56-os Ki kicsoda


Boldoczki János
1912-1988

Tótkomlóson (Békés megye) született paraszti családban. A háború végéig napszámosként dolgozott különböző uradalmakon. 1944-ben belépett az MKP-ba, és 1946-ig az MKP tótkomlósi titkára volt. 1946-tól a párt békéscsabai városi titkára, majd 1948 és 1950 között az MDP KV Káderosztályának munkatársa, később alosztályvezetője. Ezzel egy időben a Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetségének főtitkára. 1950 júliusában prágai követté nevezték ki. Az első Nagy Imre-kormányban külügyminiszteri tárcát kapott. 1954 és 1956 között az MDP KV tagja. 1956 nyarán moszkvai nagykövetté nevezték ki. A forradalom alatt megtartotta megbízatását. Október 26-án a szovjet fővárosban tartózkodó magyar pártfunkcionáriusok hazaküldését szorgalmazta a szovjet hatóságoknál. Neve felmerült egy a Nagy Imre-kormánnyal szemben felállítandó ellenkormány tagjainak sorában. November 4. után továbbra is moszkvai nagykövet. 1957 áprilisa és augusztusa között ulánbátori nagykövet is. Moszkvai állomáshelyéről 1960 májusában hívták vissza. 1960 novemberétől a Baromfiipari Országos Vállalat Tollfeldolgozó Üzemének igazgatója, 1970-től a Budapesti Fogyasztási és Lakásszövetkezetnél szaktitkárhelyettes volt.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának