56-os Ki kicsoda


Gyenes Antal
1920-1996

Mezőtúron született. 1939-ben beiratkozott a József Nádor Műszaki- és Közgazdaság-tudományi Egyetemre, ahol a gazdasági tárgyak mellett szociológiát és néprajzot is tanult. 1941-ben belépett a KMP-be, majd rövid időre letartóztatták. Részt vett az antifasiszta ellenállásban. 1944 végén a KISZ főtitkára lett. 1945-ben nemzetgyűlési képviselővé választották. Jelentős szerepet játszott a földreform megvalósításában. 1945-ben megalapította és szerkesztette a Szabad Föld című hetilapot. Egy évvel később a Nékosz elnöke, majd főtitkára lett. Rövid ideig osztálytanácsos volt a Vallás- és Közoktatási Minisztériumban. 1949-ben, a NÉKOSZ feloszlatása után marósként dolgozott közel két évig a Láng Gépgyárban. 1951-től adjunktus az Agráregyetem Agrárgazdasági Tanszékén. 1954-től a Társadalmi Szemle rovatvezetője. 1956. október 27-től november 3-ig Nagy Imre nemzeti kormányának begyűjtési minisztere. Október 31-i miniszteri nyilatkozatában bejelenti a kötelező beszolgáltatás megszüntetését és a minisztérium felszámolását. 1956. november 10-től 1957. június 22-ig az MSZMP IKB tagja volt. 1957. június 22-én felmentették tagsága alól, mivel az IKB 1956 végi ülésein javasolta a Nagy Imrével való politikai megegyezést, és ellenezte a Nagy Imre-csoport Romániába való elhurcolását. 1957-től a Közgazdaság-tudományi Intézet tudományos munkatársa, később főmunkatársa volt. 1962-ben megszerezte a közgazdaság-tudományok kandidátusa címet. 1968-ban kinevezték a szövetkezeti kutatóintézet igazgatójának, és nyugdíjba vonulásáig ezen a poszton maradt.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának