Hírek (1956)
December 2., vasárnap

Novemberben több mint 74 000 tonna szenet küldtek felszínre a borsodi bányászok

A Borsodi Szénbányászati Tröszt üzemeiben munkaerőhiány akadályozza a zavartalan termelés kibontakozását. A csökkent létszám miatt több bányában elhanyagolták a karbantartási munkákat. Az egyik bányában például a 100 méteres frontszárny homlokzata a nagy nyomás következtében összeszűkült és így ott telepíteni nem tudnak.Heves megye városaiban és falvaiban az elmúlt héten már teljes erővel folyt a Magyar Szocialista Munkáspárt szervezése. Megalakultak az ideiglenes intézőbizottságok, melyeket sok volt MDP-tag és új tag is felkeres, hogy felvételüket kérjék.
A füzesabonyi járásban Poroszlón és Sarudon 40-40, Füzesabonyban 35, Mezőtárkányban 30, Besenyőtelken 35-en kérték az új pártba való felvételüket.
A Dunai Vasmű munkástanácsa kézbe vette a munkás ellátás ügyeit. Így például a távfűtés nélküli lakások lakói számára – a fűtési nehézségek áthidalására – családonként 10 mázsa széniszapot vagy 2 mázsa kokszot biztosít. A munkástanács közbejöttével megegyeztek a csepeliekkel, akiktől acélnyersvas ellenében – a lakások távfűtési berendezéseinek szereléséhez – 4000 négyzetméter radiátort és csöveket kaptak. A radiátorok már megérkeztek Dunapentelére.Az OTSB a tatai edzőtábort felajánlotta a Vöröskereszt céljaira. Az edzőtáborban kétszáz ellátatlan gyermek találhat ideiglenes otthonra. Az akció megindítását csupán a felső ruházat hiánya hátráltatja. Sürgősen szükség lenne legalább kétszáz kisméretű tréningruhára. A Magyar Vöröskereszt vezetősége ezért a sportegyesületekhez fordul és kéri, hogy kisméretű tréningruháikat adják kölcsön a nélkülöző gyermekek részére.Borsod megye és Miskolc filmszínházaiban már rendszeresen tartanak előadásokat. Megkezdte működését több szakszervezeti kezelésben lévő, valamint számos vidéki filmszínház is.A keszthelyi iskolák tanulóinak alig fele járhatott eddig közlekedési és egyéb nehézségek miatt iskolába. A városi tanács legfőbb gondjának tekinti, hogy ezen segítsen. A tanács dolgozói felkutatták a Keszthely környéki, jelenleg lakatlan üdülőket, hogy az ott felhalmozott tüzelőanyagot az iskolák fűtésére igénybe vegye. Ezenkívül a keszthelyi erdőgazdaságtól nagyobb mennyiségű fát kértek. A tanács intézkedésére már valamennyi keszthelyi közép- és általános iskolában megfelelő tüzelőkészlet áll rendelkezésre és így hétfőtől minden tantermet fűthetnek.Heves megye szőlősgazdái zavartalanul betakarították az idei szőlőtermést. A termelők véleménye szerint jóval nagyobb mennyiségű szőlőt szüreteltek, mint más években. Gyöngyös és Eger környékén csaknem 150 000 hektóliterrel több bor érlelődik a pincékben, mint tavaly.A fővárosi villamosvasút helyreállítási munkálatai több vonalon jelentősen előrehaladtak. Hétfőn vagy kedden már a Szabadság-hídon is jár a villamos: a 49-es járat Kelenföld és a Kálvin-tér, illetve a Szamuely utca között.

Belgrádi jelentés a magyar helyzetről (AP) (Bizalmas!)

Nagy Imre és társai a belgrádi rádió budapesti tudósítójának jelentése szerint a romániai Sinaiában vannak. Ez a helység 30 mérföldre van Bukaresttől. A rádióriporter közli, hogy Nagy Imre innen küldött értesítést rokonainak Magyarországra. Értesülések szerint a jugoszláv kormány nem gyakorolhat hatást Kádárra Nagy Imre-ügyben, mivel ez magyar belügynek tekinthető. (Bizalmas!)

Angol lapok a magyarországi helyzetről (Londoni Rádió) (Bizalmas!)

Az Observer tudósítása szerint az elmúlt hét folyamán a Kádár-féle bábkormánynak egyáltalában nem sikerült megnyernie a magyar nép bármely rétegének bizalmát. A Kádár-csoport nem tudott semmiféle központi hatalmat vagy országos közigazgatást teremteni lés ugyancsak nem sikerült neki, hogy az újjászervezett kommunista párt hatalmát kiterjessze a szakszervezetekre vagy saját tagjaira. Magyarországon tehát az Observer szerint az a helyzet, hogy a katonai ellenőrzés az orosz hadsereg kezében van, míg az országban a tulajdonképpeni közigazgatást és hatalmat munkás- és diáktanácsok gyakorolják és a Kádár-kormány kényelmetlenül feszeng a kettő között. (Bizalmas!)

Amerikai lap a menekültekről (Bizalmas!)

A New York Times „Isten hozta a bátorság népét” cím alatt a magyar menekültek kérdésével foglalkozik. Amerika érzéseit semmi sem tudná jobban kifejezésre juttatni, mint az a bejelentés, hogy az ország további 15 600 menekültet fogad be. A lap kiemeli, hogy a menekültek befogadása nem valami jótett, nem ajándék az, amikor az ajtót kitárjuk előttük. Mi itt, ebben az országban sokat beszéltünk a szabadság eszméjéről, de ők életüket kockáztatták és adták érte. Melegen és nem minden alázat nélkül köszöntjük őket. (Bizalmas!)

Menekültekről (Amerika Hangja) (Bizalmas!)

Szombatról vasárnapra virradó éjszaka 2165 magyar menekült érkezett Ausztria területére és ezzel a magyarországi menekültek száma elérte a százötezret.
A menekültek elmondták, hogy egyre több szovjet csapat sorakozik fel a határ közelében. Megerősítik azokat a híreket is, hogy szovjet utászalakulatok aknamezőket telepítenek a határ magyar részén. (Bizalmas!)


Az Economist Nagy Imréről (Londoni Rádió) (Bizalmas!)

A független szabadelvű Economist a következőket írja:
Senki sem hiszi el, hogy Nagy Imre saját jószántából ment Romániába. Elhurcolása rendkívül rossz fényt vet a Kádár-féle kormányzatra, akárhogy is nézzük a dolgot. Úgy látszik, hogy a bábkormány újabb csökönyös merevsége az eddiginél is nagyobb felháborodást váltott ki a magyarokból. Lehet, hogy a budapesti munkástanács egyelőre a munka felvételét javasolta, de azért jottányit sem engedett eredeti politikai követeléseiből. Változatlanul ragaszkodik ahhoz, hogy Nagy Imre legyen a miniszterelnök. Nem mondott le a szabad választásokról és követeli az orosz csapatok távozását.


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának