56-os Ki kicsoda


Molnár Miklós
1918-2003

Budapesten született. 1936 és 1938 között a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult. A Nemzet, majd 1937-től a Reggel szerkesztője volt. A háború után a parasztpárti Szabad Szónál dolgozott. Belépett az MKP-ba, és 1947 és 1950 között a Szabad Nép, később az Irodalmi Újság szerkesztője volt. Színházi kritikákat és kulturális témájú cikkeket írt. 1955 februárjában leváltották az Irodalmi Újság éléről. 1956-tól az Irodalomtudományi Intézet munkatársa, bekapcsolódott az írói ellenzék tevékenységébe. 1956. október 29-én a Szabad Nép közölte Válasz a Pravdának című cikkét, amely visszautasította a szovjet pártlap vezércikkének a magyar forradalmat rágalmazó állításait. Részt vett a novemberben illegálisan megszerveződő Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalomban. 1957. február 2-án Jugoszláviába menekült, ahol először egy Csáktornyán berendezett táborba vitték, majd Pancsovára került az UDB "védelme" alá. 1957-től Svájcban élt, egy évig munkásként dolgozott Zürichben. Közreműködött az 1958 novemberében megjelent Az igazság a Nagy Imre-ügyben című dokumentumkötet összeállításában. 1958 és 1963 között elvégezte a genfi egyetem történelem szakát. 1959-től a NAGY Imre Politikai és Társadalomtudományi Intézet munkatársa. 1963-ban Genfben doktorált történelemből, majd 1988-ig a Genfi Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének docenseként diplomáciatörténetet tanított. 1969-től 1985-ig a lausanne-i egyetem tanára. 1977-ben a Dies Academicus Hungaricus Geneviensis értelmiségi konferencia egyik kezdeményezője volt. 1995-től az MTA külső tagjává választották. 1997-től a MÚOSZ örökös tagja.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának