56-os Ki kicsoda


Gulyás Lajos
1918-1957

Kisújfalun (Szlovákia) született. Érsekújváron érettségizett, majd Losoncon kezdte el a teológiai főiskolát, melyet az első bécsi döntést követően Pápán fejezett be. 1942-től Gelléren, majd Balatonszepezden volt lelkész. 1944 novemberében a nyilasok internálták az antifasiszta ellenállással való kapcsolatai miatt. 1945-ben igazolták, majd 1947-ben pótképviselőnek választották a kisgazdapárt színeiben. 1948-ban üresedés miatt behívták, de még ugyanebben az évben lemondott mandátumáról. 1956-ban kivándorló-útlevelet kapott Csehszlovákiába, ahol egy kisebb birtokot örökölt, de nem tudta magát rászánni Magyarország elhagyására, így visszaadta az útlevelet. 1956. október 25-én este érkezett vissza Csehszlovákiából. 1956. október 26-án parókiáján értesült a mosonmagyaróvári tragédiáról. Azonnal a városba sietett, fölkereste a rendőrséget, a tanácsot, hogy tegyenek meg mindent a rend helyreállítása, a további vérontás megakadályozása érdekében, de mindkét helyen elutasították. Ekkor visszatért falujába, és onnan hozott magával megbízható embereket. Mire a határőrlaktanyához értek, ott már megkezdődött a népítélet. Saját testi épségének kockáztatásával mentette ki az egyik tisztet, akit először a börtönhöz, majd - mivel a parancsnok nem engedte be őket - a tanácsházára vitt. Itt Tihanyi Árpád után ő is beszédet mondott, melyben szintén a törvény előtti felelősségre vonás szükségességét hangsúlyozta. Telefonon utasította a határőrőrsöket, hogy a továbbiakban a forradalmi szervek utasításai szerint járjanak el. Másnap falujában részt vett a nemzeti tanács megválasztásán, de semmilyen funkciót nem vállalt. Október 29-én a lakóhelye ügyében ment be Mosonmagyaróvárra, ahol a járási munkástanács elnöke kiküldte Hegyeshalomba, hogy ellenőrizze az őrsöt. Ott rövid interjút adott a SZER két munkatársának, amelyben megköszönte az eddigi segítséget, egyben a vöröskeresztes szállítmányok növelését, valamint azt kérte, hogy az ENSZ gazdasági jellegű szankciókkal akadályozza meg, hogy a szovjetek fegyveresen beavatkozzanak a magyarországi eseményekbe. November 3-án beválasztották a járási nemzeti tanácsba, 10-én pedig a forradalom során megválasztott tagokkal kiegészített tanács végrehajtó bizottságába. 1957. február 5-én tartóztatták le. Első fokon 1957. június 10-én szervezkedés vezetése és gyilkosság vádjával halálra ítélték. A Legfelsőbb Bíróság Katonai Kollégiumának Különtanácsa 1957. december 21-én jogerőre emelte az első fokon kiszabott ítéletet szervezkedés vezetése és - gyilkosság helyett -hűtlenség vádjával. December 31-én kivégezték.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának