56-os Ki kicsoda


Fischer József
1901-1995

Budapesten született. Apja nyomdász volt. Krausz Ármin építészeti iskolájába szerződött kőművesinasnak, majd az építőipari felsőiskolában kezdett építészetet tanulni. Részt vett az őszirózsás forradalomban, majd belépett a Vörös Hadseregbe. A Tanácsköztársaság bukása után felvételt nyert az Iparművészeti Főiskolára, amelyet azonban megélhetési gondok miatt nem fejezhetett be. A Ligeti Miklós-féle kerámiaműhelyben volt vázafestő, később műszaki rajzoló. Másfél év után elbocsátották és egy magánépítésznél helyezkedett el előbb építésvezetőként, majd tervezőként. 1926-ban építőmesteri képesítést szerzett, megbízást kapott a Császár-fürdő felépítésére. 1931-ben feleségével közös építészvállalkozásba kezdett. 1932-ben megszervezte a modern építészet kiállítását a Margit-szigeten. Kapcsolatba került az MSZDP néhány vezető politikusával, ezért osztályellenes izgatás vádjával egy hónapi felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtották. Szociáldemokrata kapcsolatait továbbra is megőrizte, az 1939-es parlamenti választásokon képviselőnek jelölték, valamint megválasztották az MSZDP kezdeményezésére létrejött építészcsoport elnökének. A Tér és Forma című modern építészeti újság szerkesztője volt. 1940 januárjában sorkatonai szolgálatra hívták be, 1943-ban pedig SAS-behívót kapott, és a csepeli repülőtérre, majd egy dunántúli őrsre osztották be. A német megszállás után lakásán menekülteket bújtatott. 1944 novemberében dezertált, és ettől fogva családjával maga is bujkált. 1945 januárjában újjáépítési kormánybiztosnak nevezték ki, majd 1948-ig a Budapesti Közmunkák Tanácsának elnöke volt. Rövid ideig egy tervezővállalatnál dolgozott, majd műszaki ellenőr lett egy beruházási vállalatnál. A cég megszűnése után a Budapesti Városépítési Tervező Vállalat tatarozórészlegének csoportfőnöke lett. A forradalom alatt lakása a szociáldemokrata politikusok találkozóhelye volt, a párt újjáalakulásakor beválasztották a vezetőségbe. November 3-án pártja jelöltjeként államminiszterré nevezték ki a koalíciós kormányban. A forradalom leverése után néhány napig bujkált, majd visszatért munkahelyére. 1959-ben elbocsátották addigi állásából. Kivándorlási kérelmet nyújtott be, de hét és fél évig várt az útlevélre. 1965-ben az Amerikai Egyesült ullamokba emigrált, ahol 1969-ben megkapta az amerikai állampolgárságot. Több tervező cégnél dolgozott, tagja lett a Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa (CIAM) magyar csoportjának. 1978-ban visszatelepedett Magyarországra, de ettől kezdve már nem végzett szakmai tevékenységet. Visszaemlékezése a "Pártok 1956" című kötetben jelent meg 1997-ben.Hírek (1956) | Hírek (2006) | Archív fotók | 1956 Magyarországa | Kronológia | Szól a rádió | Röplapok | 56 és az MTI
MTI Zrt. 2006 © Minden jog fenntartva
Impresszum
Az oldal elkészítéséhez nyújtott segítségért köszönet az
1956-os Intézetnek és az OSZK Történeti Interjúk Tárának