Hírek (2006)
Október 18., szerda


Jogi szakértők szerint a rendőrség kiürítheti a Kossuth teret október 23-ára

     Budapest, 2006. október 18., szerda (MTI) - A rendőrségnek lenne jogalapja a Kossuth tér kiürítésére, hogy az október 23-i ünnepség lebonyolítását biztosítani lehessen - ezt tartalmazza egy, az MTI birtokába került kormányzati munkaanyag, amelyben jogi szakértők hatályos jogszabályokra hivatkozva foglalnak állást a Kossuth téri ünnepség biztosításának lehetőségéről. A Kormányszóvivői Iroda szerint a jogi szakvélemény helytálló, de a kabinet tárgyalásokkal szeretné elérni, hogy a Kossuth téri ünnepséget problémamentesen lehessen lebonyolítani.

     Az állam- és kormányfők, valamint más magas rangú vendégek részvételével megtartandó, október 23-i Kossuth téri megemlékezés helyszínének biztosítása a jogszabályok szerint megalapozhatja a rendőrség személy- és létesítménybiztosítási intézkedésének jogszerűségét - tartalmazza a szakértők által összeállított dokumentum.
     A négy jogszabály - a rendőrségről szóló 1994. évi törvény, a nemzetközileg védett személyek ellen elkövetett bűncselekmények megelőzéséről szóló 1973-as ENSZ-egyezmény, a védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 1996-os kormányrendelet és a gyülekezési törvény - pontosan rendelkezik a személy- és létesítménybiztosításról, illetve a védett személyek védelméről.
      A munkaanyag szerint a rendőrségi törvény alapján "személy- és létesítménybiztosítási intézkedésként a rendőrség a védett személyek biztosítása érdekében közterületet a forgalom elől elzárhat, illetve területet lezárhat, és megakadályozhatja, hogy oda bárki belépjen, vagy onnan távozzék, illetőleg az ott tartózkodókat távozásra kötelezheti".
     A szakvélemény azt is tartalmazza, hogy amennyiben a rendőrség személy- és létesítménybiztosítási intézkedés alapján közterületet forgalom elől elzár, illetve lezár, az már nem minősül közterületnek, mivel a gyülekezési jogról szóló törvény szerint "közterület: a mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető terület, út, utca, tér".
     A munkaanyag szerint mindebből következően a közterületre bejelentett, a rendőrség által be nem tiltott rendezvény a közterületnek immár nem minősülő területen nem tartható meg.
     A védett személyekről szóló jogszabályok, így a hivatkozott ENSZ-egyezmény és a kormányrendelet szerint védett személynek minősül az állam- és kormányfő, a külügyminiszter, valamint az állam bármely képviselője, "ha nemzetközi jog alapján különleges védelemre jogosult, illetve az ezen személyeket kísérő családtagok". Védelmük kiterjed életük, testi épségük megóvására, valamint a részvételükkel lebonyolított hivatalos programok helyszínére.
     "A rendőr személy- és létesítménybiztosítási intézkedésének végrehajtását akadályozó személlyel szemben - az arányosság elvének figyelembevételével - a rendőrségről szóló törvényben meghatározott kényszerítő eszközöket alkalmazhatja" - zárul a jogi szakértők munkaanyaga.
     Az MTI-nek a jogi szakvéleménnyel kapcsolatos érdeklődésére a Kormányszóvivői Irodán azt közölték, hogy az okfejtés jogi szempontból kifogástalan, de a kormányzat szeretné tárgyalásos úton elérni, hogy az 1956-os forradalom 50. évfordulóját méltó módon ünnepelhesse meg az ország.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának