56-os Ki kicsoda


Rónai Sándor
1892-1965

Miskolcon született. Apja napszámos volt. A polgári iskola elvégzése után kőművestanoncnak szegődött. Belépett a Mémoszba, 1910-ben az SZDP-be. 1918-ban a szakszervezet helyi csoportjának elnöke, a Tanácsköztársaság alatt a miskolci munkástanács tagja. 1922-ben az újjáalakult miskolci szakszervezeti bizottság és a miskolci párttitkárság titkárává választották. 1936-tól az MSZDP észak-magyarországi párttitkára és a Mémosz KV tagja. 1941 áprilisában politikai tevékenysége miatt büntetőszázadba hívták be, 1944-ben internálták. 1944 végén tért vissza Miskolcra. 1945. január 24-én a miskolci SZDP-szervezet titkárává választották: ebben a tisztségében az év áprilisától a szociáldemokrata Felvidéki Népszava főszerkesztője volt. 1945. július 21-től közellátásügyi miniszter, a novemberi nemzetgyűlési választások után 1949-ig kereskedelmi és szövetkezetügyi, majd 1949 és 1950 között külkereskedelmi miniszter. 1948. március 10-től az MKP- SZDP közös Politikai Bizottságának, illetve az év júniusától 1953 júniusáig az MDP PB tagja. 1950. május 8-tól 1952 augusztusáig a letartóztatott Szakasits Árpád utódjaként az Elnöki Tanács elnöke. Ezt követően 1952-től 1962-ig az Országgyűlés elnöke. 1956 júliusától a pb póttagja és az Elnöki Tanács tagja lett. Ez utóbbi tisztségét haláláig megőrizte. 1956. november 4-től 1957 februárjáig a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány tagja, a kereskedelmi tárca vezetője. November 21-én tagja lett a kormány Gazdasági Bizottságának. Az MSZMP IIB, majd haláláig a PB tagja. 1960 és 1965 között az MSZBT elnöke. 1963-ban nyugdíjazták.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának