56-os Ki kicsoda


Andics Erzsébet
1902-1986

Budapesten született, kispolgári családban. Margit nővére Karikás Frigyes első felesége volt. Az első világháború miatt gimnáziumi tanulmányait munka mellett, magánúton kényszerült folytatni 1917-től, 1920-ban érettségizett. A háború alatt a Galilei Kör és a szociáldemokrata nagygyűlések rendszeres hallgatója. 1919 tavaszán belépett a KIMSZ-be és a KMP-be. A Tanácsköztársaság bukása után Bécsbe emigrált, az emigránsmozgalom szervezése mellett beiratkozott a bécsi tudományegyetem történelem szakára. 1921 elején hazatért, de hamarosan letartóztatták, és a statáriális bíróság illegális kommunista tevékenységért tizenöt év fegyházra ítélte. 1922-ben fogolycserével a Szovjetunióba került, ahol a Nyugati Népek Egyetemén folytatta félbehagyott tanulmányait. 1928-ban tudományos kutatóként helyezkedett el. 1930-tól főiskolákon tartott előadásokat, 1937 és 1941 között a Moszkvai Állami Egyetem tanára volt. 1940-ben kandidátusi fokozatot szerzett. A második világháború idején hadifoglyokat tanított a krasznogorszki antifasiszta iskolában, amelynek 1943-44-ben vezetője lett. 1945-ben, hazatelepülése után azonnal magas párt- és állami tisztségekhez jutott, fontos szerepe volt a kommunista pártoktatás- és propagandairányítás megszervezésében. Pécs küldötteként 1944. december 17-től az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja, majd nemzetgyűlési, illetve országgyűlési képviselő 1957-ig. 1946-1948-ban az MKP KV póttagja, 1948 és 1956 között az MDP KV tagja, illetve az Elnöki Tanács tagja. 1946-1949-ben a debreceni, majd a budapesti központi pártiskola tanára és helyettes vezetője, 1949-től vezetője, számos propagandakiadvány szerzője. 1948-tól a Magyar Közgazdaság-tudományi Egyetem tanára, 1950-től az ELTE BTK új- és legújabb kori magyar történeti tanszékének professzora. 1953-1954-ben oktatásügyi miniszterhelyettes, majd az MDP KV kulturális osztályának vezetője lett. 1949 és 1958 között a Magyar Történeti Társulat elnöke, 1949 után az MTA levelező, 1950-től rendes tagja. 1949-ben Kossuth-díjat kapott. 1950 és 1956 között az Országos Béketanács elnöke és a Békevilágtanács tagja. 1956. október 28-án férjével, Berei Andorral és más politikusokkal együtt Moszkvába szállították. Andics és Berei november 5-én Szolnokra érkeztek, ahol a Kádár-kormány tájékoztatási csoportjának vezetőiként az újraindított Szabad Nép szerkesztői voltak. Az MSZMP IIB határozatának engedelmeskedve 1956. november 16-án Berei Andorral együtt a Szovjetunióba távozott, ahol szovjet akadémiai intézetekben végzett kutatásokat. 1957 márciusában felvételt nyert az MSZMP-be, de csak 1958 áprilisában települhetett haza. Két évig az MTA Történettudományi Intézetének kutatója, majd 1960 és 1974 között az ELTE BTK új- és legújabb kori magyar történeti tanszékének vezetője volt.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának