56-os Ki kicsoda


Rácz Sándor
1933-

Hódmezővásárhelyen (Csongrád megye) született szegényparaszti családban. 1946 augusztusától Budapesten dolgozott először asztalosinasként, később kádárinasként. 1948-tól a Standard Elektromossági Vállalatnál (későbbi Beloiannisz Híradástechnikai Gyár - BHG) volt szerszámkészítő inas. 1950-re tanulta ki a szakmát, szerszámkészítőként dolgozott tovább. 1953 és 1955 között sorkatonai szolgálatot teljesített a budapesti híradóezred kötelékében. 1956. október 29-én beválasztották a BHG munkástanácsába, majd november 14-én a KMT vezetőségébe, s így aznap este tagja volt annak a küldöttségnek, amely a Parlamentben ismertette Kádár Jánossal a KMT követeléseit. November 16-án a KMT elnökévé választották. A munkástanácsok által megtestesített hatalom első embereként november és december folyamán többször tárgyalt a Kádár-kormánnyal és a szovjet parancsnoksággal, hogy érvényt szerezzen a munkásság követeléseinek. November 21-én és december 6-án újraválasztották. A KMT elnökeként szerepe volt a december 11-12-re megszervezett 48-órás sztrájk meghirdetésében. December 11-én tárgyalni hívták a Parlamentbe, de megérkezése után letartóztatták. A Rácz Sándor és társai perben 1958. március 27-én életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, amit a Legfelsőbb Bíróság 1958. október 24-én helybenhagyott. 1963-ban amnesztiával szabadult. A Híradástechnikai Ipari Szövetkezetnél dolgozott szerszámkészítőként. 1981-ben részt vett a forradalom történetét tárgyaló több hónapon át tartó illegális kerekasztal-beszélgetésen. Az 1986 decemberében Eörsi István lakásán rendezett illegális 56-os konferencia egyik résztvevője. 1987-ben nyugdíjazták. 1988-ban a TIB egyik alapító tagja.A nyolcvanas évek végétől aktív résztvevője volt a forradalom évfordulóin rendezett megemlékezéseknek. 1989. június 16-án beszédet mondott Nagy Imre és mártírtársainak temetésén. A FIDESZ -megalakulásakor- tiszteletbeli tagjának választotta. Független jelöltként indult az 1990-es országgyűlési választásokon, de nem jutott be a Parlamentbe. Az 1990. május 5-én újjáalakuló Központi Munkástanács elnökévé választotta. 1993 májusában megválasztották az 56-os Szövetség elnökévé. Visszaemlékezése a "Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni" című kötetben jelent meg 1993-ban.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának