56-os Ki kicsoda


Ádám György
1911-1974

Apja a Dunántúl legnagyobb szénnagykereskedésének tulajdonosa volt. A nagykanizsai piarista gimnázium után, ahol Fejtő Ferenc is iskolatársa volt, a bécsi Gazdasági Akadémiára került, de tanulmányait nem tudta befejezni, mert apja halála miatt át kellett vennie cégük irányítását. A harmincas években bekapcsolódott az illegális kommunista mozgalomba, többször letartóztatták. 1938-ban Dél-Amerikába emigrált, ahol részt vett a bolíviai baloldali mozgalmakban. A háború után hazatért, vezető újságíró és külpolitikai szakértő a Szabad Népnél, a rádió, majd az MTI munkatársa. A Társadalmi Szemle rendszeresen közölte írásait. A MAORT-perben tolmácsként vett részt. 1948 októberében kinevezték az egyik Nékosz-kollégium igazgatójává. Hamarosan azonban letartóztatták, és a Rajk-per egyik mellékperében kémkedés vádjával 10 évi börtönbüntetésre ítélték. 1954 tavaszán szabadult. Visszanyerte párttagságát, és a Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékén helyezték el tudományos főmunkatársként. 1956-ban részt vett a Rajk-temetés megszervezésében. Az 1956. október 28-án az ELTE központi épületében megalakult MÉFB egyik vezetője. November 4. után tevékenyen bekapcsolódott az ún. revizionista és szociáldemokrata értelmiségiek (Fekete Sándor, Justus Pál, Mérei Ferenc, Litván György, Széll Jenő, Zsámboky Zoltán stb.) ellenzéki mozgalmába. A második szovjet beavatkozás után körvonalazódott Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom egyik szellemi atyja. Részt vett az Október Huszonharmadika című lap szerkesztésében és sokszorosításában. 1957 novemberében letartóztatták. 1958. július 4-én a Legfelsőbb Bíróság életfogytiglani tartó szabadságvesztésre ítélte. 1963-ban amnesztiával szabadult. Ezt követően a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó szerkesztője, majd a kandidátusi fokozat megszerzése után az MTA SZTAKI tudományos főmunkatársa. Számos szakcikket és tanulmányt publikált.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának