56-os Ki kicsoda


Dögei Imre
1912-1964

Törökszentmiklóson (Jász-Nagykun-Szolnok megye) született, földművescsaládban. Kezdetben mezőgazdasági munkás volt, majd 1943-1944-ben a törökszentmiklósi mezőgazdasági gépgyárban dolgozott. 1944-ben részt vett az MKP helyi szervezetének megalakításában, amelynek vezetőségi tagja is lett. 1946-ban tagja lett a Szolnok megyei pártbizottságnak. 1946 októberétől az MKP KV póttagja és a KV Szervező Bizottságának tagja volt. 1946 végétől az Újgazdák és Földhözjuttatottak Országos Szövetségének főtitkára. 1948-tól 1956-ig az MDP KV rendes tagja. 1948 decemberében a Dolgozó Parasztok és Földmunkások Szövetségének ügyvezető elnökévé nevezték ki. 1949 augusztusában a Szövosz elnöke lett. 1951 májusában az Országgyűlés elnökévé választották, ezt a tisztét 1952 augusztusáig töltötte be. 1954 áprilisában az Országos Földműves-szövetkezeti Tanács elnökévé nevezték ki. 1954 és 1957 között a KEB tagja. 1956. október 15-én Olaszországba utazott az Olasz Földműves, illetve Fogyasztási Szövetkezetek Központja által rendezett ünnepségekre, s Magyarországra kerülő úton, néhány napos csehszlovákiai tartózkodás után, csak a Kádár-kormány megalakulása után tért haza. 1956. november 4. után a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormányban a földművelésügyek vezetésével bízták meg, 1957. május 9-től földművelésügyi miniszter. A gyors és erőszakos kollektivizálás híve volt. 1960 januárjában leváltották a minisztérium éléről. Rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek nevezik ki Pekingbe és Hanoiba. 1960 májusában az MSZMP KB baloldali elhajló, szektás és pártellenes magatartása miatt kizárta soraiból, és június 10-én visszahívták állomáshelyéről. 1962 áprilisában kizárták a pártból is.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának