56-os Ki kicsoda


Berei Andor
1900-1979

Budapesten született, kispolgári családban. 1918-tól 1921-es letartóztatásáig bölcsészhallgató volt a budapesti, majd a bécsi tudományegyetemen. 1917-ben belépett az MSZDP-be, 1918-1919-ben ifjúmunkás-szervező volt. 1919 márciusában belépett a KMP-be. A Tanácsköztársaság bukása után részt vett az illegális kommunista mozgalom újjászervezésében, amiért 1921-ben a statáriális bíróság tizenöt év fegyházra ítélte. 1922-ben fogolycserével a Szovjetunióba került, ahol a Kommunista Internacionálé Irodáján, majd annak Központi Apparátusában dolgozott, illetve a Nemzetközi Lenin Iskolán tartott előadásokat. 1934 és 1946 között a belga kommunista mozgalomban vezető funkciókat töltött be. 1946-ban tért haza Magyarországra. 1947 és 1948 között az Országos Tervhivatal első főtitkára, majd 1954-től a forradalomig annak elnöke lett. 1948 és 1951 között a Külügyminisztérium politikai államtitkára, majd a külügyminiszter első helyettese volt. 1948 és 1956 között az MDP KV tagja. Az 1947-ben felállított, az MKP "gazdasági feladatainak" kidolgozására szerveződött bizottság, valamint a párt munkájának megjavítására alakított állandó bizottság tagja. 1948 és 1976 között - néhány év megszakítással - a közgazdaság-tudományi egyetem tanára. 1956. október 28-án feleségével, Andics Erzsébettel és más politikusokkal együtt Moszkvába szállították. Andics és Berei november 5-én Szolnokra érkeztek, ahol a Kádár-kormány tájékoztatási csoportjának vezetőiként az újraindított Szabad Nép szerkesztői voltak. A párt határozatának engedelmeskedve 1956. november 16-án feleségével együtt a Szovjetunióba távozott, ahol szovjet akadémiai intézetekben végzett kutatásokat. 1957 márciusában felvételt nyert az MSZMP-be, de csak 1958 áprilisában települhetett haza. 1958 és 1961 között az Új Magyar Lexikon főszerkesztője, majd 1962 és 1976 között a Kossuth Könyvkiadó Vállalat igazgatója volt. 1960-tól 1971-ig a közgazdaság-tudományi egyetem politikai gazdaságtan tanszékének vezetője, majd 1976-ig tanára volt.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának