Hírek (1956)
Október 31., szerda

A pápa táviratot intéz Mindszenty bíboroshoz

A Vatikánban közölték, hogy XII. Pius pápa személyes üzenetet intéz Mindszenty József hercegprímáshoz. A táviratban a szentatya szerencsét kíván a bíborosnak.

A lengyelországi cserkészszervezet levele a magyar úttörőkhöz

A lengyelországi cserkészszervezet központja levelet intézett a magyar úttörőkhöz, amelyben mélységes sajnálkozását és rokonszenvét fejezi ki a magyar gyermekek iránt.
„A cserkészszervezet központja és a Lengyel Népköztársaság oktatásügyi minisztériuma – hangsúlyozza a levél – meghívja a magyar gyermekeket, látogassanak el Lengyelországba.”


A begyűjtési miniszter nyilatkozata

A nemzeti kormány 1956. október 30-án megszüntette a kötelező beszolgáltatási rendszert.A Kohó és Gépipari Minisztérium ideiglenes forradalmi bizottsága felhívja a minisztérium összes dolgozóit, hogy november 1-jén déli 12 órakor jelentkezzék munkahelyén a végleges forradalmi bizottság tagjainak megválasztása céljából.
Ugyanakkor mindenki felveheti a fizetését.
Budapest főváros nemzeti bizottsága közli, hogy november elsejétől megnyitja a következő fürdőket: Gellért, Széchenyi, Lukács, Rudas, Kun és Dandár utcai és a pesterzsébeti fürdőt. Rendkívüli helyzetben a fürdők törölközőt és lepedőt nem tudnak adni.

Jól működik a légihíd – További nagy mennyiségű külföldi gyógyszer- és élelmiszerszállítmány érkezett a Ferihegyi repülőtérreEltemették a forradalom első hőseit TatabányánA Város- és Községgazdálkodási Minisztérium jelenti:

A Budapest lakosságát ért üvegkárok gyors pótlása érdekében közöljük: 140.000 négyzetméter ablaküveg áll rendelkezésükre jelen pillanatban.

Közellátási helyzetjelentés

Budapesten csaknem valamennyi élelmiszerüzlet nyitva van és a szokásos ideig tart nyitva. A sorállások is nagyrészt megszűntek, kivéve ott, ahol rizst osztanak.

Megalakult a Magyar Újságírók Nemzeti BizottságaA Legfőbb Államügyészség forradalmi bizottmányának közleménye

A Legfőbb Államügyészség Forradalmi Bizottmánya katonai és polgári ügyészeket küldött ki annak ellenőrzésére, hogy a helyi forradalmi szervekkel vizsgálják felül a forradalmi megmozdulásban való részvétel miatt fogva tartott személyek szabadlábra helyezésének megtörténtét.

Az Egészségügyi Minisztérium közli:

hogy a különféle gyógyszerkérésekkel az érdekeltek ne a rádióhoz, hanem közvetlenül a minisztériumhoz forduljanak. Telefon: 114-600.
A minisztérium kéri a budapesti gyógyszertárak vezetőit, hogy a gyógyszertárakat nyissák ki.


Győr megyében is nagy örömmel fogadták a parasztok a begyűjtési rendszer eltörlését, s most újult erővel folytatják a gépi szántást, vetést.Teljes sztrájk Bács megyében

A kecskeméti üzemek, hivatalok dolgozói elhatározták: mindaddig szüneteltetik a munkát, míg a szovjet csapatok teljes egészében el nem hagyják az ország területét és el nem távolítják a város minden olyan vezető funkcionáriusát, akit a Rákosi-érában neveztek ki.

A déli evangélikus egyházkerület püspöki hivatala közli:

Dezséri László püspök lemondott és a déli evangélikus egyházkerület vezetését az 1950-ben igazságtalanul elítélt Ordass Lajos püspök vehette át.

Hatalmas tömeg fogadta Budán Mindszenty József bíboros érseket

Mindszenty József bíboros érsek, Magyarország hercegprímása szerdán reggel 9 órakor a nemzetőrség autójának kíséretében megérkezett budai palotájába. Már reggel 8 óra tájban nagy tömeg helyezkedett el a palota környékén, az Uri utcában, hogy üdvözölje a nyolc évi, ártatlanul elszenvedett, szörnyű rabságból hazatérő kardinálist. Mindszenty József bíboros hercegprímás megjelent a palota erkélyén és pár szóval megköszönte a ragaszkodást, majd áldását adva a térdre boruló hívekre, a nép beláthatatlan tömegére, visszavonult, bement kápolnájába, ahol csendes szentmisét mutatott be.

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa Tóth Lajost, a honvédelmi miniszter első helyettesét és a honvéd vezérkar főnökét e tisztségei alól felmentette.

Egyben Maléter Pált, a honvédelmi miniszter első helyettesévé és Kovács Istvánt (nem azonos a Budapesti Pártbizottság volt első titkárával!) a honvéd vezérkar főnökévé kinevezte.
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa Király Béla vezérőrnagyot a főváros katonai parancsnokává kinevezte.


Nagy Imre miniszterelnök: A varsói egyezmény felmondásával is kérjük a szovjet csapatok azonnali visszavonását

Szerdán délután hatalmas tömeg gyűlt össze a Kossuth Lajos téren. Nagy Imre miniszterelnök a parlamentből lement a Kossuth szoborhoz és beszédet mondott. Beszédében hangsúlyozta, hogy nem ő kérte a szovjet csapatok segítségét, ez az intézkedés tudtán kívül történt. Kijelentette: a varsói egyezmény felmondásával is kérjük a szovjet csapatok azonnali visszavonását.
A miniszterelnök beszéde utána tömeg csoportokba gyűlve még sokáig együtt maradt és elégedetlenségét fejezte ki Münnich Ferenc személye iránt.


Megalakult a Magyar Politikai Foglyok Bajtársi SzövetségeA Magyar Parasztszövetség közleménye

A Magyar Parasztszövetséget, amelyet 1947 elején elsőnek zúzott szét a Rákosi-féle diktatúra, ismét megkezdte működését.

Ismét megjelenik a Kis Újság

Csütörtökön reggel ismét megjelenik a Független Kisgazdapárt központi lapja, a Kis Újság. Főszerkesztő Kovács Béla, felelős szerkesztő Futó Dezső.

A Nemzeti Parasztpárt zászlóbontó nagygyűlése

Szerdán délután a Vajdahunyad-vár udvarán több ezer résztvevő jelenlétében újra zászlót bontott a működését 1948-ban beszüntetett Nemzeti Parasztpárt.

Kéthly Anna és Révész András, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt képviselői a II. Internacionálé ülésére Bécsbe utaznak

A szerdán megalakult Magyarországi Szociáldemokrata Párt vezetőségének megbízásából a párt elnöke: Kéthly Anna és főtitkárhelyettese: dr. Révész András csütörtökön Bécsbe utazik, hogy tanácskozást folytassanak az éppen összeülő II. Internacionáléhoz tartozó szociáldemokrata pártok küldötteivel.

A magyar kormány haladéktalan tárgyalásokat kíván a szovjet alakulatok kivonásáról az egész országból

A Minisztertanács elnöke közölte a Szovjetunió kormányával, hogy a Magyar Népköztársaság kormánya haladéktalan tárgyalásokat kíván kezdeni a szovjet alakulatok kivonásáról Magyarország egész területéről.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának