Hírek (1956)
Október 23., kedd

A budapesti fiatalok hatalmas felvonulása kedden délután

Kedden délelőtt egymás után érkeztek a jelentések az egyetemekről, főiskolákról, amelyek arról számoltak be, hogy a fiatalok nagyobb szabású felvonulásra készülnek. (…)
A Budapesti Műszaki Egyetem fiataljai keddre virradó éjszaka felhívással járták végig a főváros üzemeit és gyárait. (…)
A fiatalok lelkes készülődését megzavarta az a közlemény, amely szerint a belügyminiszter megtiltott minden felvonulást és gyűlést. Ahogyan terjedt a hír, úgy érkeztek a tiltakozások. (…)
A Műszaki Egyetemen röviddel fél három előtt bejelentették, (…) hogy a miniszter visszavonta utasítását. (…)
Három óra előtt pár perccel már több tízezren tolongtak a Petőfi szobor körül. Felcsendültek a Kossuth-nóta hangjai. A Lobogók között feltűntek a lengyel nép zászlói is. (…) Pontosan hármat mutatott az óra, amikor az összegyülekezett tömeg előtt Sinkovits Imre, a Nemzeti Színház művésze elszavalta a Talpra magyar-t. (…)
A fiatalokhoz csatlakoztak a Néphadsereg tisztjei is, csaknem 800 tiszt egy csoportban vonult fel. Bem József tábornok szobrát soktízezres tömeg vette körül. A tömegben ott voltak az egyetemistákon kívül a gyárak, üzemek munkásai, a hivatalok dolgozói is. (...) Hatalmas lelkesedéssel fogadták a résztvevők a Petőfi Kör hangoskocsiját, amelyik a Kör tagjainak üdvözletét tolmácsolta és hangszórón közvetítette a fiatalok követeléseit. (…)
A mintegy 50.000 főnyi tömeg, amely állandóan nőtt, gyarapodott, elénekelte a Himnuszt és a Szózatot, majd Veres Péter, a Magyar Írók Szövetségének elnöke ismertette az Írószövetség elnökségének határozatát és hét pontba foglalt követelését. (…)
Percekig zúgott a taps, amikor az emlékműre feltűzték a Kossuth-címert. Ezután Bessenyei Ferenc, a Nemzeti Színház művésze mondta el a Szózatot. (…)
Az Országház előtt a Kossuth téren összegyülekezett hatalmas tömeg hosszú ideig együtt maradt. (…) A tüntetők követelték, hogy Nagy Imre elvtárs beszéljen. Nagy Imre elvtárs este 9 óra körül rövid beszédet mondott a Kossuth Lajos téren.
Az esti órákban a város több pontján rendzavarásra került sor. Különösen súlyosan alakult a helyzet a Magyar Rádió székházának környékén, ahol a megtámadott karhatalmi alakulatok szorongatott helyzetükben fegyvert is használtak. Az összeütközésnek halálos áldozatai és sebesültjei vannak.


A Szabad Nép szerkesztősége közli:

A Szabad Nép üdvözli Budapest népének hatalmas erejű felvonulását és tüntetését a szocialista demokrácia kibontakozásáért, közéletünk megújulásáért!
Kommunista lelkiismeretünket követve mélységesen elítéljük a karhatalmi szervek erőszakos fellépését. Követeljük az azonnali felelősségrevonást!
A Szabad Nép szerkesztősége megfogadja a pártnak és a népnek, hogy egyetlen sorral sem támogatja, hanem megtagadja azokat, akik sortűzzel, terrorral felelnek a nép szavára és követeléseire.


Forró napok a vidéki egyetemi városokban

Hétfőn és kedden a vidéki egyetemi városokban is gyűléseken, felvonulásokon követelte a fiatalság és – hozzájuk csatlakozva – a városi munkásság és az értelmiség a következetes demokratizálást, a teljes leszámolást a visszahúzó erőkkel.

Népfront esték Szolnok megyében

A népfront-bizottságok több Szolnok megyei községben népfront esték címmel ismeretterjesztő előadás-sorozatot, kérdezz-felelek ankétot rendeznek. Az előadások anyagát mindenütt a dolgozó parasztok kívánságait figyelembe véve állítják össze.

Gerő Ernő rádióbeszéde

(…) mindent elkövetünk annak érdekében, hogy országunkban a szocializmust, a legfontosabb, a legalapvetőbb, a leglényegesebb kérdésekben a többi országokkal közös, egységes marxi-lenini alapon, de a magyarországi sajátosságok, országunk gazdasági és társadalmi helyzete, a magyar hagyományok figyelembe vételével építsük. (…)
Munkás elvtársak! Dolgozók! Nyíltan meg kell mondani: most arról van szó, szocialista demokráciát akarunk-e, vagy burzsoá demokráciát?

Tizennégy Magyarországon nevelkedett gyermek visszatér szüleihez Nyugat-Németországba

A gyermekek átadása a bécsi magyar követségen rendkívül szívélyes légkörben ment végbe. A nyugat-németországi Vöröskereszt megbízott meleg szavakkal mondott köszönetet a magyar kormány emberséges és előzékeny magatartásáért, amellyel lehetővé tette, hogy a gyermekek, akik a második világháborút követő zűrzavarban szakadtak el szeretteiktől, visszatérhessenek szüleikhez.

Növekszik a Mongol Népi Forradalmi Párt taglétszáma (TASZSZ)

Az Unen című lap jelentése szerint a Mongol Népi Forradalmi Párt tagjainak és tagjelöltjeinek száma a 12. pártkongresszus óta 18 százalékkal megnövekedett.

Visszavonták a BZ am Abend hétfő esti számát (Bizalmas!) (DPA)

A Kelet-Berlinben megjelenő BZ am Abend hétfői számát, amely a kelet-berlini lapok közül elsőként közölt bő kivonatokat Gomulka vasárnap este elhangzott beszédéből, minden indokolás nélkül visszavonták. (Bizalmas!)

Több mint 21 millió forint értékű újítást vezettek be a diósgyőri kohászatban

A Lenin Kohászati Művekben az utóbbi három hónapban több mint 330 újítást vezettek be, amelyekből csaknem 8 millió forint megtakarítás érhető el.

Habzó kávét főz az új eszpresszógép

A Kereskedelmi Gépi Berendezések Gyárának műszaki vezetői olyan eszpresszógépet szerkesztettek, amely nem gőzzel, hanem forró vízzel főzi a kávét.

Jó hírek a háziasszonyoknak

…forgalomba kerül a habzó szóda. Ezt a kitűnő vízlágyító szert különösen vidéken használhatják jól, ahol általában kemény vizek vannak.
Rövidesen megvásárolhatják a háziasszonyok az Ipari Segédanyaggyár Ultra nevű mosogatószerét. (…)
Ugyancsak a héten kerül az üzletekbe a Csillag nevű új cipőtisztító paszta is, egyelőre fekete, barna és fehér színekben állítják elő és dobozonkint 3.30 forintos áron kerül forgalomba.


Új horgászcikkek

Rövidesen új horgászcikkek kerülnek forgalomba. Ezek közül legjelentősebb a hazai gyártmányú műanyag horgászbot, amely több méretben készül. (…) Bővült a horgászzsinórok választéka is és sokféle villantó került az üzletekbe.

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának