Hírek (1956)
Október 22., hétfő

A budapesti Petőfi Kör határozatai

A Petőfi Kör vezetősége október 22-én tartott vezetőségi ülésén (…) a következőket határozta:
1. Javasoljuk, hogy a lehető legrövidebb időn belül hívják össze (…) pártunk Központi Vezetősége ülését. Az ülés előkészítésének munkájába vonják be Nagy Imre elvtársat.
2. Szükségesnek tartjuk, hogy a párt és a kormány tárja fel nyíltan az ország gazdasági helyzetét, (…) és dolgozzon ki hazai sajátságainknak megfelelő konkrét építő programot.
3. A Központi Vezetőség és a kormány minden eszközzel biztosítsa a szocialista demokratizmus kibontakozását Magyarországon (...)
4. …javasoljuk, hogy Nagy Imre elvtárs és a szocialista demokratizmusért, a lenini eszmékért harcoló más elvtársak méltó helyen vegyenek részt a párt és a kormány vezetésében.
5. Javasoljuk Rákosi Mátyás kizárását a párt Központi Vezetőségéből, s visszahívását az Országgyűlésből és az Elnöki Tanácsból. (…)
6. Javasoljuk Farkas Mihály ügyének a szocialista törvénységnek megfelelő nyílt tárgyalását.
7. Javasoljuk, hogy az elmúlt időszak helytelennek, szektánsnak bizonyult határozatait (…) a Központi Vezetőség vizsgálja felül, érvénytelenítse és vonja le belőle a személyi konzekvenciákat.
8. Tárjuk a széles közvélemény elé (…) külkereskedelmi szerződéseink gazdasági mérlegét és az ország urániumkészletének hasznosítására vonatkozó terveket.
9. A szovjet-magyar barátság erősítése érdekében tegyük még bensőségesebbé kapcsolatainkat a szovjet párttal, állammal és néppel, a teljes egyenjogúság lenini elvei alapján.
10. Kérjük a DISZ Központi Vezetőségét, hogy október 23-i ülésén foglaljon állást e határozat pontjait illetően és hozzon határozatot a magyar ifjúsági mozgalom demokratizálása érdekében.


Szántanak-vetnek a határ mentén

A műszaki zártól megszabadított határ menti területeken javában szántanak-vetnek a dolgozó parasztok.

A belügyminiszter közleménye a külföldi utazásokkal kapcsolatban

Az utóbbi időben egyre többen lépnek fel azzal az igénnyel, hogy Magyarország határain túl is szeretnének utazni. (…) Érthető az embereknek a külföld felé irányuló érdeklődése, mert éveken keresztül szinte teljesen el voltak zárva a magánjellegű külföldi utazások lehetőségétől. (…)
További könnyítéseket vettünk tervbe, amelyek kidolgozása folyamatban van. Természetesen ebben a munkában is - a lakosság jogos igényeinek fokozott kielégítése mellett - a Belügyminisztérium szem előtt fogja tartani, hogy útlevelet, illetőleg kiutazási engedélyt arra érdemtelenek ne kapjanak.


Mennyi devizát kaphatnak a külföldre látogató utasok?

Mind az egyénileg utazók, mind a társasutazások tagjai, akik általában néhány napot töltenek nyugati országokban, 120 forintnak megfelelő valutát, tehát 10 dollárt vagy 200 schillinget kapnak. (…)
Az utasok magyar pénzben minden esetben 200 forintot vihetnek magukkal. Ezt az összeget azonban nem külföldi elköltésre szánjuk...


Bővítik a soproni Pannónia szállót

Az élénkülő soproni idegenforgalom szükségessé tette, hogy javítsák, kulturáltabbá tegyék a városba érkező bel- és külföldi turisták elhelyezését. A Belkereskedelmi Minisztérium máris hozzálátott a soproni Pannónia szálló berendezésének kiegészítéséhez. A napokban harminc szobaberendezés érkezett Sopronba a Német Demokratikus Köztársaságból. Rövidesen húsz új csillár, ezer méter függöny, ezer méter futószőnyeg és több új kályha is érkezik a szállóba.

Amerikai lapok Magyarországról (Bizalmas!)

A New York Times vasárnapi száma közli bécsi tudósítójának (…) jelentését. A tudósító elmondja, hogy (…) semmi jel sem mutat arra, hogy Moszkva meg akarná vétózni Magyarország további előrehaladását egy liberálisabb és függetlenebb politika felé. (Bizalmas!)

Az Egyesült Állalmok kiadványt tett közzé a szuezi vita eddigi lefolyásáról

Az Egyesült Államok 370 oldalas kiadványt hozott nyilvánosságra a szuezi problémával kapcsolatban, amely ismerteti a Nyugat eddigi sikertelen kísérleteit arra, hogy Egyiptommal rendezze tizenegy hét óta tartó vitáját.

Az amerikai parlamenti atomerőbizottság elnöke szerint az Egyesült Államok már most több hidrogénbombával rendelkezik, mint amennyi az egész világ megsemmisítéséhez szükségesA lengyelországi Stalinogród neve újból Katowice lesz (PAP)

A lengyelországi Stalinogród vajdaság népi tanácsának elnöksége vasárnap együttes gyűlést tartott a város népi tanácsával, amelyen elhatározta, hogy a Lengyel Egyesült Munkáspárt vajdasági végrehajtó bizottsága szeptember 27-én hozott határozatának és a vajdaság lakossága kívánságának megfelelően, javaslatot terjeszt a Lengyel Népköztársaság államtanácsa elé, hogy Stalinogród város nevét visszaváltoztassa Katowice városra, Stalinogród vajdaság nevét pedig Katowice vajdaságra.

A Budapest Népi Együttes sikere Alexandriában

Az Egyiptomban vendégszereplő Budapest Népi Együttes október 19-én hatalmas sikerrel szerepelt első alexandriai fellépésén a Mohamed Ali színházban.

Képes DISZ folyóirat indul Győr megyében

Novemberben Ifjú Szó címmel új folyóirat indul Győr-Sopron megyében. A (…) képes havi folyóirat foglalkozik a DISZ szervezetek mozgalmi tevékenységével, a fiatalság nevelésügyi és mindennapi életével.

Téli hírek

Az Evőeszköz és Acélárugyár dolgozói a téli sportidényre 30.000 pár korcsolyát gyártanak e szép sport kedvelőinek. Figyelembe vették a nők és a gyermekek igényeit is, s ezért kisebb méretű korcsolyákat is készítettek.

Több lesz a hőpalack

A kereskedelem a télen mintegy 20-25 százalékkal több hőpalackot hoz forgalomba, mint az elmúlt évben.

Piacra került a Pécs vidéki birskörte és birsalma

Vasárnap és hétfőn reggel 238 vagon áru érkezett a Nagyvásártelepre, ebből citrom 2, tojás 2, szárazbab 1, zöldfőzelék 44, gyümölcs 41, burgonya 148 vagon. Megjelent a piacon a Pécs vidéki birsalma és birskörte. (…) A Csepel szigeti bolgár kertészek megkezdték a rövid, vastag cukorzöldség szállítását. (…) Baromfiban élénk kínálat van. Az állami baromfilerakatokban hétfőn reggeltől kezdődően a hízott libából a májat nem vágják ki...

Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának