Hírek (2006)
Október 19., csütörtök


Kultúra - Váci Mihály '56-os naplója

     Nyíregyháza, 2006. október 19., csütörtök (MTI) - Váci Mihály '56-os naplója remélhetőleg végérvényesen megváltoztathatja a költőről 1990. után kialakított hivatalos álláspontot, miszerint "a rendszerváltás előtti diktatúra kiszolgáló alkotója lett volna" - e szavakkal mutatta be a Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület alelnöke azt a kötetet csütörtökön Nyíregyházán, amely a költő forradalom és szabadságharc idején írt sorait tartalmazza.

     Ez a napló visszahelyezheti Váci Mihályt a magyar irodalomban őt megillető helyre - jelentette ki Zajácz D. Zoltán.
     Váci Mihály A napló címet viselő könyvet a költő nevét viselő nyíregyházi társaság és a budapesti kör adta ki. A kötetben a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárában őrzött Váci-sorok olvashatók.
     A nyíregyházi egyesület vezetője tanulságos kordokumentumnak nevezte a Váci által megfogalmazottakat, hozzátéve: "a füzetbe írt napló bizonyítja, hogy a költő lelkesedett a forradalomért".
     Zajácz D. Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy Váci is részt vett a budapesti '56-os eseményeken, s a naplóból idézte, amit a költő a Petőfi szobornál tartott megmozdulásról, a Sinkovits Imre színművész által a tömeg követelésére elszavalt Nemzeti dal hatásáról írt: "Csak a Petőfiék-lánggyújtotta tömeg érezhette azt, amit mi. Mindenki esküre emelte kezét és fejujjongva, megrészegülve a szabadság első leheletétől, ami hosszú évtizedeken át nem volt levegője a magyar égboltnak, megrészegülve a nagy, mámorító merészségtől, hogy mit merünk, és hogy megmerhetjük mindezt, ha akarjuk és ha van bátorságunk".
     Felidézte azt is: a tömeg innen a Parlament elé vonult. Itt órákig jelszavakat kiáltoztunk, "Vesszen Gerő!" "Mondjon le a kormány!" "Egyetemi pontokat!" "Ruszkik haza!".
     A forradalmi események hatására Váci a naplójában versrészleteket is papírra vetett: ... "Egy nép színe-java gyűlt össze itt! A vulkán felgörgette szörnyű köveit. Izzva sistergett a legtisztább ércek lávája, az indulatok hófehér tiszta felhője, ötszázezer ember állt e szent öveken, ötszázezer ember hallatta a szavát, kért, követelt, sürgetett, öklét rázta - szívét emelte, dübörgött - zúgott énekelve".
     (MTI-Panoráma)Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának