56-os Ki kicsoda


Márton András
1924-

Sarkadon (Békés megye) született szegényparaszti családban. A középiskola elvégzése után tanítóképzőben tanult tovább. 1945-ben szerzett tanítói diplomát, és beiratkozott a József Nádor Műszaki Egyetem tanárképző szakára. 1945-től az NPP tagja. 1947-től az NPP országos központjában dolgozott. 1948-ban belépett az MDP-be, majd a hadseregbe, ahol törzs- és főtiszti tanfolyamra vezényelték. 1949-ben századosként az első ejtőernyős zászlóalj második századának parancsnokává nevezték ki. 1949 és 1951 között zászlóalj-parancsnoki iskolára irányították a Szovjetunióba. 1952-ben ezredessé léptették elő. 1953-ban megbízták a Hunyadi Lövész Tiszti Továbbképző Iskola parancsnokságával. 1953 és 1955 között elvégezte a Vorosilov Akadémiát. 1953-tól 1957-ig országgyűlési képviselő volt. 1956 októberében a Zrínyi Katonai Akadémia parancsnoka lett. Október 27-én és 28-án kérte Nagy Imrétől a budapesti fegyveres csoportok felszámolásáról szóló parancs visszavonását. Kapcsolatot tartott a Corvin közi felkelőcsoporttal, és fegyverrel segítette őket. Október 31-én részt vett a Kilián laktanyában a Forradalmi Karhatalmi Bizottság alakuló ülésén. November 1-jén kinevezték a fővárost körülölelő védőöv parancsnokává. November 2-án bekerült abba a delegációba, amely Lengyelországban a VSZ-ből való kilépésről tárgyalt volna. November 4-e után a Tiszti Nyilatkozat aláírása ellen foglalt állást. 1957. január 25-én leszerelték a hadseregből. 1957. február 8-án előzetes letartóztatásba helyezték. 1957. május 9-én megfosztották képviselői mandátumától. A Kovács István vezérőrnagy és társai-perben 1958, szeptember 9-én a Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa tíz év börtönbüntetésre ítélte. 1962. április 3-án szabadult egyéni amnesztiával. Az MTA Mezőgazdasági Gépkísérleti Intézetének munkatársa lett. KGST-konferenciákon orosz tolmácsként dolgozott. Esti műszakban a Révai Nyomda idegen nyelvű lektoraként dolgozott. 1963 januárjától a Vituki Műszaki Tájékoztató Irodáján volt tolmács és műszaki fordító. 1989. december 15-én a Legfelsőbb Bíróság rehabilitálta.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának