Hírek (1956)
November 21., szerda

Megindult a vasúti élelmiszer-felhozatal a budapesti Nagyvásártelepre

A budapesti Nagyvásártelepre pénteken megindult a vasúti élelmiszer-felhozatal… Az árakban emelkedés eddig egyáltalán nem volt tapasztalható, sőt egyes cikkeket az állami felvásárlási áron alul is lehet vásárolni.

Decemberen rendezik meg a sorsolásokat

Az Első Békekölcsön november 15. és 18. között elmaradt 11. sorsolását december 9. és 12. között bonyolítják le.

Csütörtöktől ötven taxi áll a fővárosi közönség rendelkezésére

A Fővárosi Autótaxi Vállalat (…) munkástanácsa elhatározta, hogy a közönség szolgálatába is állítanak kocsikat. (…) A kocsik a főváros belterületén és Budán elsősorban telefonrendelésre reggel 7 órától a délutáni szürkületig közlekednek.

Jelentés a szénbányászat munkájáról

Az ország szénbányáiban szerdán reggel ötezerrel többen vették fel a munkát, mint kedden, bár még ez a létszám is igen alacsony.

Csaknem valamennyi fővárosi postahivatal dolgozik

A fővárosi postahivatalok 25-30 kivételével – amelyek részben megrongálódtak, részben pedig olyan helyen vannak, ahol a nem megfelelő közbiztonság veszélyezteti a munkát – működnek és a csomagfelvétel kivételével valamennyi postai szolgáltatással foglalkoznak. A hivatalok nyilvános távbeszélő állomásain azonban egyelőre még csak helyi beszélgetések folytathatók.Tatabányán elterjedt rémhírek, amelyeket nagyrészt a szombaton Budapesten járt, a bányászokat nem hivatalosan képviselő küldöttség terjeszt városszerte (például, hogy Dobi István mellett szovjet tanácsadó van és csak azt mondhatja, amit az oroszok engednek, vagy hogy vasárnap reggel átvette a szovjet parancsnokság a kormányzást, hogy Kádár János idegösszeomlásban fekszik, hogy a kormány lemondott és hasonlók) , valamint az, hogy a munkások között még véleménykülönbségek vannak, nagy mértékben gátolja a termelés folyamatos beindítását.

A fővárosi tanács közleményei

A Fővárosi Takarító Vállalat munkástanácsa közli (…), hogy takarítási, nagytakarítási és féregirtási munkákat újból elvállal…
A Fővárosi Gyógyfürdők és Gyógyforrások Vállalata közli, hogy november 22-én a pesterzsébeti jódos fürdőt, a Széchenyi fürdő gőz- és kádosztályát, valamint a Dagály utcai fürdőt megnyitja. A fürdők törölközőt nem tudnak adni a közönségnek.


Az országos munkástanács határozata a sztrájkról

A kormány a Sportcsarnokban meghirdetett találkozót nem engedélyezte. A munkástanácsok küldöttei ezért a nagybudapesti munkástanács székhelyén gyűltek össze, és részletes, hosszan tartó vita után a következő határozatot hozták.
1.) A kormány ismerje el a demokratikus alapon megválasztott országos munkástanács létrehozását, amely szervet a munkásság nevében egyedüli tárgyalófélként ismer el.
2.) Amennyiben a kormány erre vonatkozólag 1956. november 22-vel beleegyező nyilatkozatot ad, a sztrájkjog fenntartása mellett legkésőbb 1956. november 24-ig az egész ország területén felveszik a munkát.
3.) Tiltakozásul az ellen, hogy (…) ülése megtartását a kormány megakadályozta, a nagybudapesti munkástanács elhatározza, hogy folyó hó 24-ig – az élelmiszeripari dolgozók kivételével – valamennyi termelőüzem részére kimondja a sztrájkot.
4.) A kormány a munkástanács képviselői szervével a tárgyalásokat 1956. november 24-vel kezdje meg. (…)
7.) A közös tárgyalások megindításához szükséges jóindulat bizonyítékául feltételként szabjuk:
a.) A letartóztatott, fogvatartott, deportált polgári és katonai személyek azonnali szabadon bocsátását, illetve (…) független magyar bíróságnak történő átadását.
b.) A magyar igazságszolgáltatás körébe átadott személyek ügyében nyilvános tárgyalást tartsanak.


Újjáalakult a magyar értelmiség ideiglenes forradalmi tanácsa

Értesülésünk szerint szerdán délelőtt újjáalakult a magyar értelmiség ideiglenes forradalmi tanácsa. A szerdai megbeszéléseken részt vettek az Írószövetség, az Újságírószövetség, a Művészeti Szövetségek, a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a Magyar Tudományos Akadémia és az egyetemek képviselői. (…) Értesülésünk szerint a tanács elnökéül Kodály Zoltánt szándékoznak felkérni.

A Közellátási Kormánybiztosság közleménye

A Szovjetunió segélyszállítmányainak keretén belül érkezett és kilogrammonkint 40 forintos áron forgalomba hozott főzővajat szívesen vásárolják. A hazai vajtól elütő sárga színe miatt egyesek dán vajnak tartják, illetve nevezik, és azt terjesztik, hogy ez az áru a Magyar Vöröskereszt segélyadományokból ered. (…) A Magyar Vöröskeresztnek érkezett segélyszállítmányok kizárólag a Magyar Vöröskereszt útján kerülnek az arra rászorultakhoz.

A kormány rendeletet adott ki kormánymegbízottak kinevezéséről egyes nagyüzemekbe.A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának törvényerejű rendelete a munkástanácsokról

A szocialista demokrácia gyakorlati megvalósulása csak úgy biztosítható, ha az egész nép tulajdonát képező gyárak, bányák, üzemek (a továbbiakban ipari vállalatok) vezetését az ipari vállalat dolgozói által választott munkástanács végzi.

Az osztrák belügyminisztérium közlése szerint hétfő estig 34 800 menekült érkezett

Magyarországról, akik közül 7550 már tovább ment más országokba. Hétfő este óta további 3750 magyar menekült jött át a határon. (Svájci rádió) (Bizalmas!)

Az ENSZ közgyűlése folytatta a magyarországi helyzetre vonatkozó kubai javaslat vitáját (AFP) (Bizalmas!)

Sepilov szovjet külügyminiszter ismét „rágalmazással és provokálással” vádolta meg a nyugati hatalmakat a magyar kérdéssel kapcsolatban. (…) A maga részéről kérte a közgyűlést, fordítsa figyelmét az igazi tűzfészek felé, amelyek a francia, angol, izraeli agresszió idézett elő a Közép-Keleten. (Bizalmas!)

A Kádár-kormány távirata Hammarskjöldhöz (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Hammarskjöld, az Egyesült Nemzetek Szervezetének főtitkára táviratot kapott Kádáréktól, amelyben a bábkormány kijelenti, hogy egyetlen személyt sem hurcoltak el Magyarországról. (Bizalmas!)

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának