56-os Ki kicsoda


Kosáry Domokos
1913-

Selmecbányán (ma: Szlovákia) született értelmiségi családban. Apja középiskolai tanár, anyja, Kosáryné Réz Lola ifjúsági író. A Pázmány Péter Tudományegyetem történelem-latin szakán végzett, mint Eötvös-kollégista. 1936-ban doktorált. 1936-37-ben Párizsban, 1938-39-ben Londonban és az Amerikai Egyesült Államokban folytatta a tanulmányait. Megnősült, házasságából két gyermeke született. A világháború idején segített üldözöttek bújtatásában. 1937-1949 között az Eötvös Kollégium tanára, 1941-1945 között a Teleki Pál Tudományos Intézet Történettudományi Intézetének igazgatóhelyettese, majd 1949-ig igazgatója. 1945 őszétől a budapesti tudományegyetemen Szekfű Gyula mellett magántanár, 1946-tól az újkori magyar történelem tanszékvezetô tanára volt. Tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának, a külügyi albizottság elnöke volt. 1949-ben állásától megfosztották. 1951-től az Országos Könyvtári Központban az egyetemi könyvtárak felelőse. A következő évben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre került, kezdetben az egyetem központi könyvtárának csoportvezetője, majd letartóztatásáig igazgatója. 1956 tavaszától részt vett a Petőfi Kör több ülésén, felszólalt a történészvitán. 1956. október 23-án részt vett a tüntetéseken. Október 31-én beválasztották az Agrártudományi Egyetemen alakult forradalmi bizottságba. November 3-án délután a Történettudományi Intézetben mintegy negyven történész részvételével megalakították a Magyar Történészek Forradalmi Bizottságát, vezetői: Bartha István, Kosáry Domokos, Wellmann Imre, titkára Benda Kálmán lett. 1956 novemberétôl gyűjtötte és rendezte a forradalom dokumentumait, elemzô tanulmányvázlatot írt a történtekről. 1957 elején az összegyűjtött dokumentumokat a Ráday Levéltárban helyezte el letétbe, innen az iratokat 1957. november 14-én az Egyetemi Könyvtár irattárába vitte át. Ezt követően hamarosan letartóztatták, majd hűtlenség vádjával 1958-ban négy év börtönbüntetésre ítélték. 1960. április 6-án amnesztiával szabadult a Budapesti Országos Börtönből. 1962-ben mentesítették a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól. 1960-1968 között a Pest Megyei Levéltár, majd 1989-ig a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkatársa. 1990. március 5-én a Budapesti Katonai Bíróság semmissé nyilvánította 1958-as ítéletét. 1990-1996 között a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 1996-1998 között az Európai Akadémiák Szövetségenek elnöke. Az ELTE címzetes egyetemi tanára. Számos társadalmi és szakmai szervezet tagja, illetve elnöke. Kutatási területe a XVIII. és a XIX. századi magyar történelem, ennek témáiról számos könyve és tanulmánya látott napvilágot.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának