Hírek (1956)
November 19., hétfő

A magyarországi szovjet csapatokról (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Nyugati távirati irodák egybehangzóan jelentik Budapestről, hogy újabb szovjet csapatok érkeznek Magyarországra. A jelentések úgy tudják, hogy húsz szovjet gyaloghadosztály van úton Magyarország felé, amelyekből az első már magyar földön van. A távirati irodák jelentése szerint egyelőre nem világos, vajon az új szovjet csapatok érkezése a már Magyarországon lévő alakulatok megerősítését célozza, avagy arról van szó, hogy az ott lévő páncélos csapatokat leváltsák. (Bizalmas!)

A magyar kérdés az ENSZ-ben (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Az ENSZ közgyűlése magyar idő szerint hétfőn délután fél 5-kor ül össze, hogy ismét foglalkozzék a magyarországi helyzettel. A hétfői vita alapját a Kuba által beterjesztett határozati javaslat szolgáltatja, amely a magyarországi deportálások ügyével foglalkozik. A magyar kérdés az egyiptomi problémával együtt a közgyűlés napirendjén soron kívül szerepel, vagyis a közgyűlés bármikor megszakíthatja más problémák tárgyalását, ha új javaslat merül fel a magyar vagy az egyiptomi ügyben. (Bizalmas!)

Az angol rádió magyar vonatkozású hírei (Bizalmas!)

A budapesti rádió hétfőn reggel beszámolt arról, hogy a munkások visszatérnek a gyárakba és folytatják a munkát. Egyetlen olyan gyárat sem tudott azonban megemlíteni, ahol a munkában állók száma meghaladja az összlétszám 50 százalékát. Több gyárban a munkások csupán gyűlést tartottak, hogy elhatározzák, megkezdik-e a munkát vagy sem. A budapesti rádió szerint a közlekedési nehézségek akadályozzák a munka megkezdését. Több nagyüzemben üzemanyaghiány miatt még nagyon sok ember nem tudott munkába állni, aki pedig szeretett volna.
Újabb hírek érkeztek Belgrádba a bulgáriai letartóztatási hullámról, amely a magyarországi események hatása alatt indult meg. (…)
Bécsből jelentik, hogy egy magyar mozdonyvezetőnek sikerült mozdonyát áthajtani az országhatáron. Magával vitte családját is. Az illető Szombathelyre való, és elmondta az osztrák rendőrségnek, hogy amikor parancsot kapott, hajtson Szentgotthárdra a határra, átvitte a mozdonyt. (Bizalmas!)


A magyarországi helyzet (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Budapesten és a főváros környékén eddig beérkezett jelentések szerint a munkásoknak csak kisebb része jelentkezett munkahelyén. A gyárakban és üzemekben energia- és nyersanyaghiány miatt azonban a legtöbb esetben még azokat sem tudják foglalkoztatni, akik megjelentek. A közlekedési zavarok is akadályozzák a munka megindulását.
Hasonló hírek érkeznek a vidékről is. Szombaton a fővárosban és a vidék legnagyobb részében is munka csak olyan üzemekben volt, amelyekben közszükségleti cikkeket állítanak elő. Másutt a munka csak a gépek és a munkahelyiségek karbantartására szorítkozott. (Bizalmas!)


Külföldi újságírók beszélgetése magyar munkáscsoportokkal (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

A munkások a deportációk azonnali beszüntetését, a szovjet hadsereg azonnali visszavonását és a Kádár-kormány leváltását követelték. A magyar munkásság annyira összekovácsolódott, hogy azt soha többé megbontani nem lehet. A kormánynak be kell látnia - mondották a munkások -, hogy erőszak alkalmazásával nem fog eredményt elérni.

Kádár nyilatkozata az Humanitének (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Kádár János nyilatkozatot adott a magyar forradalomról az Humanitének, a franciaországi kommunista párt lapjának. Kádár nyilatkozatában éles támadást intézett Nagy Imre ellen és félreérthetetlen célzásokat tett arra, hogy tulajdonképpen Mindszenthy bíboros az, aki visszakívánja Nagy Imre miniszterelnökségét. A magyar szabadságharcról Kádár azt állítja, hogy azt fasiszták készítették elő. Amikor azután a forradalom hosszú előkészület után kitört, fasiszták kegyetlenkedéseket követtek el kommunista párttagok ellen. Kádár a szabadságharccal kapcsolatban fehér terrorról is beszélt és azt hangoztatta, hogy Horthy Miklós fasiszta támogatói követték el a kegyetlenkedéseket.
Kádár János a továbbiakban köszönetet mond a franciaországi kommunista pártnak, mely oly erős támogatásban részesíti kormányát. A magyarországi ellenforradalmat néhány óra alatt letörtük – folytatta Kádár. Budapesten a zendülést le akartuk törni. Csupán ez a kívánság okozta, hogy néhány ellenállási fészek elfoglalása egy-két nappal elhúzódott. Az ellenforradalom most megváltoztatta taktikáját. A fegyverek helyett bojkotthoz és sztrájkhoz folyamodtak. Ő azért vette át a kormányt, mert Nagy Imre egymás után teljesítette a fasiszták kívánságait anélkül, hogy tudomást vett volna arról, hogy az utcán vér folyik. A fehér terrort meg akarta akadályozni, és ezért folyamodott a szovjet csapatok segítségéhez. A cél a szocializmus és a béke megmentése volt – fejezte be nyilatkozatát Kádár János. (Bizalmas!)
A Nemzetközi Vöröskereszt genfi szóvivője közölte, hogy egy vöröskeresztes delegátus Budapestre utazik, hogy gondoskodjék szétosztó helyek felállításáról. Genfben remélik, hogy a magyarországi rezsimmel szombaton létrejött egyezmény értelmében még ezen a héten az egész országban megindulhat az adományok szétosztása. (Amerika Hangja) (Bizalmas!)A Vatikánvárosban XII. Pius pápa egy olasz munkásküldöttséghez intézett beszédében fájdalommal emlékezett meg a szovjet csapatok véres magyarországi beavatkozásáról. A Szentatya kijelentette, a szovjet katonák magyar munkások vérével bizonyították be a világ előtt, hogy az istengyűlölők terveinek semmi sem szab határt. (Amerika Hangja) (Bizalmas!)

Bevan a magyar sztrájkról

Az angol munkáspárti ellenzék balszárnyának vezetője, Bevan, a magyar munkássztrájkról nyilatkozva hangsúlyozta, hogy a széles körű sztrájkmozgalom a munkásság legerősebb fegyvere a Kremllel szemben. (Amerika Hangja) (Bizalmas!)

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának