Hírek (1956)
November 12., hétfő

Nagyarányú nemzetközi mozgalom a magyar nép megsegítésére

A magyar nép megsegítésére állami és társadalmi mozgalom van kibontakozóban az egész világon. Jelentős segítséget nyújtanak hazánknak a testvéri népi demokratikus országok kormányai és társadalmi szervei. Egyre nagyobb méreteket ölt a Nemzetközi Vöröskereszt szervezet segélyakciója. A Szovjetunió már ismertetett segélyét követően egymás után jelentik be a népi demokratikus országok hozzájárulásukat sebeink begyógyításához.
(…)
A Svájci Vöröskereszt közleménye szerint a készpénzben beküldött adományok összege meghaladja a kettő és fél millió frankot, ezenkívül több mint félmillió csomag gyűlt össze ruhanemű-, cipő- és élelmiszeradományokból. A zürichi diákszervezet élelmet, ablaküveget szándékozik Budapestre szállítani. Belgiumban a Belga Vöröskereszt a kommunista és szocialista párt indított gyűjtést a magyar nép megsegítésére. Különböző francia társadalmi szervek gyűjtésének eredményeként nagy mennyiségű ruhanemű, élelmiszer és gyógyszer gyűlt össze. A finn kormány az állami költségvetésből 500 millió márkát irányoz elő Magyarország megsegítésére. A társadalmi gyűjtés eredménye Finnországban november 11-ig 18 millió márka.


Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának