Hírek (1956)
November 14., szerda

A londoni rádió 1956. november 14-i kora reggeli adásának anyagából

Bizalmas!
Dag Hammarskjöld, az ENSZ főtitkára kedden üzenetet kapott a magyarországi Kádár-féle … bábkormánytól. Az üzenetben Kádárék hosszasan felsorolják, hogy milyen gyógyszerekre és élelmiszerekre van szüksége Magyarországnak a legsürgősebben. A jegyzék szerint a magyarországi kormány nagyon nagyra becsüli az Egyesült Nemzetek segélyajánlatát kész megtárgyalni, melyik a legjobb mód a segélynyújtásra, és hogy Hammarskjöld megbízottai miként szervezhetnék meg a segélyakciót a helyszínen.
(…)
Hammarskjöld felajánlotta, hogy repülőgépen Budapestre utazik és a Magyarországnak juttatandó segélyről fog tárgyalni a Kádár-kormánnyal.


Az Egyesült Államok kormánya egymillió dolláros csekket adott át Hammarskjöldnek a magyarországi menekültek segélyalapja számára.Kedden a Honvéd csapata Párizsban a Racing Club ellen játszott. A csapatot tízezrek ünnepelték lelkesen. A játékosok jövedelmük felét felajánlották a menekültek megsegítésére.

Az ENSZ közgyűlése elhatározta, hogy a középkeleti és a magyarországi helyzetet a közgyűlés napirendjére tűzi. A magyar kérdés napirendre tűzése mellett 62 ország szavazott, ellene 9 – a kommunista tömb államai – és Jugoszlávia, valamint hét arab állam tartózkodott a szavazástól.
(…)
Cabot Lodge amerikai kiküldött azt mondotta, hogy a magyarországi helyzet a legsürgősebb beavatkozást követeli, annál is inkább, mivel a magyarországi hatóságok minden lehető eszközzel segítenie kell a magyar népet, hogy ellenállhasson a szovjet terrornak.
A közgyűlés ezután 51 szavazattal 9 ellenében elhatározta, hogy Magyarország problémája a tárgyalás során elsőbbséget kap. Tizenkilenc ország tartózkodott a szavazástól.
A londoni rádió tudósítója jelenti, hogy bizonyos hírek szerint az oroszok deportálják Magyarországról a katonaköteles korosztályokat. A menekültek közölték, hogy egyes vonatokból cédulákat dobálnak ki és azokon kérik a megtalálót, hogy közölje a rokonokkal, hogy elhurcolták.

Magyarországon tovább tart az általános sztrájk.

Egy állítólagos munkásvezér a budapesti rádión keresztül felszólította a lakosságot, hogy lásson munkához, mert ha továbbra is megtagadja a munkát, az egyértelmű lesz a nemzeti öngyilkossággal.
A budapesti rádió később közölte, hogy tárgyalások folytak a Kádár-kormány és a munkástanácsok képviselői között. A kormány azonban nem teljesítette a munkástanácsok követeléseit.
A Nemzetközi Vöröskereszt szóvivője kedden este bejelentette, hogy a magyarországi hatóságok megszüntettek mindenféle korlátozást az Ausztriából Magyarországra érkező Vöröskereszt-szállítmányok mozgási szabadságát illetően.

Két angol szakszervezeti vezető a magyarországi szovjet beavatkozás miatt kilépett az Angol Kommunista Pártból.Szabad Európa Rádió

Bizalmas!
Magyarországi sztrájkhelyzet
A magyarországi sztrájkhelyzetben nyugati tudósítók jelentése szerint kedden sem történt változás. Nagyobb számú munkás jelent meg ugyan a gyárban, de csak azért, hogy felvegye bérét, vagy részt vegyen azoknak a határozatoknak a meghozatalában, amelyek a szovjet csapatok kivonulását, Nagy Imre miniszterelnökségét és a szabad választásokat követelték.
A Kádár-klikk és a forradalmi munkástanácsok közötti tárgyalások kedden nem vezettek eredményre. A forradalmi munkástanácsok a keddi nap folyamán előterjesztették követeléseiket.
A főváros fontosabb pontjain továbbra is szovjet harckocsik állnak és az utcákon szovjet járőrök cirkálnak.
(…)
Beavatott körökben úgy tudják, hogy megbeszélések folytak Kádár János és Nagy Imre között. Kádár János egy nyugati tudósító értesülése szerint állítólag a szociáldemokratákkal, a parasztpárttal és a Kisgazda Párttal is érintkezésbe lépett, hogy a tarthatatlan politikai helyzetben valamilyen megoldást találjon.


Szabad Európa Rádió

Bizalmas!
A nyugati munkásság bojkottja
A Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetségének elnöke bejelentette, hogy a szabad világ munkásságának bojkottmozgalma a Szovjetunió ellen előreláthatólag a jövő hétfőn kezdődik meg. A bojkott kiterjed nemcsak a szovjet hajók ki- és berakodására, hanem a szovjet légiforgalomra és szovjet hajók építésére is. A nemzetközi szállítómunkás szövetség csütörtökön Hamburgban összeült, hogy határozzon a bojkott felől.


Szabad Európa Rádió

Bizalmas!
A belga szenátus ülése
A belga szenátus keddi ülésén sürgette a mindössze három héttel ezelőtt megkötött belga-szovjet kulturális egyezmény felmondását. A határozati javaslat, amely ellen egyébként csak egyetlen kommunista szenátor szólalt fel, megbélyegzi a magyarországi szovjet katonai beavatkozást és kegyelettel emlékezik meg a hősi halált halt magyar szabadságharcosokról.


A Pravda a magyarországi eseményekről

Bizalmas!
Orehov, a Pravda ENSZ-tudósítója a lap mai számában kijelenti: „Ma nyilvánvalóbb, mint valaha, hogy az Egyesült Államok felelős a magyarországi ellenforradalmi puccsért. Megcáfolhatatlan tények bizonyítják, hogy az Egyesült Államok reakciós körei voltak azok, amelyek a titkos horthysta mozgalmat szították és támogatták, amely mozgalom végül is a véres magyarországi eseményekre vezetett.”
(…)
A magyar kérdés körüli egész kampány célja nem egyéb, mint a figyelem elterelése az angol, francia, izraeli agresszió csődjéről Egyiptomban és visszaadni az önmagukat lejárt (lejáratott-?????) magyar fasiszták bátorságát, akiknek az ENSZ közvetítésével támogatást helyeznek kilátásba.
Ugyanez a lap részletes tudósítást közöl Krusinszkij és Majevszkij budapesti tudósítói tollából. A tudósítás címe: „Budapest napjai az üzemek szirénahangjaival kezdődnek”.
A két újságíró rámutat, hogy az ellenforradalom lelép a színről, de ahol csak tudja, kimutatja foga fehérjét és megbontja a rendet.
(…)
A Pravda a magyarországi „fasiszta terror” legfőbb felelőseként Liewenstein herceget említi, aki a Német Szövetégi Köztársaság útlevelével érkezett Magyarországra, és aki egy kórházvonat ürügyével Magyarországra érkezett szerelvény ötvennégy főnyi személyzete élén fejtett ki tevékenységet; Király Bélát, a volt horthysta tisztet és Baumgartner Józsefet, aki a fasiszta pártot a kommunisták kiirtása céljából újjászervezte. (AFP)


Szabad Európa Rádió

Bizalmas!
A kormány és Nagy Imre
A budapesti parlament épületét szovjet tankok védelmezik. A parlament az egyetlen hely Magyarországon, ahol a Kádár-csoport ura a helyzetnek.
Jelentések szerint Kádár továbbra is igyekszik megnyerni Nagy Imre közreműködését.
Nagy Imre továbbra is a jugoszláv követségen van.
A jugoszláv követ egyébként Belgrádba utazik. Feltehetően új utasításokat akar kérni kormányától.
Kádár nyugati tudósítók értesülése szerint a szociáldemokratákon és a kisgazdapárton kívül a parasztpárttal is érintkezésbe lépett, hogy tarthatatlan politikai helyzetben valamilyen megoldást találjon.


Szabad Európa Rádió

Bizalmas!
A Tribune de Geneve „Kádár nem enged” című cikkében arról ír, hogy a magyarországi bábkormány nem engedi be az országba az ENSZ-megfigyelőket. A cikk többi között a következőket írja:
Felháborító volna az elutasítás, ha nem tudnók, hogy Kádár egyszerű báb és Magyarország nevében a szovjet katonai főparancsnokság nyilatkozott. Kádár vagy báb, vagy fantom. A Magyarországról visszatérő szemtanúk szerint semmiféle hatalmat sem gyakorol. Ellene van az egész ország, kivéve a megtorlás elől menekülő és most visszatért ávós pribékeket.


Londoni Rádió

Bizalmas!
A sztrájkhelyzetről
Magyarországon folytatódik az általános sztrájk. A Kádár-féle bábkormány hiába igyekszik rábeszélni a munkásságot, hogy térjen vissza munkahelyére. Gáspár Sándor, a szakszervezeti szövetség elnöke kedden este rádióban azt mondotta, ha nem szűnik meg a sztrájk, katasztrófa fog bekövetkezni. A szakszervezetek – mondotta Gáspár – követelik Magyarország szabadságának és függetlenségének helyreállítását és a szovjet csapatok mihamarabbi kivonását. Ez azonban nem történhet meg, amíg nem állt helyre a törvényes rend. A Kádár-kormánynak alkalmat kell adni, hogy végrehajtsa programját – mondta Gáspár Sándor.


Tömegtüntetés Buenos Airesben a magyarországi szovjet beavatkozás ellen

Bizalmas!
Buenos Aires
Kedd este 15 000 ember tüntetett Buenos Airesben a Szovjetunió magyarországi beavatkozása ellen. A tüntetés szónokai között ott voltak az argentin szocialista párt, a haladó liberális párt és a kereszténydemokrata párt vezérei, valamint a munkásszervezetek képviselői. (AFP)


Washingtoni Rádió

Bizalmas!
Eisenhower a magyar kérdésről
(…) Eisenhower elnök a magyar kérdésre vonatkozó nyilatkozatát a szovjet hadsereg beavatkozásának kemény hangú megbélyegzésével kezdte. A szovjet hadsereg eljárása a jog és igazság lábbal tiprása – mondotta. – Az amerikai nép a megpróbáltatás napjaiban kitárja szívét a magyar nép felé. Amerikát mélységesen megrázta a hazafias magyar felkelés véres elnyomása – mondotta. (…) Mindemellett az Egyesült Államok sohasem törekedett fegyveres felkelés kirobbantására. Amerika igyekezett ébren tartani a reményt, hogy a szabadság él valamennyi rab országban, de – ismételte az elnök – sohasem sürgette a népeket, hogy fegyveres erővel mozduljanak a zsarnoki rendszer ellen, amely alatt élnek. (…)
A magyar helyzettel kapcsolatban az elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok minden lehetséges segítséget megad Magyarországnak.


Szabad Európa Rádió

Bizalmas!
Nagy Imre cáfolata
Nagy Imre üzenetet juttatott ki menedékhelyéről. Ebben az üzenetben cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint tárgyalásokba bocsátkozott Kádár miniszterelnökkel. Nagy Imre az üzenetben hangsúlyozta, hogy nem folytat semmiféle tárgyalást Kádár Jánossal.


Washingtoni Rádió

Bizalmas!
Kéthly Anna Washingtonban az AFL és CIO szakszervezeti szövetség székházában tartott sajtókonferenciáján mindenekelőtt azt hangoztatta, hogy mint az újjászervezett magyar szociáldemokrata párt és szakszervezetek szabad földre jutott képviselője a világ népeinek segítségét kéri a vérző magyar nép számára.
Kéthly Anna rámutatott, hogy a magyar forradalom győzelme után a szovjet hatóságok elismerték Nagy Imre koalíciós kormányát, amely szabad választásokat ígért a magyar népnek, és ez a kormány tárgyalásokat folytatott a szovjet hatóságokkal a szovjet csapatok visszavonásának ügyében. Mialatt a tárgyalások látszólag békés mederben folytak, a Szovjet megerősítéseket küldött Magyarországra és azután általános támadást indított a magyar nép ellen.
Kéthly Anna a legerélyesebben visszautasította azt a szovjet állítást, hogy a magyar forradalom a reakciósok és fasiszták műve volt. Az egész magyar nép egységesen szembeszállt a kommunista diktatúra terrorjával, amely csődbe juttatta az országot. A magyar nép demokráciát, szociális haladást és önrendelkezési jogának érvényesítését akarja. A magyar nép nem akar varsói paktumot, nem akar idegen csapatokat hazájában, hanem szabad választásokat kíván.
(…)
Azért jött ebbe az országba – mondta Kéthly -, hogy az Egyesült Nemzetek segítségét kérje a magyar nép számára. Az ENSZ erkölcsi rendjével és diplomáciai úton el kell, hogy érje, hogy a Szovjet abbahagyja Magyarországgal szemben elkövetett bűneit.
(…)
Arra a kérdésre, vajon katonai segítségre gondol-e, Kéthly azt válaszolta, hogy katonai segítség a harmadik világháborút és Magyarország teljes pusztulását jelentené, ő pedig nem ezt akarja, hanem azt, hogy Magyarország szabad lehessen és talpra állhasson.
(…)
Kéthly Anna részlegesen elmondta, hogy az eredetileg békés tüntetés miként változott át elsöprő erejű forradalommá. A diákok követeléseiket el akarták juttatni a rádióhoz, hogy Magyarország egész népe hallja azokat. Kommunista politikai rendőrök, majd szovjet erők a békés tüntető diákok közé lőttek. Ez a szörnyűség váltotta ki a forradalmat, amelynek során a magyar szabadságharcosok a legnagyobb fegyelmezettséget tanúsították annak ellenére, hogy a forradalom nem volt előre megszervezve és nem voltak vezérei.
Kéthly rámutatott arra, hogy a magyar munkásság ma is folytatja hősies ellenállását, amint ezt a magyarországi általános sztrájk tanúsítja.
(…)
Kéthly végül annak a reményének adott kifejezést, hogy az ENSZ nem fogja elismerni a Kádár-kormányt, amely kizárólag a szovjet szuronyok segítségének köszönheti létét.


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának