Hírek (1956)
November 3., szombat

Jak 12-es repülőre, amely röpcédulát dobált, az oroszok rálőttek.

A röpcédula tartalma:
„Orosz barátaink ne lőjetek, becsapnak benneteket. Nem ellenforradalmárok, hanem forradalmárok ellen harcoltok. Független demokratikus Magyarországot akarunk. Harcotok értelmetlen, munkásokra, parasztokra, egyetemistákra lőttök.”
Alul ugyanez oroszul.
Egyetemi Forradalmi Bizottság


Hangulatjelentés az utcáról

A bejövő emberek általános véleménye szerint béke és munka vágya tapasztalható. Az emberek élvezik a lassan helyreálló közlekedést. Poór Júliát most hívta fel egy nő telefonon, s az iránt érdeklődött, hogy lesz-e ma Petőfi köri vita.
Varga Éva
Ma 12 tagú ENSZ-delegáció érkezett kb. 10-11 óra tájban. Az oroszok Ferihegyen nem engedték őket leszállni, valahol a mezőn leszálltak. A parlamentben diplomáciai tárgyalások folynak szovjet, csehszlovák, lengyel és az ENSZ-képviselőkkel. Poór Tamás és Józsa Péter közlése.

Kossuth Rádió:

A Nemzeti Kormány miniszterei lemondtak. (? közlemény közben vettük)
A kormány munkáját az alábbiakból álló kabinet végzi: Nagy Imre miniszterelnök és külügyminiszter, Tildy Zoltán, Kovács Béla, B. Szabó István, Kéthly Anna, Kelemen, Bibó István, Farkas Ferenc, Kádár János, Losoncz Géza államminiszterek, Maléter Pál honvédelmi miniszter. A minisztériumok irányítását az államminiszterek csoportosítva miniszterhelyetteseken keresztül látják el.


16 kiküldött megérkezését várják Budapesten.

A Londoni Rádió tudósítója jelenti: szovjet csapatok Budapest körül erős állásokat építettek ki. Három oldalról körülzárták, repülőtereket elfoglalták és a bécsi utat elvágták.
Egyes felkelők nem azonosították magukat a minisztériumok vezetőivel, és saját kezükbe vették azoknak irányítását.
A Tudósító következő közlése szerint Maléter, a honvédelmi miniszter helyettese kijelentette: „…barátságban akarunk élni minden nemzettel, fegyverünk van. A honvédség úgy támogatja továbbra is a kormányt, ha beváltja ígéreteit. Addig a fegyvert le nem tesszük, míg szovjet csapatok tartózkodnak Magyarország területén.”
Ugyancsak ez a Tudósító jelenti, hogy az Egyetemi Ifjúsági Forradalmi Bizottmány felhívással fordult az országban megalakuló pártokhoz; pártok közti vitának nincsen most helye.
Jelenti továbbá, hogy a Kisgazda Párt támogatásáról biztosította a kormányt.
A Magyar Népköztársaság kormánya felhívja a volt Államvédelmi Hatóság és a volt belügyi államvédelmi szervek beosztottjait, hogy saját érdekükben haladéktalanul jelentkezzenek V. kerület Markó utca 25. szám alatt, ahol felülvizsgáló bizottság elé kerülnek. Azokat, akiket felelősség nem terhel, ügyük kivizsgálása után hazaengedik. A felelős személyeket a független bíróság törvényes úton fogja felelősségre vonni.

Újra megindult a cserkészmunka

A Magyar Cserkészek Szövetsége a régi Cserkészházban (Budapest V., Nagy Sándor utca. 6. Telefon: 312-327, 311-156.) állandó ügyeletet tart. Kérünk mindenkit, hogy bármilyen, a cserkészettel kapcsolatos ügyben ide forduljon.

Rövidesen a híradómozikban játsszák a fővárosi hősies harcokról készült filmet

A világszerte nagy érdeklődés a forradalmi napokban hősies feladatot vállalt filmhíradósok felvételei iránt. A filmből több kópiát készítettek és az Amerikai Egyesült Államok közülük egyet már megvásárolt. A Híradó és Dokumentum Filmgyár vezetőinek határozata, hogy bármely állam számára effektív valutáért szívesen adnak el a legyártott forradalmi filmekből másolatot.
Rövidesen a fővárosban több híradó filmszínház nyílik: a Duna, a Május 1. mozi, a volt Szabadság, amelyet Mórizs Zsigmond névre kereszteltek és a Körút-Dohány utca sarkán levő Híradó-mozi is megnyitja kapuit.


Megindult a Fogaskerekű – egymás után kapcsolódnak be a forgalomba a Fővárosi Villamosvasút járataiÖtezer munkás dolgozik már a MÁVAG-ban – A röpcédulák ellenére is tovább folytatják munkájukat.

A MÁVAG forradalmi bizottmányának szombat reggeli jelentése szerint a szivattyúgyárban és a kovácsoló üzemben pénteken reggel megkezdődött a rendes munka. A nagy üzemben, pénteken reggel ötezer dolgozó foglalt el munkahelyét. Ez a létszám 85 százaléka a gyár budapesti alkalmazottainak.
A MÁVAG dolgozói szombaton reggel egyöntetűen elutasították az újpesti forradalmi bizottmány további sztrájkra hívó röpcéduláit.


A MÁV vezérigazgatóság közleménye

A MÁV vezérigazgatóságának forradalmi bizottsága közli, hogy a debreceni, a szombathelyi és a szegedi vasútigazgatóság területén továbbra is nehézkesen indul a vonatforgalom. Ezeken a helyeken a forradalmi bizottságok akadályozzák, hogy ismét normális mederben meginduljon a vasúti vérkeringés.

Ez történt vidéken…

Legújabb jelentések szerint Beregsurány térségében szovjet páncélosok állomásoznak. Szombaton reggel egy csoportjuk keresztülhaladt Nyíregyházán. Összetűzés sehol sem történt, a városban zavartalan a közlekedés, s a belterületen csupán az állomáson tartózkodnak szovjet csapatok. Itt ez idő szerint egyezkedés folyik a magyar és a szovjet vasutasok között, a pályaudvar ….. Valószínűleg mind a magyar, mind a szovjet vasutasok ottmaradnak az állomás épületében,. Záhonyon át az éjszaka folyamán szovjet családok utaztak a Szovjetunióba.
Győr egyes pontjain a szombatra virradó éjszaka szovjet páncélosok helyezkedtek el. Az eddigi megállapítások szerint kizárólag a hidakat őrzik. Két-két páncélos a budapest-bécsi útnak az iparcsatornán és a Rábán átvezető hídjainál, valamint a Kisduna hídnál helyezkedett el. A forgalmat nem akadályozzák Győrben, a hangulat nyugodt, általános vélemény, hogy a szovjet csapatmozdulatok a saját biztonságunk megóvása miatt történtek.
Heves megye dolgozóit nyugtalanítja, hogy az elmúlt napokban a megyében is megjelentek a szovjet csapatok, Gyöngyös környékén három napig állomásozott három hadosztálynyi páncélos. Ezek az alakulatok a szombatra virradó éjszaka megindultak Budapest irányába. Összetűzésre nem került sor. A szovjet katonák a lakossággal érintkezve elmondják, hogy őket fasiszták és ellenforradalmárok ellen irányították a megye területére. Amerre járnak azonban, a nép lelkesedését látják és egyre inkább meggyőződnek, hogy a magyar nép a szabadságáért harcol.


Kodály Zoltán távirata a szovjet zeneszerzőkhöz

Kodály Zoltán táviratot intézett a szovjet zeneszerzőkhöz, amelyben kéri, járjanak közben kormányuknál, hogy a szovjet csapatokat azonnal vonják ki Magyarország területéről.

A jövő héten megkezdik a károk felmérését, a lakóházak helyreállítását az Építésügyi Minisztérium vállalataiSorra nyitnak a budapesti vendéglátóipari üzemekA színházakkal egy időben kinyitnak a budapesti mozik isCsaknem 1400 tervezőmérnök és technológus ajánlotta fel segítségét a helyreállítási munkákhoz

A Kohó és Gépipari Minisztérium tervezőirodáinak csaknem 1400 mérnöke és technológusa, miután megválasztott az ideiglenes forradalmi tanácsot, úgy határozott, hogy szaktudása teljes latba vetésével segíti a helyreállítási munkákat.

A Budapesti MÉH Vállalat

forradalmi bizottsága kéri a lakosságot, hogy a hulladékpapírokat ne semmisítsék meg, mivel a papírgyárak folyamatos ellátásához ezekre okvetlen szükség van. A MÉH Vállalat átvevőhelyei november 5-én megkezdik működésüket.

Budapestre érkezett az Egyesült Államok új követe

Edward T. Vailer, az Amerikai Egyesült Államok új budapesti követe az éjszakai órákban megérkezett a magyar fővárosba. A követ szombaton délben fogadta a Magyar Távirati Iroda munkatársát, akinek elmondta: tekintettel itt tartózkodásának rövid idejére, még nem tájékozott a magyarországi helyzetről. Kijelentette: mindent meg fog tenni, hogy kormányát informálja az eseményekről és ezzel is elősegítse az Egyesült Államok kormánya állásfoglalásának kialakulását.

A Hunnia Filmstúdió

Forradalmunk eseményeiről dokumentumfilmet készít. A stúdió munkástanácsa felkéri azokat, akik filmfelvételre alkalmas lényegesebb eseményekről tudomást szereznek, közöljék mindennap – de vasárnap is – reggel 8-tól délután 4-ig a 297-250-es telefonon.

Vigyázzunk az értékes tenyészállatokra

A napokban a Korányi kórházba egy napi 25 liter tejet adó értékes szimentáli tehenet szállítottak és azt ott levágták. A mezőgazdászok felhívják a figyelmet arra, hogy ilyen és ehhez hasonló esetek súlyos károkat okoznak a nemes törzsállományban. Ezektől mindenki tartózkodjék, és az értékes tenyészállatokhoz ne nyúljanak.

A felsőoktatási intézményekben nem kezdődik meg a rendszeres oktatás

A budapesti egyetemek forradalmi bizottmányai az Oktatásügyi Minisztérium forradalmi bizottmányával megbeszélést tartottak. Elhatározták, hogy a felsőoktatási intézményekben – a hallgató nemzetőri szolgálatban való részvétele miatt – rendszeres oktatás nem kezdődhet. A tanulmányi lehetőségek biztosítására november 5-től a tanszéki foglalkoztatások megindulnak. Az egyetemi és főiskolai hallgatók tanulmányi félévének elismerését biztosítják.

Az általános és középiskolákban hétfőn kezdjék meg a rendszeres oktatást

Az Oktatásügyi Minisztérium nemzeti forradalmi bizottmánya felhívással fordul a helyi forradalmi szervekhez, az általános és középiskolák igazgatóihoz és pedagógusaihoz, hogy ahol a feltételek biztosítva vannak, november 5-én, hétfőn kezdjék meg a rendszeres iskolai oktatást.

Százezer zloty a lengyel mezőgazdasági dolgozóktól

A Lengyel Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezete jelezte, hogy szombaton százezer zloty összegű segélyt indított útnak Magyarországra.

Új mezőgazdasági hetilap

A Magyar Mezőgazdaság és Erdészeti Dolgozók Szabad Szakszervezete Magyar Vetés címmel negyvenezer példányban megjelenő hetilapot indított.

Országszerte mind több helyen megindul a termelő munka.

A Magyar távirati Iroda vidéki tudósítóitól szombaton számos jelentés érkezett, amelyek a termelő munka megindulásáról számolnak be.
(…)
A Komárom megyei forradalmi munkás- és katonatanács felhívására Tatabánya minden üzemében megindult az élet. A bányászok közül többen már pénteken délután elfoglalták munkahelyüket.
(…)
A várpalotai és ajkai szénmedence munkástanácsai elhatározták, hogy már szombaton három harmadban termelnek, hétfőn pedig teljes kapacitással megindítják a termelést.


A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Autóközlekedési Főigazgatóságának forradalmi bizottsága jelenti:

Budapest környékén 40-50 kilométeres körzetben a MÁV-AUT fokozatosan megindítja a távolsági járatokat. Megindultak a környéki munkásjáratok is. A nagyobb távolsági járatok egyelőre nem indulhatnak. A teherfuvar hétfőn teljes forgalomban megindul.
A MÁV vezérigazgatóságának forradalmi bizottsága közli, hogy a debreceni, a szombathelyi és a szegedi vasútigazgatóság területén továbbra is nehézkesen indul a vonatforgalom. Ezeken a helyeken a forradalmi bizottságok akadályozzák, hogy ismét normális mederben meginduljon a vasúti vérkeringés.


A Magyar Újságírók Nemzeti Bizottságának felhívása az összes lapszerkesztőségekhez

A Magyar Újságírók Nemzeti Bizottsága felhívja az újságírók figyelmét, hogy klubhelyiségei, miután az épületet jelentős kár nem érte, újból az újságírók rendelkezésére állanak.

Az Egészségügyi Minisztérium ideiglenes forradalmi tanácsa közli:

Nagy részvét mellett temették el a Farkasréti temetőben az Országos Mentőszolgálat két, a harcokban hősi halált halt dolgozóját: Rónafalvy Ödön orvossegédet és Kecskés Sándor mentőápolót,.
(…)
A Kerepesi temetőben kísérték utolsó útjára Bakóczi Kálmánné egészségügyi dolgozót, az Egészségügyi Minisztérium munkatársát, aki a harcok közben hősi halált halt.
A dorogi bányászok a fővárosi kórházak szénellátásának biztosítására 95 tonna szenet bocsátottak rendelkezésre.


Ez történt vidéken…

Szegeden megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt ideiglenes intéző bizottsága. A bizottság nyilatkozatot tett közzé, amely többek között hangsúlyozza: „Kádár János rádiónyilatkozatával teljes egészében egyetértünk és támogatjuk. Ugyanakkor a legélesebben elhatároljuk magunkat a gyűlölt Rákosi-Gerő fél klikk népellenes politikájától és meg fogjuk tisztítani pártunkat az ilyen elemektől.

Százával jelentkeznek a tagok a Kisgazdapárt VIII. kerületi pártszervezetébenÖsszeült a magyar és a szovjet hadsereg parancsnokságának közös bizottsága

A magyar és a szovjet hadsereg parancsnokságának közös bizottsága ma délben összeült és mindkét fél kifejtette a szovjet csapatok kivonásának technikai kérdéseire vonatkozó álláspontját. A közös bizottság megegyezett, hogy a kölcsönösen kifejtetteket tanulmányozzák és este 10 órakor újból összeülnek. Addig is a szovjet delegáció ígéretet tett, hogy több szovjet csapatszállító szerelvény a magyar határon nem érkezik be.

Az országunkba érkezett külföldi segély elosztásáról

A Magyar Vöröskereszt értesíti a segélyre szoruló lakosságot, hogy az országunkba érkezett külföldi segély elosztása folyamatban van. Értesítjük a lakosságot, hogy a segély elosztását a kerületi nemzeti forradalmi bizottságok a Vöröskereszttel együttesen bonyolítják le. A segélyt – az indokoltság megállapítása után és a sürgősség sorrendjében – 1956. november 8-tól az eges kerületi nemzeti forradalmi bizottságok adják ki.

Megválasztották a nemzetőrség főparancsnokságát

A Forradalmi Karhatalmi Bizottság 1956. november 3-án tartott közgyűlésén a következő határozatot hozta:
Egyhangúlag megválasztja a Nemzetőrség főparancsnokává Király Béla vezérőrnagyot, helyettesévé Karácsy Sándor rendőrezredest. A Nemzetőrség főparancsnokságába nyolc tagot küld ki.
Ragaszkodik hazánk függetlenségéhez és semlegességéhez. Minden, a semlegességünk és függetlenségünk elleni fegyveres agressziónak ellenállunk.


Őrizzük meg a forradalom dokumentumait, emlékeit

Az Országos Széchényi Könyvtár a következő felhívással fordul az ország lakosságához:
1.) Kér mindenkit, aki részt vett a forradalom bármely eseményében, vagy szemtanúja volt bármely megmozdulásnak, hogy röviden írja le, foglalja össze az átélteket, a hallottakat. A forradalom napjainak minden mozzanata fontos és értékes, a fegyveres összeütközések leírása épp úgy, mint a mentők önfeláldozó munkájáról, a pékek küzdelméről a kenyérért, egyes emberek nagy hőstetteiről és szenvedéseiről, a legkisebb segítő mozdulatról készült feljegyzésre szükség van.
2.) Minden esemény, élményleírás lehetőleg rögzítse a pontos időpontot és helyet. A könyvtár kér mindenkit, aki fényképfelvételeket készített a forradalom napjaiban, juttasson el felvételeiből egy-egy másolatot a könyvtárhoz, ezek a fényképek teszik majd teljessé az írásbeli közlések anyagát. A könyvtár a forradalom végleges győzelméig bizalmas anyagként kezeli a beérkező dokumentumokat.


Hétfőtől a Patyolat újra vállal mosást és tisztítást

(…) A háziasszonyok figyelmét felhívják, hogy az október 24-ét megelőző napokban beadott ruhákért egy hét múlva mehetnek és az újabb vállalási határidő is meghosszabbodott. A kilós ruhákat például 16 napon belül mossák ki.

Kinyitottak a fodrászüzletek

Szombaton reggel újra kinyitották műhelyeiket a budapesti fodrászmesterek és megnyílt az állami fodrászat, valamint a szövetkezetek fiókjainak többsége is. Természetesen mindenütt nagy volt a forgalom.

Alapvető élelmiszerekből kielégítő a főváros ellátása

Az Élelmiszeripari Minisztériumban a sütő, malom, hús- és tejipar és a Minisztérium Forradalmi Bizottságának bevonásával több élelmiszeripari ág vezetői megbeszélést tartottak a főváros további ellátásával kapcsolatos feladataikról. A megbeszélés résztvevői megállapították, hogy az alapvető élelmiszerekből az ellátás kielégítő.

A Földművelésügyi Minisztérium dolgozóinak követelései

(…) a kormány dolgozzon ki részletes agrárpolitikai programot, amely a magyar mezőgazdaság sajátosságaira és hagyományaira támaszkodva megteremti a mezőgazdasági termelés biztonságát és a mezőgazdaságot a belterjesség irányában fejleszti,. Anyagi kártalanítást kell nyújtani a múlt káros gazdaságpolitikája és a tagosítás következtében megkárosított termelőknek.

Az osztrák követ emlékeztetőt adott át Nagy Imre miniszterelnöknek

Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság miniszterelnöke és külügyminisztere 1956. november 3-án délben fogadta Peinsipp osztrák követet, aki a következő emlékeztetőt adta át neki:
Kormányom felhatalmazott, hogy a leghatározottabban lépjek fel azokkal az állításokkal szemben, amelyek szerint az osztrák kormány fegyveres, vagy fegyvertelen magyar emigránsoknak osztrák területen keresztül beszivárgási lehetőséget nyújt Magyarországra. Az osztrák kormány elrendelte az osztrák-magyar határ mentén záróövezet felállítását, amelybe csak felhatalmazott személyek, mint helybeli lakosok, hivatalos ügyben ott tartózkodó vöröskereszt és segédszemélyzet és újságírók léphetnek be. A honvédelmi miniszter a négy nagyhatalom katonai attaséinak kíséretében – ebbe tehát beleértendő a szovjet katonai attasé is – megszemlélte ezt az övezetet.
(…)
Nagy Ferenc volt miniszterelnököt, aki hétfőn váratlanul megérkezett Bécsbe, az osztrák hatóságok felszólították, hogy azonnal hagyja el Ausztria területét.


Közlemény a nemzeti kormány kiegészítéséről

(…)
A nemzeti kormány összetétele a következő:
Nagy Imre, a Minisztertanács elnöke és külügyminiszter,
Tildy Zoltán államminiszter,
Kovács Béla államminiszter,
B. Szabó István államminiszter,
Kéthly Anna államminiszter,
Kelemen Gyula államminiszter,
Fischer József államminiszter,
Bibó István államminiszter,
Farkas Ferenc államminiszter,
Losonczi Géza államminiszter,
Kádár János államminiszter,
Maléter Pál honvédelmi miniszter.


Szombat jelentések a szovjet csapatmozdulatokról

A hazánkban tartózkodó szovjet alakulatok jelentős része szombaton szinte állandóan mozgásban volt. Az északkeleti határszélről érkezett jelentések szerint szombaton délelőtt újabb szovjet alakulatok hatolta be hazánk területére, s a megfigyelők arról is beszámolnak, hogy a határ szovjet oldalán sok páncélos áll készenlétben.

Tildy Zoltán és Losonczi Géza államminiszterek sajtófogadása az Országházban

Szombaton délután az Országházban sajtófogadást adott Tildy Zoltán és Losonczi Géza. A fogadáson megjelentek a magyar és a Budapesten tartózkodó külföldi újságok munkatársai, fényképészek, fotóriporterek.
A magyar államférfiak az újságírók kérdésére adtak választ.
(…)
Tildy Zoltán megjegyezte: most kaptam a jelentést arról, hogy a szovjet katonai delegáció ígéretet tett, amely szerint több szovjet csapatszállító szerelvény nem jön át a magyar határon.
(…)
Az Observer munkatársa Mikojan és Szuszlov magyarországi tartózkodásáról érdeklődött. Losonczi Géza közölte:
- Úgy tudom, hogy a múlt hét folyamán az említett két vezető szovjet államférfi jó néhány napig Budapesten tartózkodott. Tudomásom szerint néhány nappal ezelőtt elutaztak.
(...)
Az egyik külföldi újságíró azt a kérdést tette fel, fennáll-e a veszélye annak, hogy a szovjet csapatok és a lakosság, illetve a magyar fegyveres erők között fegyveres összetűzésre kerül sor. Erre a kérdésre Tildy Zoltán válaszolt.
- A magyar csapatok azt a parancsot kapták, hogy tartózkodjanak minden ellenségeskedéstől. Emberileg azt hiszem, hogy ilyen tragikus összeütközés nem történhet meg. Ez tragikus volna a magyar nép szempontjából, tragikus volna a Szovjetunió szempontjából és tragikus volna az egész világra nézve, ezért én azt hiszem, ez nem fog bekövetkezni.


Ez történt vidéken…

Szombaton délután egy lengyel, egy német és egy francia újságíró érkezett Szolnokra, hogy pontos értesüléseket szerezzen a megyei forradalmi munkástanácsnál erről a hadászati szempontból fontos városról. Az újságírók meggyőződtek arról, hogy Szolnokot különböző szovjet alakulatok vették körül és a Kilian repülőhajózó tiszti iskola terét is sakkban tartják a szovjet páncélosok.
Székesfehérvárott egyes szovjet családok megkezdték a lakások kiürítését és eddig már számos lakás szabadult fel. Az igényjogosultak rendkívül nagy számára tekintettel, lakáskiutaló bizottság alakult, amely gondoskodik a lakások igazságos elosztásáról.
A kecskeméti iparosok forradalmi tanácsa szombaton azonnali hatállyal feloszlatta a KIOSZ-t és ismét életre hívta a régi ipartestületet.


Fokozatosan megindul a vasúti közlekedés

A MÁV vezérigazgatósága közli, hogy folyamatosan majdnem minden vasútvonalon megindul a forgalom. Egyelőre a vonatok menetrendtől eltérően, korlátozott számban közlekednek.

Újabb jelentések a szovjet csapatmozdulatokról

Újabb szovjet harckocsik vonulnak Nyugat felé
Szolnok térségében tovább tart a szovjet hadsereg egységeinek Nyugat felé vonulása. Szombaton este negyed nyolckor körülbelül száz szovjet harckocsi vonult át Szolnokon nyugati irányban.
Szovjet páncélos alakulatok érkeztek Pécsre
(…) A Baranya megyei munkások nemzeti tanácsának megbízásából parlamenterek mentek Pécsről a szovjet csapatok elé. A szovjet páncélos alakulat parancsnoka közölte velük, hogy békés szándékkal jönnek Pécsre és nincsen szándékukban beavatkoznia a város, illetve a megye ügyeibe.
(…)
Beregsuránynál szombaton reggel nagyobb szovjet egység állomásozott, amely nyolc óra tájban megindult befele a határról és kisebb-nagyobb megszakítással egész sötétedésig jöttek befelé. Nyíregyházán keresztül vonultak, nagyobb részt Debrecen, kisebb része Miskolc felé haladt.
Debrecen város változatlanul körül van véve szovjet erőkkel. A Gábor Áron laktanyából ma kivonult egy kisebb ottlévő magyar egység, a laktanyába szovjet katonák mentek be.


„Magyar Jövő”

címmel szombaton megjelent az egyetemi ifjúság lapja. Az új lap egyelőre két naponkint kerül az olvasók kezébe.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának