Hírek (1956)
November 15., csütörtök

A budapesti helyzetről (Bizalmas!)

A közhivatalokban a legnagyobb zűrzavar uralkodik továbbra is. (…)
Minden nyitott és félig nyitott üzlet előtt még hosszabb sorok állnak, mint az előző napokban. A fő élelmiszerekben nincs hiány, de az inflációtól való félelem miatt továbbra is minden eladót megvásárolnak. Az egyedüli cikk a szovjet fegyver, amiből bőségesen van. A mai nap vicce szerint: „egy cigarettáért puskát lehet vásárolni, két cigarettáért géppisztolyt, s egy doboz cigarettáért harckocsit”. (Bizalmas!)


40 gépkocsiból álló élelmiszerszállítmány indult Ausztriából (Szabad Európa Rádió)

(Bizalmas!)
…elindult Ausztriából Magyarországra a napok óta ott veszteglő 40 kocsiból álló, élelmiszert és egyéb segítséget szállító karaván. A helyzet annyira bizonytalan, hogy bár az úgynevezett Kádár-kormány sürgős segítségért fordult a világhoz, még sincs felelős testület, amely gondoskodnék e küldemények átvételéről.
Külföldön milliókat érő adományok gyűltek már össze, de a gyors szállításhoz a repülőterek megnyitására és vízi úton történő szállításra is szükség volna. A Kádár-kormánynak azonban még arra is kevés a befolyása, hogy az erre vonatkozó engedélyt kieszközölje. Bécsi hivatalos körökben legalább is így látják a problémát. (Bizalmas!)


Hammarskjöld szerdán táviratot intézett a Kádár-csoporthoz, amelyben felhívja, hogy vegye újból fontolóra az ENSZ megfigyelőinek Magyarországra való beengedését. (Londoni rádió) (Bizalmas!)Tüntetés a parlament előtt (Londoni rádió) (Bizalmas!)

…tízezer ember tüntetett csütörtökön a budapesti parlament épülete előtt. Tiltakoztak a deportálások ellen. Azt is jelentették, hogy a szovjet hatóságok csütörtökön szabadon engedték 30 foglyukat. (Bizalmas!)

Kéthly Anna felhívása az ENSZ-hez (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Kéthly Anna elmondotta, (…) lépéseket tett annak érdekében, hogy őt ismerjék el Magyarország hivatalos ENSZ-küldöttjének. Hivatkozott arra, hogy ő Nagy Imre kormányának egyetlen szabad földön lévő tagja. Horváth Imre nem képviselheti Magyarországot az ENSZ-ben. Erre nincs sem törvényes, sem erkölcsi alapja. Nagy Imre egyébként még október 31-én visszavonta Horváth Imre megbízását.
ENSZ-körökben és Washingtonban bizonyos aggodalmak merültek fel Kéthly Annának hivatalos magyar képviselőként való elismerésével kapcsolatban. (Bizalmas!)


Már 27 000-re emelkedett az ausztriai menekültek száma. A csütörtökre virradó éjszaka ismét több mint 5000 magyar menekült érkezett Ausztriába. (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

A Szabad Szakszervezetek Nemzetközi Szövetsége és a Rakodómunkások Nemzetközi Szervezete felszólította tagszervezeteit az egész világon: bojkottálják a szovjet kereskedelmet és hajózást. (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Az Ír Köztársaság kormánya elhatározta, hogy ezer magyar menekültnek ad menedéket. (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)Kádár nyilatkozatáról (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Kádár úgy akarta feltüntetni, mintha (…) Nagy Imre tenné lehetetlenné a kibontakozást azzal, hogy idegen követségre menekül és nem hajlandó szóba állni senkivel. A munkások tudják, hogy nem ez a helyzet. (…)
A munkásoknak a többpártrendszerre vonatkozó kívánságára válaszolva Kádár kijelentette, hogy feladják a kommunista párt monopolhelyzetét, többpártrendszert, tiszta, becsületes választásokat akarnak. (…)
A szovjet csapatok kivonásával kapcsolatban Kádár azt mondotta, hogy kénytelenek voltak a szovjet csapatok beavatkozását kérni, mert az elmúlt hetek eseményei során beigazolódott, hogy a néphatalom megdöntésének közvetlen veszélye fenyegetett. (…)
Nem tudjuk, mit szóltak a munkások Kádárnak ahhoz a programjához, hogy először össze kell zúzni az ellenforradalmat, meg kell erősíteni a népi demokratikus hatalmat olyan fegyveres erővel, amely a szocializmus alapján áll és azután tárgyalni a szovjet csapatok kivonulásáról. (…)
A munkásság követelése világos: tűnjön el a kormány, menjenek ki a szovjet csapatok. Kádár ezzel szemben erősödni akar, s csak ezután hajlandó tárgyalni. (Bizalmas!)
A Nagy-Budapest összes gyárait képviselő Munkástanács visszautasította Kádár Jánosnak a követeléseikre adott válaszát és elhatározta az általános sztrájk továbbfolytatását. (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

A Kádár-kormány nem engedi Magyarországra Hammarskjöldöt, de hajlandó Rómába megbízottat küldeni (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)(Nyugat-Németországban) A kormány bejelentette, hogy hajlandó 3000 magyar menekültet befogadni és letelepíteni. (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)Japán egyetemi hallgatók határozatot fogadtak el, amely a szovjet csapatok haladéktalan kivonását követeli Magyarországról. (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)A magyar hadsereg tisztjeit nyilatkozat aláírására szólították fel (Szabad Európa Rádió)

(Bizalmas!)
A magyar hadsereg tisztjeit felszólították, hogy írjanak alá egy nyilatkozatot, amelyben elismerik:
1) Hogy a Kádár-kormány törvényes kormány; 2) hogy szükséges volt behívni a szovjet csapatokat a fasizmus leverésére.
Azokat, akik visszautasítják a nyilatkozat aláírását elbocsátják a hadseregből. (Bizalmas!)


Nenni vissza akarja adni a Sztálin-díjat (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Nenni, az olasz baloldali szocialisták vezére a magyarországi szovjet agresszió hatása alatt vissza akarja adni az 1952-ben kapott Sztálin-díjat. Nenni annak idején 16 millió lírát kapott, s ebből (…) villát építtetett. A villa eladásából azonban nem folyik be mind a 16 millió líra, ezért most Nenni egy könyvkiadó barátjához fordult kölcsönért... (Bizalmas!)

Nagy Imre távirata az indonéziai szocialista párthoz (Szabad Európa Rádió) (Bizalmas!)

Nagy Imre felszólítja az indonéziai szocialista pártot, gondoskodjék arról, hogy Indonézia ne ismerje el a Kádár-féle bábkormányt. (Bizalmas!)

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának