Hírek (1956)
November 22., csütörtök

Megalakult az MTI forradalmi bizottsága

A Magyar Távirati Iroda dolgozói az elmúlt nap megválasztották végleges forradalmi bizottságukat. (…) Az MTI munkatársai (…) becsületesen, az igazságnak megfelelően akarnak tájékoztatni, senki kedvéért sem járulnak hozzá a tények meghamisításához...

Gyorsan szerveződnek a magyar honvédségi karhatalmi alakulatok

A főváros lakossága az utóbbi napokban tapasztalhatta, hogy a szovjet alakulatok sok páncélozott járművet, harckocsit, páncélautót vontak ki az utcákról, a közterekről. Ez elsősorban a magyar honvédségi karhatalmi alakulatok gyors szervezésének köszönhető, annak, hogy (…) egyre több olyan feladatot látnak el, amelyet eddig szovjet egységek végeztek.

Gyorsan szerveződnek a magyar honvédségi karhatalmi alakulatok

A főváros lakossága az utóbbi napokban tapasztalhatta, hogy a szovjet alakulatok sok páncélozott járművet, harckocsit, páncélautót vontak ki az utcákról, a közterekről. Ez elsősorban a magyar honvédségi karhatalmi alakulatok gyors szervezésének köszönhető, annak, hogy (…) egyre több olyan feladatot látnak el, amelyet eddig szovjet egységek végeztek.

Az újjáépítési kormánybiztosság legújabb jelentése szerint (…) a fővárosban 40 000 lakás sérült meg, ment tönkre az elmúlt hetekben.A Csepel Vas- és Fémművek központi munkástanácsának felhívása

A Csepel Vas- és Fémművek központi munkástanácsa súlyosan elítéli a november 21-re meghirdetett országos munkástanácskozás betiltását. (…) Mindezeknek előrebocsátása után (…) egységesen kijelenti, hogy nem ért egyet az ideiglenes budapesti munkástanács 48 órás sztrájkfelhívásával...

Ausztriából érkező hírek szerint az osztrák-magyar határt végig lezárta a szovjet gyalogság. (Londoni rádió) (Bizalmas!)…a magyar forradalom kezdete óta több mint 55 000 menekült lépte át az osztrák-magyar határt és naponta mintegy 5000 újabb menekült érkezik. (AP) (Bizalmas!)Magyar vonatkozású hírek a párizsi rádióban (Bizalmas!)

A budapesti utcákban falragaszok jelentek meg, amelyek felszólítják a lakosságot, hogy a kormány elleni tüntetésképpen pénteken 14 és 15 óra között senki ne tartózkodjék az utcákon. (…)
Maléter Pál, a Nagy Imre-kormány hadügyminisztere budapesti börtönben van jelenleg.


Nagy Imre és társai elhagyták a budapesti jugoszláv nagykövetség épületét (Belgrádi rádió) (Bizalmas!)

A jugoszláv külügyi államtitkárság a következő közleményt tette közzé:
Nagy Imre volt kormányának egyes munkatársai 1956. november 2-án azzal a kérdéssel fordultak a budapesti jugoszláv követhez, vajon menedéket találhatna-e néhány pogrom által veszélyeztetett személy a budapesti jugoszláv nagykövetségen?
A jugoszláv kormány a nemzetközi jog elveitől és az emberiességtől vezérelve 1956. november 3-án elvben pozitív választ adott erre a kérdésre. Ennek az elvi beleegyezésnek alapján ez év november 4-én kora hajnalban menedéket keresett a budapesti jugoszláv nagykövetségen: Nagy Imre, a Magyar Népköztársaság volt miniszterelnöke, Losonczy Géza volt államminiszter, Szántó Zoltán, Donáth Ferenc és Lukács György, a Magyar Szocialista Munkáspárt előkészítő bizottságának volt tagjai, továbbá Táncos Gábor, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc, Fazekas György, Szilágyi János, Erdős Péter, Vas Zoltán, Rajk Júlia, Nádor Ferenc, Újhelyi, Vásárhelyi, valamint 15 asszony és 17 gyermek.
Ez év november 18-án saját elhatározásából elhagyta a budapesti jugoszláv nagykövetséget Vas Zoltán, Erdős Péter, Lukács György, Szántó Zoltán és Nádor Ferenc. (…)
A Magyar Népköztársaság kormánya 1956. november 21-én kelt levelében igazolta azokat a biztosítékokat, amelyeket már korábban szóbelileg adott a jugoszláv kormány képviselőjének, kijelentve, hogy Nagy Imre és a többiek ellen, akik vele együtt november 4-én menedéket kerestek a budapesti jugoszláv nagykövetségen, nem foganatosít semmiféle intézkedéseket s ily módon garantálja biztonságukat. (…)
Így tehát 1956. november 22-én 18.30 órakor saját elhatározásából elhagyta a jugoszláv nagykövetséget: Nagy Imre, Losonczy Géza, Donáth Ferenc, Táncos Gábor, Haraszti Sándor, Jánosi Ferenc, Fazekas György, Szilágyi János, Újhelyi, Vásárhelyi, ezek feleségei és gyermekei, valamint Rajk Júlia.
A jugoszláv nagykövetség elhagyása előtt Nagy Imre és a többiek (…) köszönetet mondottak azért a segítségért, hogy 1956. november 4-től 22-ig (…) menedéket kaptak...


A Reuter hírügynökség bécsi jelentése szerint Iharos Sándor kijelentette, hogy (…) Belgiumban kíván letelepedni. (Amerika Hangja) (Bizalmas!)Magyarországi hírek külföldről (AFP) (Bizalmas!)

Általában jólértesült forrásból származó hírek szerint Kovács István tábornokot és Szűcs Miklós ezredest, akiket a Nagy Imre-kormány parlamenterként küldött az oroszokhoz (…) szovjet őrizetben a (…) Fő utcai börtönben tartják. Hírek szerint Erdei Ferencet, régi kommunistát is ott tartják őrizetben. Erdei Ferencre az oroszok számítottak, a Kádár-kormányban helyet biztosítottak neki, de ő visszautasította ezt. (…)
Az 591 tonnás Balaton nevű magyar teherhajó személyzetéhez tartozó 5 matróz menedékjogot kért a török hatóságoktól. (…)
Eisenstadtba érkezett magyar menekültek elmondották, hogy a szovjet csapatok felrobbantottak egy hidat, az Andau osztrák községgel szemben magyar földön fekvő egyik község mellett.
Megérkeztek az Egyesült Államokba az első magyar menekültek. (Bizalmas!)


Az ENSZ közgyűlésének a magyar kérdésben hozott határozatai (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

A (…) közgyűlés újólag felszólította a szovjet kormányt, hogy azonnal vonja ki csapatait Magyarországról és járuljon hozzá az ENSZ-megfigyelők munkájához. (…) Az indítvány ellen a szovjet tömb kilenc állama, valamint Jugoszlávia szavazott.
Ezt követően (…) a világszervezet közgyűlése az ENSZ-megfigyelők küldöttségének Magyarországra való azonnali beengedését sürgette. (…)
A harmadik határozatot az ENSZ közgyűlése Argentína, Belgium, Dánia és az Egyesült Államok együttes javaslatára hozta. A négy ország azt indítványozta, hogy hívja fel az ENSZ a tagállamokat a szabad földre érkezett magyar menekültek támogatására. (…) Egyedül Kádárék és a bukaresti kormány megbízottja foglalt állást a felhívás ellen, míg a szovjet tömb többi delegátusa tartózkodott a szavazástól.


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának