Hírek (1956)
November 16., péntek

A Honvéd labdarúgócsapat a francia nemzetgyűlésben (AFP) (Bizalmas!)

Robert Buron volt miniszter (…) hangsúlyozta, hogy a szabad népek számára a sport a barátság szilárd és tartós kötelékét jelenti. Österreicher Emil, a klubcsapat elnöke válaszában a többi közt ezeket mondta: (…) „Csapatunk nemcsak a magyar sportot képviseli, hanem a szabad magyar népet is.”(…) A csapat nemzetközi nagyságai, különösen Puskás, Bozsik és Kocsis nagyszámú autogramot adtak a parlamenti palota folyosóin... (Bizalmas!)

A magyarországi események külföldi visszhangja (AFP) (Bizalmas!)

Bécs
A Magyarországról érkező hírek egybehangzóan aláhúzzák, hogy a Kádár-kormánynak nevetségesen kevés híve van a lakosság körében. E hírek megerősítik azt is, hogy a magyar nép az elszántság olyan fokára jutott, amelyen már habozás nélkül nyíltan hangot ad érzelmeinek, álláspontjának és követeléseinek.
Belgrád
Az MSZMP székhelyén kapott felvilágosítások szerint (…) a Budapesttől 40 kilométernyire lévő dobogókői erdőkben fegyveres felkelők jelentős csoportja tartózkodik.
London
…a magyarországi szovjet agresszió folytán az angol kommunista párt igen sok befolyásos tagja vált ki a pártból.
Jakarta
Az indonéz parlament (…) elítélte a szovjet csapatok magyarországi intervencióját...
Róma
…az olasz hatóságok a legutóbbi magyarországi fejlemények folytán lefújták a szovjet filmhetet (…) Rómában. (Bizalmas!)


A budapesti központi munkástanács ülése (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

A budapesti rádió (…) megszólaltatott több személyt, akikről azt mondta, hogy a budapesti munkástanács tagjai. Ezek a személyek a sztrájk megszüntetésére szólították fel a munkásokat. Nyugati hírügynökségek (…) azt jelentik Budapestről, hogy a (…) központi munkástanács csütörtök esti értekezletén elhatározta, hogy visszautasítja Kádárnak a tanács előző követeléseire adott válaszát. (Bizalmas!)

A Nyugatnémet Vöröskereszt kórházvonatát kétheti budapesti tartózkodás után kiutasították Magyarország területéről. (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)Kádár tárgyalásai a budapesti munkásság vezetőivel (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Kádár János kormánya és a budapesti munkásság vezetői között tárgyalások folytak és megállapodás is jött létre a szovjet csapatok fokozatos kivonulása ügyében, valamint arról is, hogy megbeszélések indulnak koalíciós kormány megalakításáról. A nyugati tudósító értesülése szerint a budapesti ifjúság vezetői továbbra is (…) azt követelik, hogy Nagy Imre vegye át a hatalmat. (…) Budapesten nagyon valószínűtlennek tekintik, hogy a jelenlegi miniszterelnök sokáig meg tudná tartani pozícióját. (…)
Arról is hírek terjedtek el Budapesten (…), hogy Szabó Ferenc és Bibó István parasztpárti vezetők felkeresték Kádár Jánost a parlamentben. Kádár küldöncöket menesztett Tildy Zoltánhoz és Kovács Bélához, a Kisgazda Párt vezetőjéhez. (Bizalmas!)


Dr. Pásztor Tamás párizsi nyilatkozata (AFP) (Bizalmas!)

Dr. Pásztor Tamás, a budai nemzeti forradalmi tanács tagja pénteken Párizsban sajtóértekezletet tartott, amelyen követelte, hogy az ENSZ küldjön nemzetközi fegyveres erőt Magyarországra a szabad választások ellenőrzésére. (…)
Elismerte, hogy Mindszenthy bíboros nyilatkozatának egyes részei vitára adnak alkalmat, de kijelentette, hogy megkülönböztetést kell tenni a magyar szabadságmozgalom és a lakosság egy kis töredéke között, amelynek valóban lehettek reakciós és feudális óhajai, és amely a bíboros nyilatkozatát politikai céljaira akarta kihasználni. (Bizalmas!)
Mamoru Sigemicu japán külügyminiszter (…) hangsúlyozta, hogy Japán minden áron el akarja kerülni a nemzetközi viszályokba való bebonyolódást, de ez nem tartja vissza attól, hogy kifejezze „mély rokonszenvét a magyar nép iránt, amely alapvető emberi jogait és ugyanakkor politikai szabadságát követeli”. (AFP) (Bizalmas!)

Magyar menekültek letelepüléséről (AFP) (Bizalmas!)

Eddig 3758 magyar menekült hagyta el Ausztriát különféle európai országok irányában, ahol felajánlották nekik a letelepülést – közölte pénteken az európai kormányközi kivándorlási bizottság (CIME). A jelenleg Ausztriában tartózkodó körülbelül 50.000 magyar menekült elszállításának érdekében a CIME elhatározta, hogy (…) légi úton is költöztet menekülteket. (…) Az eddig bejelentett ajánlatokon kívül Új-Zéland, Luxemburg, Spanyolország, Columbia, Dánia, a Dél-Afrikai Unió, valamint Rhodézia és Nyasszaföld államszövetség tett ilyen ajánlatot. (Bizalmas!)

Maléter ezredes, a Nagy-kormány honvédelmi minisztere (…) állítólag szabadlábon van és visszaérkezett Budapestre, de nem lépett érintkezésbe a jelenlegi magyar hatóságokkal. (AFP) (Bizalmas!)

Losonczy Géza (…) miniszterelnökével együtt a jugoszláv követségen tartózkodik. Ezen a követségen van több más magyar kommunista újságíró is. Ezek közül kettőt néhány nappal ezelőtt, amikor elhagyták a követséget, a szovjet katonák letartóztattak. A Magyar Újságíró Szövetség tiltakozott... (AFP) (Bizalmas!)

A londoni rádió 1956. november 16. 6.45 magyar és 8 órás angol nyelvű adásának anyagából

Az ENSZ közgyűlésén részt vevő kubai küldöttség közzétette annak a határozati javaslat-tervének szövegét, amely a magyarok Oroszországba való deportálását a népgyilkosság elleni nemzetközi egyezmény megsértésének minősíti. (…)
Ausztriába érkező menekültek arról beszélnek, hogy több vonatrakományt kitevő férfit, nőt és gyermeket szállítottak el. Egyes menekültek elmondották, hogy látták, amint Budapesten az ÁVO emberei házról házra jártak és összeszedték a 12 éves és idősebb fiúgyermekeket sőt egyes esetekben még fiatalabbakat is elvittek. (Bizalmas!)

…a Kádár-csoport utasította a honvédség alakulatait, hogy a szovjet csapatok élelmezését honvédségi készletekből soron kívül kell biztosítani. (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

A vatikáni rádió (…) sajnálkozással állapítja meg, hogy a szabad világ kormányai (…) nem tettek semmi kézzelfoghatót a magyar nemzet ellen elkövetett szovjet bűncselekmény megakadályozására. (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának