Hírek (1956)
December 1., szombat

A munkástanácsok küldöttei által megszabott irányárakhoz alkalmazkodnak a Győr környéki termelők

Pénteken közös ülésen beszélték meg a munkástanácsok küldöttei és a Győr környéki termelők az új piaci irányárakat. Ugyanis az elmúlt heti piacokon a termelők egyes termékeket – kihasználva a rendkívüli helyzetet – rendkívül magas áron kínálták eladásra. A szombati hetipiacon már alkalmazkodtak a közösen megállapított árakhoz. Így a burgonyát 1.40-ért, a tejet 3 forintért adták. Bőséges volt a szombati piacon a felhozatal hízott baromfiból, amelyet a megállapított 20 forintos kilónkinti árért árusítottak.

Somogyban a termelőszövetkezetek 70 százaléka fel akar oszlani

Somogyban több mint 300 termelőszövetkezet működik. Ezek nagy része felülről irányított, erőszakos szervezés nyomán jött létre. Gazdálkodásukban nem is volt sok köszönet, mert a közösben dolgozók állandóan elégedetlenkedtek, a gyenge eredmény pedig teljesen elvette kedvüket.

Munkában a szegedi üzemek

A szegedi Gőzfűrész Vállalat több mint egy hét óta gyártja a budapesti lakások helyreállításának elősegítésére a különféle épületfákat, léceket, gerendákat. Összesen mintegy kétszáz köbméter faárut akarnak rövidesen készíteni. Sok rászoruló azonban egyelőre hiába várja ezeket az árukat, mert a vasúti szállítás még nem kielégítő és így mintegy nyolc vagon feldolgozott faanyag áll raktáron.Az Újjáépítési Kormánybizottság az érdekelt szervek részvételével konferenciát tartott az Építésügyi Minisztériumban. A konferencián a kormánybizottság titkára beszámolt a múlt hetekben végzett munkáról és megállapította, hogy jelenleg már több mint 22 000 építőmunkás kapcsolódott be a főváros újjáépítésébe. Ez a létszám előreláthatólag harmincezerre növekszik a jövő hét végéig.A fegyveres erők miniszterének rendelete értelmében a tényleges rendőrök mellett ideiglenes civil rendőrök is vigyáznak Győrött a rend fenntartására, a vagyoni biztonságra. A munkástanácsok, a szakszervezetek és az MSZMP javaslatai alapján a munkások legjobbjait jelölték ideiglenes rendőröknek.Mint az ország sok más üzemében, a Soproni Fésűsfonógyárban is, sokat állnak a fonógépek áram hiányában. A munkára jelentkező dolgozók azonban mégsem töltik tétlenül az időt. A szorgalmas asszonykezek kézzel gombolyítják a fonalat és kézzel kötik azokat a kesztyűket, pulóvereket, zoknikat, amelyeket az üzemi munkástanács a budapesti gyermekek részére juttat majd karácsonyra.A légoltalom országos parancsnoksága értesíti a lakosságot, hogy a fel nem robbant lőszerek, lövedékek és kézigránátok hatástalanítását a jövőben fokozottabb ütemben végzi, miután a feladatok végzésébe bekapcsolódott a honvédség aknakutató alakulata is. A balesetek elkerülése érdekében kérjük a lakosságot, hogy a fel nem robbant lőszerek, lövedékek és kézigránátok feltalálási helyét Budapesten a 492-535, a 293-244 és a 293-245 telefonszámokon sürgősen jelentsék.

Dobi István, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke szombat este 19 órakor a Kossuth rádióban a következő beszédet mondotta:

- Testvéreim, parasztok, munkások, értelmiségiek!
- A fegyverek lassan elcsendesedtek és körül kell nézni az országban, mi a károsodás, mi a tennivalónk. Országunk egyéb városaiban is, de főleg Budapesten temérdek a kár és az emberek is tele vannak sebekkel. Családok ezrei szenvedtek károkat. Az egyik halottat sirat, a másiknak tönkrement a lakása, a harmadiknak alig maradt egyebe a rajta lévő ruhánál. (…)
Attól félek, hogy amit én a sztrájk politikai céljának láttam, azt a sztrájk ellenforradalmár szervezői gondosan titkolták az általuk félrevezetett vagy megfélemlített emberek előtt. Olyan politikai követeléseket hangoztattak, amelyek sok ember előtt népszerűek voltak. De azt már nem mondották meg, hogy ha a hangoztatott politikai követelések teljesülnek, annak következtében az egész országban kitört volna az anarchia, újra lángra lobbant volna az ellenforradalom. Ez lett volna a sztrájknak soha, sehol ki nem mondott, de valóságos politikai célja. (…)
Így kerültünk abba a helyzetbe, hogy az ipar talpra állítása nem kisebb gondunk, mint a megrongált, összelövöldözött házak helyreállítása, a fedél nélkül maradt emberek elhelyezése. Elhanyagoltak a szénbányáink, hetek megfeszített munkájára van szükség, hogy megint normális mértékben termelni tudjunk. Az erőművek nemcsak saját tartalékaikat élték fel, hanem sok nagyüzemét is igénybe vették, mert csak így tudtak áramot, világítást, vizet adni Budapestnek és a többi nagyvárosnak. Csak így dolgozhattak a pékek, a vágóhidak.
A kereskedelem készleteinek nagy részét széthordták, kezdetben feszítővassal, géppisztollyal, később sorbanállással.
A mezőgazdaságban a forradalomból kifolyólag egyáltalán nem esett kár, és ezért senki mást nem illet hála, köszönet és dicséret, csak a parasztságot. Pedig ha ebben az országban embereknek okuk volt panaszkodni az október 23-ával elsepert kormányzati módszerek embertelensége miatt – és mindenki tudja, hogy bőségesen volt ok a keserűségre, akkor a falunak százszor annyi keseregnivalója volt, mint a városnak. Nehéz volna megmondani, hogy Rákosiék falusi politikájának ostobasága vagy gonoszsága volt-e nagyobb. (…)
Építeni fogjuk a szocializmust a magunk magyar módján, népünk igényei és szükségletei szerint, tiszteletben tartva történelmi hagyományainkat. Mihelyt helyreáll a rend, kibővül a kormány, helyet kapnak benne a különböző régi demokratikus pártok volt vezetői és a szakemberek, akik egyetértenek a szocializmus vívmányainak védelmében és a szocialista építés szándékában. (…)
Ehhez a nagy munkához szólítok én összefogásra, közös nemzeti erőfeszítésre mindenkit idehaza. És ehhez hívom haza a megtévedt, bűntelenül és oktalanul a nyugati határainkon túl vetődött magyarokat. Jöjjenek haza mindenhonnan és dolgozzunk együtt a szabad, független, erős egészséges, szocialista Magyarországért.


A Borba tudósítója Budapest életéről (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

A Borba budapesti munkatársa beszámol a főváros életéről. Megállapítja, hogy a magyarországi kommunisták számára csapást jelentettek az elmúlt hetek eseményei. Sok kommunista most megpróbál beilleszkedni az új helyzetbe, azonban eddig kevesen vették fel a munkát. A volt párttagok úgy érzik, hogy a nép megveti az úgynevezett Kádár-kormányt és nem hisz a szovjet csapatok által beiktatott helytartó szavának. Igen elkeseredett a hangulat a lakosság körében a szovjet csapatok jelenléte miatt is. (Bizalmas!)

A magyar munkástanácsok vasárnapi értekezletét betiltották (DPA) (Bizalmas!)

A központi munkástanács ellenőrzése alatt működő miskolci rádió közölte, hogy a vasárnapra hirdetett munkástanács képviselők gyűlését a szovjet hatóságok betiltották. Az értekezleten az egész Magyarországból összejött munkástanácsok a Kádár miniszterelnökkel folytatott tárgyalásokról kívántak beszámolni.
Helmer osztrák belügyminiszter erélyesen cáfolta a budapesti rádió ama közlését, amely szerint sok magyar menekült hazatérésre jelentkezett volna. Az osztrák kormány eddig magyar hatóságoktól semmiféle kérést nem kapott, hogy magyar kormánymegbízottak látogatást kívánnak tenni a menekülttáborokban. (Bizalmas!)


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának