56-os Ki kicsoda


Für Lajos
1930-

Egyházasrádócon (Vas megye) született földművescsaládban. A Csurgói Református Gimnáziumban szerzett érettségit követően 1950-től a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatta tanulmányait. 1954-ben történelem szakos tanári diplomát szerzett, és a debreceni egyetem történelem tanszékén Szabó István professzor tanársegédje lett. Belépett az MDP-be, egészen 1956-ig párttag volt. 1956 tavaszától a Petőfi Kör mintájára szerveződő debreceni Kossuth Kör titkára, a kibontakozó politikai reformmozgalom híve. 1956 októberében az egyetemisták megmozdulásának egyik kezdeményezője és vezetője, október 26-tól a DSZFB elnökségének a titkára. Október 31-én vezetője volt annak a debreceni küldöttségnek, amelyik Budapesten Losonczy Gézával tárgyalt. November 4-én a szovjet csapatok a forradalmi bizottmány tagjaival együtt őrizetbe vették, november végén szabadult ki. A várható megtorlás elől 1957 februárjában Ausztriába menekült, ahonnan rövidesen Franciaországba került. 1957 májusában - élve a magyar kormány által a hazatérő disszidensek számára felajánlott amnesztia lehetőségével - hazatért. 1957-1958 folyamán többször kihallgatták, de büntetőeljárást nem indítottak ellene. 1957 és 1961 között alkalmi munkásként, segédmunkásként és könyvtárosként dolgozott. 1961 és 1964 között Dabason és Pestújhelyen volt általános iskolai tanár. 1964-től egészen 1987-ig a Magyar Mezőgazdasági Múzeum tudományos munkatársaként dolgozott. 1958-ban bölcsészdoktori címet, 1971-ben kandidátusi, 1983-ban pedig akadémiai doktori fokozatot szerzett. A hetvenes évek végétől előbb a nyíregyházi, majd az egri tanárképző főiskolán oktatott, majd 1987-ben az ELTE docense, 1990-ben pedig egyetemi tanára lett. A hatvanas évek végétől egyik szervezője volt annak a szellemi körnek, amelyik a nemzeti (kisebbségi) problémákat állította tudományos és politikai tevékenységének középpontjába. A nyolcvanas évek elejére az ún. népi ellenzéki csoportnak az egyik vezető személyisége. Részt vett a Monori Találkozó előkészítésében és megszervezésében. Az 1986 decemberében Eörsi István lakásán rendezett illegális '56-os konferencia egyik résztvevője. 1987-88-ban a Magyar Demokrata Fórum egyik alapító tagja volt, a párt különböző vezető testületeiben töltött be tisztségeket. 1989-ben az MDF köztársaságielnök-jelöltje. 1990-től az MDF országgyűlési képviselője, 1990 és 1994 között az Antall-kormány honvédelmi minisztere. 1996-tól 1998-ig független képviselő.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának