56-os Ki kicsoda


Fekete Sándor
1927-

Miskolcon született. 1945-től a Győrffy-kollégium tagjaként a budapesti tudományegyetemen magyar-olasz szakon folytatta tanulmányait. 1947-48-ban a Vasvári Akadémia titkára, majd 1948-49-ben a Petőfi Politikai Tisztképző Akadémia, a Pedagógiai Főiskola, valamint a Gyógypedagógiai Főiskola tanára. 1949-től egyetemi tanulmányait abbahagyva a Pártfőiskolán tanult. 1952-53-ban az Új Hang szerkesztője.1961-56 között a Szabad Nép munkatársa, rovatvezetője, 1952-től szerkesztőbizottsági tagja.1956-ban az ELTE magyar tanszékének munkatársa.1957-58-ban az MTA Irodalomtörténeti Intézetében dolgozott. A forradalom utóvédharcaiban vállalt szerepe és a Hungaricus álnéven megjelent írásai miatt 1959-ben a Mérei- perben kilencévi börtönbüntetésre ítélték.1963-ban amnesztiával szabadult.1975-ig az Irodalomtudományi Intézet tudományos ügyintézője. 1976-tól az Új Tükörmunkatársa, majd 1986-ig szerkesztője,1989-ig főszerkesztője. 1988-ban az Új Márciusi Front egyik alapító tagja. Több könyvében foglalkozott a reformkor irodalmával, Petőfi életével. Szatírikus hangvételű színműveit, vígjátékait több budapesti színház bemutatta.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának