56-os Ki kicsoda


Bata István
1910-1982

Turán (Pest megye) született. 1935 és 1938 közt kalauzként dolgozott Budapesten. 1930-tól tagja volt az MSZDP-nek. 1935-től a villamos alkalmazottak szakszervezetének helyi titkára. 1939-től tagja a szakszervezet központi vezetőségének. Szakszervezeti aktivista munkája során 1942-ben letartóztatták és rendőri felügyelet alá helyezték. 1945-ben a Közalkalmazottak Szakszervezete Központi Vezetőségének tagja, és beválasztották a szépilonai üzem üzemi bizottságába is. Tagja az óbudai pártbizottságnak. 1947-től 1948-ig az MKP III. kerületi pártbizottságának titkára volt. 1948 és 1949 között a BSZKRT párttitkára. 1949-ben munkáskáderként ezredesi rangban felvették a Magyar Néphadsereg hivatásos tisztjeinek sorába, majd a moszkvai Katonai Akadémiára vezényelték. Az iskola elvégzése után vezérőrnagyi rangban az Országos Légvédelem parancsnoka lett. 1950. október 7-én kinevezték vezérkari főnökké, és altábornaggyá léptették elő. 1951 és 1953 között az MDP KV póttagja. 1953. július 4-én, Farkas Mihály leváltása után honvédelmi miniszterré nevezték ki. A kv júniusi ülésén kooptálták a kv-ba, a pb póttagja lett. 1954-ben vezérezredessé léptették elő. 1955. május 14-én tagja volt a Varsói Szerződést aláíró magyar delegációnak. 1956. október 23-án tagja lett az MDP KV Katonai Bizottságának. Október 24-én három katonai körzetre osztotta Budapestet, és parancsot adott a forradalom leverésére. Október 27-én felmentették miniszteri tisztségéből, és vezető pártfunkcióit is elvesztette. Október 28-án a Szovjetunióba szállították. November 2-án tárgyalt a Moszkvába érkezett Kádár Jánossal, majd részt vett az SZKP KB elnökségének kibővített ülésén. Az MSZMP IIB 1957. február 19-i döntése értelmében egy évig nem térhetett haza. 1958 szeptemberében tért vissza Magyarországra. Kizárták a pártból, majd 1959. február 13-án megfosztották rendfokozatától. Visszatért korábbi munkahelyére. Először remízigazgató, majd a BKV Baleset-elhárítási Osztályának vezetőjeként dolgozott.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának