Hírek (1956)
Október 13., szombat

Eltemették a mártírhalált halt rendőrtiszteket

Szombaton délelőtt a farkasréti temetőben mély részvét mellett eltemették a mártírhalált halt Korondi Béla rendőrezredest és Horváth Hőnigsberg Ottó rendőralezredest.
(…) A Belügyminisztérium nevében a mártírok egykori vádlott-társa, Oszkó Gyula rendőrezredes vett végső búcsút Korondi Bélától és Horváth Hőnigsberg Ottótól.
- Egy hét leforgása alatt másodszor temetünk. Múlt szombaton a kerepesi temetőben álltunk Rajk László, Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András elvtársak koporsói előtt. És ma itt állunk Korondi Béla rendőrezredes és Horváth Hőnigsberg Ottó rendőralezredes ravatalánál, hogy utolsó búcsút vegyünk volt elvtársainktól, bajtársainktól, barátainktól.
(…) 1954 nyarán, kiszabadulásom után és azóta is igen sokan tették fel a kérdést, hogyan jutottunk olyan állapotba, hogy magunkra, esetleg másokra is valótlan, terhelő vallomásokat írjunk alá, vagy éppen a bíróság előtt ilyen vallomásokat el is mondjunk?
A kérdésre igen nehéz a válasz, hiszen a testi és lelki kínzás önmagában még egyáltalán nem ad feleletet erre. Az igazság az, hogy egy ideig – ki hosszabb, ki rövidebb ideig – mi magunk is hittünk abban, hogy ami történik, az helyes, vagy legalábbis szükséges folyamat. A „politikai szükségesség” hamis elmélete minket magunkat is csapdába ejtett.


Eltemették a Néphadsereg mártírhalált halt tábornokait

Szombaton délután a farkasréti temetőben mély részvét mellett, katonai gyászpompával temették el Néphadseregünk ártatlanul kivégzett tábornokait: Sólyom László altábornagyot, Illy Gusztáv altábornagyot, Beleznay István vezérőrnagyot, Révay Kálmán vezérőrnagyot és Porffy György vezérőrnagyot.
(…) Százak állták körül a ravatalt, amikor 3 órakor elsőnek Hazai Jenő vezérőrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, politikai főcsoportfőnök búcsúztatta a hadsereg nagy halottait.
- Bocsánatot kérünk tőletek elvtársak, hogy hittünk ezeknek a rágalmaknak és azért is, mert gyáva szemlélői voltunk azoknak az eseményeknek, amelyek közepette a karrierizmus, az önkényeskedés, a törvénytelenség, a véleménynyilvánítástól való félelem elburjánzott. Azért is az önvád szavával kell búcsút venni elvtársainktól, mert az a helyzet, amely őket a halálba kergette, nemcsak az ő becsületükbe gázolt, nemcsak sok becsületes elvtárs meghurcolását eredményezte, de belegázolt pártunk, hadseregünk becsületébe is.


A Minisztertanács határozata az egyes munkaügyi kérdések intézésének egyszerűsítéséről, az üzemek, vállalatok önállóságának növeléséről

A Minisztertanács többek között elrendelte, hogy a miniszter az illetékes szakszervezettel együtt – iparáganként – néhány vállalatnál újfajta kísérleti prémiumrendszert vezethet be a műszaki és a vezető adminisztratív dolgozók részére. A munkások anyagi érdekeltségének fokozása érdekében a miniszter a szakszervezettel együtt a minőség javítására és az anyagtakarékosságra ösztönző prémiumrendszert honosíthat meg mind az időbéres, mind a darabbéres munkások részére.

Orvosolják a siklósi dolgozó parasztok régi sérelmeit

A Baranya megyei Siklóson az elmúlt hónapokban mintegy 50, korábban helytelenül kulákká nyilvánított középparasztot rehabilitáltak. A községi tanács azonban nem állt meg itt. Nemrégen elhatározták, hogy azokat az igazságtalanságokat is jóváteszik, amelyeket az elmúlt években a begyűjtés, az adófizetés, a tsz-szervezés vagy a földrendezés során egyes dolgozó parasztokkal szemben elkövettek.

Tízéves a Magyar Légiközlekedési Vállalat

A Magyar Légiközlekedési Vállalat, a volt MASZOVLET, 1946. október 15-én indította meg a felszabadulás utáni első belföldi járatait. A jubileum alkalmából szombaton este ünnepséget tartottak az UVATERV dísztermében. (…) Az ünnepségen Bebrits Lajos miniszter mondott beszédet.
Többek között elmondotta, hogy az elmúlt tíz év alatt a légi közlekedés újjáépítésén kívül sok újat létesítettünk és ma már nincsen egyetlen nagyobb vidéki városunk sem, amelyet ne érintenének a MALÉV gépei. Külföldi kapcsolataink ugyancsak egészségesen fejlődtek. A Szovjetunió, Románia, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Albánia, Lengyelország után a Német Demokratikus Köztársasággal, Ausztriával és a Holland Királyi Légiforgalmi Társasággal teremtettük meg a légi összeköttetést. Az eredményekről szólva megemlítette még, hogy 1955-ben például a repülési távolság az ötszöröse, az utasszám a tízszerese, az áru- és postaforgalom több mint nyolcszorosa volt a háború előtti 1938-as évinek.


Tízszer annyi külföldi kereste fel az idén a Balaton északi partjának fürdőhelyeit, mint az elmúlt esztendőben

Csaknem 20.000 külföldi vendég kereste fel az idei nyáron az északi Balaton-partot, elsősorban annak legnépszerűbb fürdőhelyét, Balatonfüredet. A külföldi látogatók száma tavaly óta több mint tízszeresére növekedett. A legtöbben Csehszlovákiából és Franciaországból érkeztek. A külföldiek legnagyobb része csak egy-egy napot töltött ugyan a Balaton-parti üdülőhelyeken, de az Idegenforgalmi hivatal erre a rövid időre is gazdag programot állított össze részükre. Az idegenvezetők kíséretében igen sokan tekintették meg Balatonfüred, Tihany és Badacsony természeti és kulturális nevezetességeit.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának