56-os Ki kicsoda


Janza Károly
1914-2001

Újpesten született. Apja asztalos volt. Kitanulta az esztergályosszakmát, és a Ganz Hajógyárban helyezkedett el. A Magyar Királyi Honvédségben továbbszolgáló volt, őrmesteri fokozattal szerelt le. 1945-ben a Ganz Hajógyár üzemi bizottságának elnöke, majd a gyár első munkásigazgatója. Jelentkezett a Magyar Néphadseregbe. 1949-ben ezredesi rangban az MN hadtápszolgálatának helyettes vezetője, egy év múlva vezetője volt. 1950. február 15-én vezérőrnaggyá nevezték ki. 1952. november 2-én altábornaggyá léptették elő. 1951. január 27-től 1956. október 25-ig honvédelmi miniszterhelyettes. 1956. október 27-től november 3-ig Nagy Imre nemzeti kormányának honvédelmi minisztere. Október 28-án ebben a tisztségében a fegyveres harc beszüntetésére szólított föl. Október 29-én megállapodást kötött a forradalmárokkal a fegyverletételről. November 4-én a HM-ben tartózkodott, megtiltotta a magyar csapatoknak az ellenállást. A forradalom leverése után nyugállományba helyezték. 1958. február 21-én megfosztották rendfokozatától. 1990-ben a köztársasági elnök rehabilitálta, és visszahelyezte altábornagyi rendfokozatába.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának