56-os Ki kicsoda


Nyers Rezső
1923-

Budapesten született. Apja vasmunkás volt. Az elemi iskola után nyomdászinasként dolgozott, 1942-től betűszedőként helyezkedett el. 1940-ben belépett a szociáldemokrata pártba. 1945 és 1946 között az SZDP kispesti szervezetének titkárhelyettese, 1945-től 1947-ig a kispesti városi képviselő-testület tagja volt. 1947-48-ban az SZDP pesti és Pest-környéki titkárhelyettese, később titkára. 1946-1947-ben a Népszava kiadóhivatalában dolgozott. A két munkáspárt egyesülése után az MDP tagja volt, 1948-tól az MDP Pest Megyei Bizottság szervezőtitkára, 1948-tól 1954-ig a MDP KV póttagja, majd rendes tagja. 1948 és 1953 között országgyűlési képviselő. 1951-ben beiratkozott a MKKE-re, 1956-ban szerzett közgazdászdiplomát. 1952-től 1954-ig a Belkereskedelmi Minisztérium Zöldség-Gyümölcs Főosztályának a vezetője. 1954-tól 1956-ig a Szövetkezetek Országos Szövetségének elnökhelyettese lett, 1956. augusztus 1-jétől november 3-ig élelmiszer-ipari miniszter. 1956. november 5-én felvette a kapcsolatot a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánnyal, és november 12-én a Kádár-kormány Közellátási Kormánybiztosságának a vezetője, december 13-tól elnöke lett. 1957. február 26-tól az MSZMP IKB, illetve KB tagja. 1957 és 1960 között a Szövosz elnöke. 1958-tól Bács-Kiskun megye országgyűlési képviselője. 1960 és 1962 között pénzügyminiszter. 1962-től 1966-ig a pb póttagja, majd 1974-ig rendes tagja. 1962-től a KB gazdaságpolitikai titkára és a KB ullamgazdasági Bizottságának elnöke, később a KB Gazdaságpolitikai Bizottságának és a KB Közgazdasági Munkaközösségének elnöke. Tevékenyen részt vett az "új gazdasági mechanizmus" bevezetésében. A kormány Gazdaságirányítási Konzultatív Bizottságának elnöke lett. A reformok híveivel, Aczél Györggyel, Fehér Lajossal és Fock Jenővel együtt állították félre 1974-ben: a kb márciusi ülésén leváltották tisztségeiből, de a Közgazdasági Munkaközösségben 1988-ig megtartotta tagságát. 1974-től az MTA Közgazdaság-tudományi Intézetének igazgatója, majd 1981-től tanácsadója volt. 1976-tól a Közgazdasági Szemle szerkesztőbizottságának elnöke. 1983-tól 1990-ig a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke és az MTA Politikatudományi Bizottság tagja. 1980 és 1989 között tagja az Országgyűlés kereskedelmi bizottságának. 1988-ban az Új Márciusi Front egyik alapítója, elnöke. 1988-1989-ben ismét az MSZMP PB tagjai közé választották. 1989. június 24-től október 7-ig a párt elnöke, a Politikai Intézőbizottság és az elnökség tagja. 1989-ben a Magyar Szocialista Párt elnöke. 1990-től 1998-ig országgyűlési képviselő.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának