56-os Ki kicsoda


Gimes Miklós
1917-1958

Budapesten született. Szülei orvos pszichiáterek voltak, ő is orvosnak készült, de Szegeden megkezdett tanulmányait nem fejezte be. Különféle alkalmi szellemi munkákból élt. A háború alatt munkaszolgálatra hívták be, ahonnan 1944 nyarán megszökött, és beállt Tito hadseregébe. 1945 januárjában tért vissza Budapestre, belépett az MKP-ba, a Szabad Nép munkatársaként dolgozott. 1953 után Nagy Imre reformjainak a híve lett, emiatt Nagy Imre elmozdításakor áthelyezték a Magyar Nemzethez. 1955 májusában egy párttaggyűlésen követelte a Rajk elleni, valamint az azzal kapcsolatos koholt perek felülvizsgálatát, ezért kizárták a pártból, és állásából is elbocsátották; könyvtárosként, majd lektorként dolgozott tovább. Nagy Imre körének egyik vezéralakja, politikai nézetei radikálisabbak, demokratikusabbak voltak társai többségénél. A forradalom kitörését megelőző napon visszatért a Szabad Nép szerkesztőségébe. A forradalom alatt barátaival napilapot alapított Magyar Szabadság címmel. November 4. után a szellemi ellenállás egyik vezéralakja volt: Október Huszonharmadika címmel illegális lapot szerkesztett, Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom néven ellenállási szervezetet hozott létre. 1956. december 5-én a szovjetek tartóztatták le. A Nagy Imre és társai-perben a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Vida Ferenc elnökletével 1958. június 15-én szervezkedés kezdeményezése és vezetése vádjával halálra ítélte a fellebbezés lehetősége nélkül. Másnap kivégezték.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának