56-os Ki kicsoda


Aczél György
1917-1991

Budapesten született. Apja halála után árvaházban nevelkedett. Építőmunkásként kezdett el dolgozni, miközben autodidaktaként képezte magát. Részt vett a Somér ifjúsági cionista mozgalomban. 1935-ben belépett a KMP-be. 1936-ban fél évet járt a Színművészeti Akadémiára, majd amatőr színészként tevékenykedett. 1942 elején letartóztatták, később munkaszolgálatra hívták be, ahonnan azonban sikerült magát leszereltetnie. A német megszállás és a nyilasuralom alatt az ellenállási mozgalom résztvevőjeként több száz zsidót mentett meg. A háború után 1946 nyaráig az MKP budapesti, majd az V. kerületi pártbizottságán dolgozott. 1946 augusztusától Zemplén megyei, 1948 májusától Baranya megyei titkár. 1947 és 1949 között országgyűlési képviselő. 1948. június 12-én, az MDP alakuló kongresszusán az elnökség tagja. 1949. július 6-án letartóztatták, és a Rajk-per egyik mellékperében életfogytiglani fegyházra ítélték. 1954 augusztusában szabadult, szeptember 1-jén rehabilitálták. 1954 őszétől a 23. Számú Állami Építőipari Vállalat Igazgatója. Október 21. és október 27. között Bécsben tartózkodott. Hazatérve csatlakozott a Partizánszövetséghez. 1956. október 31-én részt vett az MSZMP alakuló gyűlésén. November 3-tól vidéki szervező titkár. November 11-én az MSZMP IIB ülésén a jugoszláv típusú semlegesség mellett foglalt állást, és szorgalmazta, hogy Nagy Imrével folytassanak tárgyalásokat. A december elején megjelent "az ellenforradalom négy okát feltáró" határozat tárgyalásakor is a "puhább" vonalat képviselte. 1957. február 26-án önkritikát gyakorolt. 1957 áprilisától 1958 februárjáig művelődési miniszterhelyettes, majd 1967 áprilisáig a művelődésügyi miniszter első helyettese. Hivatali súlyánál sokkal nagyobb befolyással rendelkezett a kultúrpolitikára és annak napi gyakorlatára, kiterjedt személyes kapcsolatrendszerének és az MSZMP első emberéhez, Kádár Jánoshoz fűződő viszonyának köszönhetően. A később "három T" (támogatás, tűrés, tiltás) néven elhíresült művelődéspolitikai irányelvek megalkotója. 1966-ban az MSZMP IX. kongresszusán tagja lett a KB Agitációs és Propaganda Bizottságának. 1967 áprilisában választották az MSZMP Tudományos, Közoktatási és Kulturális Osztályát felügyelő kb-titkárrá. 1969 márciusában lett az MSZMP KB Agitációs és Propaganda Bizottságának elnöke. Egyik kidolgozója az 1969. júniusi tudománypolitikai irányelveknek. 1970 novemberében, az MSZMP X. kongresszusán a pb tagjává választották. 1971-től ismét országgyűlési képviselő. Ez év áprilisától az ekkor létrehozott Művelődéspolitikai Munkaközösség elnöke. 1973 januárjában ő készítette elő a Hegedüs Andrást, Heller Ágnest, Márkus Györgyöt, Márkus Máriát, Vajda Mihályt, Bence Györgyöt és Kis Jánost elítélő kb-határozatot. Tevékenyen részt vett az "új gazdasági mechanizmus" bevezetésében. A reformok híveivel, Fehér Lajossal, Fock Jenővel és Nyers Rezsővel együtt állították félre 1974-ben: a kb márciusi ülésén felmentették a kb-ban viselt tisztségei alól, de pb-tagságát megtartva a Minisztertanács elnökhelyettese és az Országos Közművelődési Tanács elnöke lett. Ezt a tisztséget 1976-ig, majd 1980 és 1982 között töltötte be. 1974 és 1982 között az Állami Díj és Kossuth-díj Bizottság elnöke. 1975-ben az MSZMP XI. kongresszusán leváltották a KB Művelődéspolitikai Munkaközösség elnöki tisztségéből, testületi tagságát azonban megtartotta. Ez évben jelent meg több nyelven az Alain Peyrefitte francia jobboldali politikussal vitázó interjúkötete. 1979-ben előterjesztője volt a Charta '77 magyar támogatóit elítélő MSZMP PB-határozatnak. A nyolcvanas évek elején Pozsgay Imre művelődésügyi miniszterrel folytatott elmérgesedő vitái azzal végződtek, hogy mindketten elkerültek addigi posztjukról. Aczél az MSZMP KB 1982. júniusi ülésén miniszterelnök-helyettesből ismét kulturális kb-titkár lett. 1985-ben az MSZMP XIII. kongresszusán leváltották e funkciójából, visszahívták a KB Agitációs és Propaganda Bizottságból és a KB Kulturális Munkaközösségéből is. Ezt követően a KB Társadalomtudományi Intézet igazgatójává nevezték ki. 1985-től 1990-ig harmadszor is országgyűlési képviselő. 1988-ban az MSZMP országos pártértekezletén nem jelöltette magát a pb-be, kb-tagságát viszont megtartotta. A kb 1988. júliusi ülésén ismét beválasztották a KB Agitációs és Propaganda Bizottságába. Az 1989. júniusi kb-ülésen fontos szerepe volt Grósz Károly megbuktatásában.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának