budapesti Pártbizottság Köztársaság téri székházát megostromolták a felkelők, s mintegy háromórás harc után elfoglalták.

     Az elfogott védők közül huszonnégy főt meglincseltek. Az áldozatok között volt Asztalos János és Papp József honvédezredes,
valamint Mező Imre, a pártbizottság már korábban is Nagy Imrével
rokonszenvező titkára.
     A nap eseménye, hogy Nagy Imre rádióbeszédben bejelentette az
egypártrendszer megszüntetését és a demokratikus koalíciós
kormányzás felélesztését. A kormányon belül szűkebb kabinet létesült
Nagy Imre, Tildy Zoltán, Kovács Béla, Erdei Ferenc, Kádár János,
Losonczy Géza és a Szociáldemokrata Párt által később kijelölendő
személy részvételével. Kádár János és Losonczy Géza államminiszteri
tisztséget kapott a kormányban, amely elismerte a forradalom által
létrehozott demokratikus, helyi önkormányzati szerveket.
     A rádió e naptól Szabad Kossuth Rádió, illetve Szabad Petőfi Rádió néven sugározta adásait.
     Dudás József fegyveres csoportja elfoglalta a Szabad Nép székházát és nyomdáját. Kiadta a Függetlenség című napilapot és huszonöt pontos kiáltványt tett közzé "Nem ismerjük el a jelenlegi kormányt" címmel.
     Megjelent a Magyar Szabadság volt pártellenzéki újságírók: Gimes Miklós, Lőcsei Pál, Kende Péter, Fekete Sándor, Molnár Miklós
szerkesztésében. Ugyancsak megjelent a honvédség új lapja, a Magyar
Honvéd.
     Újjáalakult a Független Kisgazdapárt Ideiglenes Bizottsága és
bizalmáról biztosította Kovács Bélát.
     Újjáalakult a Szociáldemokrata Párt, elnöke Kéthly Anna lett.
     Erdei Ferenc bejelentette a Nemzeti Parasztpárt újjáalakítását.
     Nagy Imre miniszterelnök Király Bélát megbízta azzal, hogy az
általa vezetett Forradalmi Karhatalmi Bizottság szervezze meg az új
karhatalmat.
     Kedden este 22 órakor a honvédség rétsági alakulata Pálinkás (Pallavicini) Antal őrnagy vezetésével a kormány utasítására felsőpetényi háziőrizetéből kiszabadította Mindszenty József hercegprímást. Nagy Imre miniszterelnöki minőségében hivatalosan is rehabilitálta Mindszentyt.
     A börtönökben megkezdődött a politikai foglyok kiszabadítása.
Később közzétett hivatalos adatok szerint a következő napokban 3.324
politikai foglyot bocsátottak szabadon.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának