56-os Ki kicsoda


Antal Pál
1918-1983

1918-ban született Kalocsán. Négy polgárit végzett, majd 1938-ban fodrászsegédi képesítést szerzett. 1940-ig Budapesten dolgozott fodrászatokban. 1940 februárjától 1941 októberéig Aszódon töltötte sorkatonai szolgálatát. 1944 márciusában újra behívták, a kárpáti fronton májusban megsebesült, és leszerelték. Visszatérve szülőhelyére 1944 végén belépett a szerveződő "vörös őrségbe", majd a rendőrség kötelékében őrként szolgált a kalocsai internálótáborban. 1945-ben rendőr alhadnagyként nyomozó lett. 1945-től az SZDP, 1947-től az MKP, majd az MDP és az MSZMP tagja. 1947 februárjában hadnagyi rangban áthelyezték a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályára, ahol rövidesen átvette a gazdaságrendészeti csoport vezetését. 1950 áprilisától a Szentes Városi és Járási Rendőrkapitányság vezetőjévé nevezték ki. 1952 áprilisától őrnagyi rendfokozatban a Szabolcs-Szatmár Megyei Rendőrkapitányság, majd a BM megyei főosztály vezetője. 1956-ban egyéves pártiskolára rendelték. A forradalom idején Budapesten, a Tárogató úti pártiskolán volt. Október 24-én az iskola kb. 300 hallgatóját felfegyverezték, az itt megszervezett két század parancsnoka lett. A Moszkva térnél figyelték a felkelők tevékenységét, de harcba nem bocsátkoztak velük. Október 30-án leszerelték őket. Október 31. és november 10. között az ORFK-n teljesített szolgálatot, a karhatalmi csoport tagjaként több akcióban részt vett. November 11-én visszatért Nyíregyházára, ahol átvette a megyei rendőrkapitányság vezetését. Nyugdíjazásáig a megye rendőrfőkapitánya. 1957 áprilisában alezredessé léptették elő. 1961-ben jogi diplomát szerzett az ÁJTK-n. 1965 áprilisában ezredessé léptették elő. 1973-ban vonult nyugdíjba.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának