56-os Ki kicsoda


Bali Sándor
1923-1982

Újdombóváron (Baranya megye) született földművescsalád tizenharmadik gyermekeként. A hat elemi elvégzése után kifutó, napszámos és gazdasági cseléd volt. 1944 őszén mint leventét Nyugatra vitték, ahonnan 1945-ben tért haza. 1946-ban került a Standard (később Beloiannisz) Híradástechnikai Gyárba, ahol szerszámlakatos-szakmát tanult. Többszörös sztahanovista volt, és kétszer megkapta a szakma kiváló dolgozója kitüntetést. Mint a szakma egyik legkiválóbb dolgozóját munkahelyén a szakszervezeti üzemi bizottság elnökévé választották. 1946-ban belépett az MKP-ba, 1948-ban az MDP tagja lett. 1956. október 23-án részt vett a budapesti tüntetésen. Október 29-én a Beloiannisz Híradástechnikai Gyárban (BHG) az ideiglenes munkástanács, november végén pedig végleges munkástanács elnökévé választották. Október végétől december 9-ig - a területi munkástanácsok feloszlatásáig - a XI. kerületi munkástanács elnöki tisztét töltötte be. Több ízben segítséget nyújtott a népítéletek elől menekülő ÁVH-soknak és kommunistáknak. November 13-án éjjel szovjet fegyveresek többedmagával elhurcolták a BHG-ból, de hajnalban szabadon bocsátották. November 14-én a XI. kerület küldötteként az Egyesült Izzóban részt vett a Nagybudapesti Központi Munkástanács alakuló ülésén, ahol annak tagjává választották. A KMT képviseletében többször tárgyalt a Kádár-kormány tagjaival. 1956. december 11-én a Parlamentben őrizetbe vették, december 16-án szabadon bocsátották. Ezután lemondott munkástanács-elnöki tisztéről, de lemondását nem fogadták el. 1957. március 2-án ismét letartóztatták, 1958. október 24-én a Rácz Sándor és társai-per másodrendű vádlottjaként 12 év börtönbüntetésre ítélték. 1963-as szabadulása után nem térhetett vissza a BHG-ba, az Egyesült Izzóban helyezkedett el szerszámkészítőként. Temetésén 1982 januárjában a Rákoskeresztúri temetőben Mécs Imre mondott beszédet. A szertartáson mintegy négyszázan vettek részt, köztük számos korábbi politikai elítélt.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának